Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Pasienttilpasset basistilskudd

Stortinget har besluttet å øke rammen for basistilskuddet til fastlegene og å legge om måten det beregnes på. Endringen trådte i kraft 1. mai 2023. Omleggingen tar utgangspunkt i et forventet behov for fastlegetjenester for ulike grupper av innbyggere på fastlegenes lister.

Basistilskudd fra kommunen til legen er regulert i avtalen mellom Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), Kommunenes sentralforbund (KS) og Regionalt helseforetak (RHF) og Den norske legeforening (DNLF) (Statsavtalen).

Indikatorer for pasienttilpasset basistilskudd

Pasienttilpasset basistilskudd skal reflektere det antatte behovet for fastlegetjenester for grupper av listeinnbyggere. En liste med mange personer som har stort behov for oppfølging, vil dermed gi større basistilskudd.

Pasienttilpasset basistilskudd tar utgangspunkt i et utvalg indikatorer som skal forutse det antatte behovet for fastlegetjenester for innbyggerne på fastlegenes liste. Disse indikatorene er

  • kjønn
  • alder
  • bruk av fastlegetjenester
  • sentralitet
  • sosioøkonomi

Til sammen er indikatorene ment å reflektere et bilde av behovet for fastlegetjenester på en fastleges liste.

Kjønn og alder 

Indikatorene «kjønn» og «alder» er valgt fordi statistikk viser at disse indikatorene har betydning for pasientenes helse og bruk av helsetjenester. I beregningen er det lagt til grunn seks ulike alderskategorier i tillegg til kjønn.

Kvinnelige listeinnbyggere gir et høyere basistilskudd fordi de statistisk sett har et høyere bruk av helsetjenester enn menn. Denne forskjellen er størst i fertil alder, noe vektingen tar høyde for. Eldre listeinnbyggere har generelt større bruk av helsetjenester, noe som også gir et høyere basistilskudd.

Inndelingen i kjønns- og alderskategoriene speiler variasjonene i bruk av fastlegetjenesten og er to av indikatorene som veier tyngst. Aldersgruppene som blir brukt i vektingen, er 0–15 år, 16–19 år, 20–44 år, 45–66 år, 67–79 år, 80 år+. 

Bruk av fastlegetjenester

Indikatoren «bruk av fastlegetjenester» blir i hovedsak målt ved utløste egenandeler som forteller noe om den enkelte listeinnbyggers faktiske behov for fastlegetjenester. Analyser viser at data om den enkelte innbyggers historiske bruk av fastlegetjenester er et uttrykk for helsetilstanden og fremtidig behov for fastlegetjenester.

I beregningen av denne indikatoren tas det i hovedsak utgangspunkt i utløste egenandeler i 12 måneder (to måneder forskjøvet). På bakgrunn av dette fordeles listeinnbyggerne innenfor hver kjønns- og aldersgruppe i kategoriene 

  • lav (0-50 prosent)
  • middels (50-80 prosent)
  • høy (80-90 prosent)
  • høy pluss (90-100 prosent)

Hvilke takster er med, og hvilke takster er utelatt?

Alle takster hos fastlege som utløser egenandel er med, uavhengig av om pasienten selv betaler egenandelen eller ikke. I tillegg er 2cd med, og tilsvarende takster innenfor primærhelseteam; S2c, 074e og 088e. Takstene som er forbeholdt spesialister i allmennmedisin (2dd osv.) er utelatt.

Hvordan er takstene vektet?

Hele honoraret for takstene teller med. Det vil si at takster med høyt honorar vektes mer enn takster med lavt honorar.

Betyr antallet av kontakter noe?

Nei, kun taksthonoraret teller.

Er det kun takster den aktuelle legen har utløst?

Nei, takstene teller for innbyggeren, uavhengig om de er utløst av fastlegen selv, vikar, kollegaer osv. Legevakt teller ikke med.

Siden 1f ikke har egenandel, betyr det at denne ikke teller med?

Det stemmer.

Teller e-konsultasjon om kvelden mer enn e-konsultasjon på dagtid?

Ja, siden honoraret på kveldstid er høyere, teller også denne mer.

