Fastlegeordninga

Kommunen har ansvar for å organisere fastlegeordninga og sørgje for at personar som ønskjer det får ein fastlege. Fastlegeordninga er heimla i forskrift om fastlegeordningen i kommunene.

Kommunane har ansvar for at det finns tilbod om legehjelp til kommunen sine innbyggarar og dei som midlertidig oppheld seg i kommunane. Ansvaret til kommunane omfattar også ordninga med fastlege.

Helfo har mellom anna ansvar for endring og oppretting av fastlegeheimlar i fastlegeregisteret etter instruks frå kommunen, gjesteinnbyggaroppgjeret og rapporter for berekning av basistilskot. Helfo skal også registrere pasientane sitt bytte av fastlege.

Fastlegeordninga er heimla i fylgjande forskrift:

forskrift om fastlegeordning i kommunene

Innbyggar kan finne og bytte fastlege, eller sette seg på venteliste om ikkje fastlegen er ledig på helsenorge.no.

Fastlegar og kommunar kan sjekke visning av fastlege- og kontoropplysningar på helsenorge.no. Korleis de oppdaterer informasjon finn de informasjon om på desse sidene:

Slik melder kommunen frå om nye og endra fastlegeheimlar til Helfo

Slik sikrar du at fastlegeregisteret har oppdatert informasjon om legekontoret.

Slik får du tilgang til fastlegelista di.

Basistilskot.

Gjesteinnbyggaroppgjeret.

Spørjetenesta «Pasientens fastlege»

Først publisert: 01.04.2019