Sosioøkonomi (utdanningsnivå)

Indikatoren «sosioøkonomi» er valgt fordi statistikk viser at innbyggere med høy utdanning og god økonomi har færre helseproblemer og lever lengre. Indikatoren knyttes til utdanningsnivå i den enkelte kommune eller bydel.

Listeinnbyggere bosatt i kommuner og bydeler der 28 prosent eller mer av befolkningen på 16 år og over, har grunnskoleutdanning som høyeste utdanningsnivå, utløser et tillegg​ som vil gi et høyere basistilskudd. Dette gjelder også de som ikke har fullført grunnskole eller der vi ikke har informasjon om utdanningsnivå.

09434: Utdanningsnivå, etter bydel og kjønn (B) 2010 - 2021. Statistikkbanken (ssb.no)

09429: Utdanningsnivå, etter kommune og kjønn (K) 1970 - 2021. Statistikkbanken (ssb.no)

Oversikten under viser om kommunen er i kategori "lav" eller "høy" sosioøkonomi. Det er innbyggere bosatt i kommuner som står som "lav" som utløser tillegg for indikatoren "sosioøkonomi". Først viser vi en tabell for Oslo og bydeler, nedenfor finner du tabell som viser oversikt for kommunene ellers.

Som alternativ til tabellen under kan du se tilsvarende informasjon i denne Excel-oversikten.

BydelsnummerBydelSosioøkonomi
030101Gamle OsloHøy
030102GrünerløkkaHøy
030103SageneHøy
030104St. HanshaugenHøy
030105FrognerHøy
030106UllernHøy
030107Vestre AkerHøy
030108Nordre AkerHøy
030109BjerkeHøy
030110GrorudLav
030111StovnerLav
030112AlnaLav
030113ØstensjøHøy
030114NordstrandHøy
030115Søndre NordstrandLav

 

FylkeKommuneKommunenummerSosioøkonomi
OsloOslo0301Se tabell over
RogalandEigersund1101Høy
RogalandStavanger1103Høy
RogalandHaugesund1106Høy
RogalandSandnes1108Høy
RogalandSokndal1111Høy
RogalandLund1112Lav
RogalandBjerkreim1114Høy
Rogaland1119Lav
RogalandKlepp1120Høy
RogalandTime1121Høy
RogalandGjesdal1122Høy
RogalandSola1124Høy
RogalandRandaberg1127Høy
RogalandStrand1130Høy
RogalandHjelmeland1133Høy
RogalandSuldal1134Høy
RogalandSauda1135Høy
RogalandKvitsøy1144Lav
RogalandBokn1145Høy
RogalandTysvær1146Høy
RogalandKarmøy1149Høy
RogalandUtsira1151Høy
RogalandVindafjord1160Høy
Møre og RomsdalKristiansund1505Høy
Møre og RomsdalMolde1506Høy
Møre og RomsdalÅlesund1507Høy
Møre og RomsdalVanylven1511Høy
Møre og RomsdalSande1514Lav
Møre og RomsdalHerøy1515Lav
Møre og RomsdalUlstein1516Høy
Møre og RomsdalHareid1517Høy
Møre og RomsdalØrsta1520Høy
Møre og RomsdalStranda1525Høy
Møre og RomsdalSykkylven1528Lav
Møre og RomsdalSula1531Høy
Møre og RomsdalGiske1532Høy
Møre og RomsdalVestnes1535Lav
Møre og RomsdalRauma1539Høy
Møre og RomsdalAukra1547Høy
Møre og RomsdalAverøy1554Lav
Møre og RomsdalGjemnes1557Høy
Møre og RomsdalTingvoll1560Høy
Møre og RomsdalSunndal1563Høy
Møre og RomsdalSurnadal1566Høy
Møre og RomsdalSmøla1573Lav
Møre og RomsdalAure1576Høy
Møre og RomsdalVolda1577Høy
Møre og RomsdalFjord1578Høy
Møre og RomsdalHustadvika1579Lav
NordlandBodø1804Høy
NordlandNarvik1806Høy
NordlandBindal1811Lav
NordlandSømna1812Lav
NordlandBrønnøy1813Lav
NordlandVega1815Lav
NordlandVevelstad1816Lav
NordlandHerøy1818Lav
NordlandAlstahaug1820Høy
NordlandLeirfjord1822Lav
NordlandVefsn1824Lav
NordlandGrane1825Lav
NordlandHattfjelldal1826Lav
NordlandDønna1827Lav
NordlandNesna1828Lav
NordlandHemnes1832Lav
NordlandRana1833Lav
NordlandLurøy1834Lav
NordlandTræna1835Lav
NordlandRødøy1836Lav
NordlandMeløy1837Lav
NordlandGildeskål1838Lav
NordlandBeiarn1839Lav
NordlandSaltdal1840Lav
NordlandFauske1841Lav
NordlandSørfold1845Lav
NordlandSteigen1848Lav
NordlandLødingen1851Lav
NordlandEvenes1853Lav
NordlandRøst1856Lav
NordlandVærøy1857Lav
NordlandFlakstad1859Lav
NordlandVestvågøy1860Lav
NordlandVågan1865Lav
NordlandHadsel1866Lav
Nordland1867Lav
NordlandØksnes1868Lav
NordlandSortland1870Lav
NordlandAndøy1871Lav
NordlandMoskenes1874Lav
NordlandHamarøy1875Lav
VikenHalden3001Lav
VikenMoss3002Lav
VikenSarpsborg3003Lav
VikenFredrikstad3004Lav
VikenDrammen3005Lav
VikenKongsberg3006Høy
VikenRingerike3007Lav
VikenHvaler3011Høy
VikenAremark3012Lav
VikenMarker3013Lav
VikenIndre Østfold3014Lav
VikenSkiptvet3015Lav
VikenRakkestad3016Lav
VikenRåde3017Høy
VikenVåler3018Høy
VikenVestby3019Høy
VikenNordre Follo3020Høy
VikenÅs3021Høy
VikenFrogn3022Høy
VikenNesodden3023Høy
VikenBærum3024Høy
VikenAsker3025Høy
VikenAurskog-Høland3026Lav
VikenRælingen3027Høy
VikenEnebakk3028Lav
VikenLørenskog3029Høy
VikenLillestrøm3030Høy
VikenNittedal3031Høy
VikenGjerdrum3032Høy
VikenUllensaker3033Lav
VikenNes3034Lav
VikenEidsvoll3035Lav
VikenNannestad3036Lav
VikenHurdal3037Lav
VikenHole3038Høy
VikenFlå3039Lav
VikenNesbyen3040Lav
VikenGol3041Lav
VikenHemsedal3042Høy
VikenÅl3043Høy
VikenHol3044Høy
VikenSigdal3045Lav
VikenKrødsherad3046Lav
VikenModum3047Lav
VikenØvre Eiker3048Lav
VikenLier3049Høy
VikenFlesberg3050Høy
VikenRollag3051Høy
VikenNore Og Uvdal3052Lav
VikenJevnaker3053Lav
VikenLunner3054Lav
InnlandetKongsvinger3401Lav
InnlandetHamar3403Høy
InnlandetLillehammer3405Høy
InnlandetGjøvik3407Høy
InnlandetRingsaker3411Lav
InnlandetLøten3412Lav
InnlandetStange3413Lav
InnlandetNord-Odal3414Lav
InnlandetSør-Odal3415Lav
InnlandetEidskog3416Lav
InnlandetGrue3417Lav
InnlandetÅsnes3418Lav
InnlandetVåler3419Lav
InnlandetElverum3420Lav
InnlandetTrysil3421Lav
InnlandetÅmot3422Lav
InnlandetStor-Elvdal3423Lav
InnlandetRendalen3424Lav
InnlandetEngerdal3425Lav
InnlandetTolga3426Høy
InnlandetTynset3427Høy
InnlandetAlvdal3428Høy
InnlandetFolldal3429Høy
InnlandetOs3430Høy
InnlandetDovre3431Høy
InnlandetLesja3432Høy
InnlandetSkjåk3433Høy
InnlandetLom3434Høy
InnlandetVågå3435Lav
InnlandetNord-Fron3436Lav
InnlandetSel3437Lav
InnlandetSør-Fron3438Høy
InnlandetRingebu3439Lav
InnlandetØyer3440Høy
InnlandetGausdal3441Høy
InnlandetØstre Toten3442Lav
InnlandetVestre Toten3443Lav
InnlandetGran3446Lav
InnlandetSøndre Land3447Lav
InnlandetNordre Land3448Lav
InnlandetSør-Aurdal3449Lav
InnlandetEtnedal3450Lav
InnlandetNord-Aurdal3451Høy
InnlandetVestre Slidre3452Høy
InnlandetØystre Slidre3453Høy
InnlandetVang3454Høy
Vestfold og TelemarkHorten3801Høy
Vestfold og TelemarkHolmestrand3802Høy
Vestfold og TelemarkTønsberg3803Høy
Vestfold og TelemarkSandefjord3804Høy
Vestfold og TelemarkLarvik3805Høy
Vestfold og TelemarkPorsgrunn3806Høy
Vestfold og TelemarkSkien3807Høy
Vestfold og TelemarkNotodden3808Lav
Vestfold og TelemarkFærder3811Høy
Vestfold og TelemarkSiljan3812Høy
Vestfold og TelemarkBamble3813Lav
Vestfold og TelemarkKragerø3814Høy
Vestfold og TelemarkDrangedal3815Lav
Vestfold og TelemarkNome3816Høy
Vestfold og TelemarkMidt-Telemark3817Høy
Vestfold og TelemarkTinn3818Høy
Vestfold og TelemarkHjartdal3819Høy
Vestfold og TelemarkSeljord3820Høy
Vestfold og TelemarkKviteseid3821Høy
Vestfold og TelemarkNissedal3822Lav
Vestfold og TelemarkFyresdal3823Høy
Vestfold og TelemarkTokke3824Høy
Vestfold og TelemarkVinje3825Høy
AgderRisør4201Høy
AgderGrimstad4202Høy
AgderArendal4203Høy
AgderKristiansand4204Høy
AgderLindesnes4205Høy
AgderFarsund4206Høy
AgderFlekkefjord4207Høy
AgderGjerstad4211Lav
AgderVegårshei4212Høy
AgderTvedestrand4213Høy
AgderFroland4214Lav
AgderLillesand4215Høy
AgderBirkenes4216Høy
AgderÅmli4217Lav
AgderIveland4218Lav
AgderEvje Og Hornnes4219Lav
AgderBygland4220Høy
AgderValle4221Høy
AgderBykle4222Høy
AgderVennesla4223Lav
AgderÅseral4224Høy
AgderLyngdal4225Høy
AgderHægebostad4226Høy
AgderKvinesdal4227Lav
AgderSirdal4228Høy
VestlandBergen4601Høy
VestlandKinn4602Høy
VestlandEtne4611Høy
VestlandSveio4612Høy
VestlandBømlo4613Høy
VestlandStord4614Høy
VestlandFitjar4615Høy
VestlandTysnes4616Høy
VestlandKvinnherad4617Høy
VestlandUllensvang4618Høy
VestlandEidfjord4619Høy
VestlandUlvik4620Høy
VestlandVoss herad4621Høy
VestlandKvam4622Høy
VestlandSamnanger4623Høy
VestlandBjørnafjorden4624Høy
VestlandAustevoll4625Høy
VestlandØygarden4626Høy
VestlandAskøy4627Høy
VestlandVaksdal4628Lav
VestlandModalen4629Høy
VestlandOsterøy4630Lav
VestlandAlver4631Høy
VestlandAustrheim4632Høy
VestlandFedje4633Lav
VestlandMasfjorden4634Høy
VestlandGulen4635Høy
VestlandSolund4636Høy
VestlandHyllestad4637Høy
VestlandHøyanger4638Høy
VestlandVik4639Høy
VestlandSogndal4640Høy
VestlandAurland4641Høy
VestlandLærdal4642Høy
VestlandÅrdal4643Høy
VestlandLuster4644Høy
VestlandAskvoll4645Høy
VestlandFjaler4646Lav
VestlandSunnfjord4647Høy
VestlandBremanger4648Høy
VestlandStad4649Høy
VestlandGloppen4650Høy
VestlandStryn4651Høy
TrøndelagTrondheim5001Høy
TrøndelagSteinkjer5006Høy
TrøndelagNamsos5007Høy
TrøndelagFrøya5014Lav
TrøndelagOsen5020Lav
TrøndelagOppdal5021Høy
TrøndelagRennebu5022Lav
TrøndelagRøros5025Høy
TrøndelagHoltålen5026Høy
TrøndelagMidtre Gauldal5027Høy
TrøndelagMelhus5028Høy
TrøndelagSkaun5029Høy
TrøndelagMalvik5031Høy
TrøndelagSelbu5032Høy
TrøndelagTydal5033Høy
TrøndelagMeråker5034Lav
TrøndelagStjørdal5035Høy
TrøndelagFrosta5036Høy
TrøndelagLevanger5037Høy
TrøndelagVerdal5038Høy
TrøndelagSnåsa5041Høy
TrøndelagLierne5042Høy
TrøndelagRøyrvik5043Lav
TrøndelagNamsskogan5044Lav
TrøndelagGrong5045Høy
TrøndelagHøylandet5046Høy
TrøndelagOverhalla5047Høy
TrøndelagFlatanger5049Høy
TrøndelagLeka5052Lav
TrøndelagInderøy5053Høy
TrøndelagIndre Fosen5054Høy
TrøndelagHeim5055Høy
TrøndelagHitra5056Lav
TrøndelagØrland5057Lav
TrøndelagÅfjord5058Lav
TrøndelagOrkland5059Høy
TrøndelagNærøysund5060Lav
TrøndelagRindal5061Høy
Troms og FinnmarkTromsø5401Høy
Troms og FinnmarkHarstad5402Høy
Troms og FinnmarkAlta5403Lav
Troms og FinnmarkVardø5404Lav
Troms og FinnmarkVadsø5405Høy
Troms og FinnmarkHammerfest5406Lav
Troms og FinnmarkKvæfjord5411Lav
Troms og FinnmarkTjeldsund5412Lav
Troms og FinnmarkIbestad5413Lav
Troms og FinnmarkGratangen5414Lav
Troms og FinnmarkLavangen5415Lav
Troms og FinnmarkBardu5416Høy
Troms og FinnmarkSalangen5417Høy
Troms og FinnmarkMålselv5418Høy
Troms og FinnmarkSørreisa5419Høy
Troms og FinnmarkDyrøy5420Lav
Troms og FinnmarkSenja5421Lav
Troms og FinnmarkBalsfjord5422Lav
Troms og FinnmarkKarlsøy5423Lav
Troms og FinnmarkLyngen5424Lav
Troms og FinnmarkStorfjord5425Lav
Troms og FinnmarkKåfjord5426Lav
Troms og FinnmarkSkjervøy5427Lav
Troms og FinnmarkNordreisa5428Lav
Troms og FinnmarkKvænangen5429Lav
Troms og FinnmarkKautokeino5430Lav
Troms og FinnmarkLoppa5432Lav
Troms og FinnmarkHasvik5433Lav
Troms og FinnmarkMåsøy5434Lav
Troms og FinnmarkNordkapp5435Lav
Troms og FinnmarkPorsanger5436Lav
Troms og FinnmarkKarasjok5437Lav
Troms og FinnmarkLebesby5438Lav
Troms og FinnmarkGamvik5439Lav
Troms og FinnmarkBerlevåg5440Lav
Troms og FinnmarkTana5441Lav
Troms og FinnmarkNesseby5442Lav
Troms og FinnmarkBåtsfjord5443Lav
Troms og FinnmarkSør-Varanger5444Høy

Sentralitet

Indikatoren «sentralitet» skal ta høyde og kompensere for at stor avstand til spesialisthelsetjeneste og legevakt kan gi større arbeidsbyrde på den enkelte fastlege i distriktet. Fastleger i distriktene kan måtte utføre flere oppgaver på fastlegekontoret.

SSBs sentralitetsindeks er brukt som grunnlag. Innbyggere bosatt i kommuner med sentralitetsindeks 5 og 6 utløser økt basistilskudd. 

Oversikten under viser om kommunen er i kategori sentral eller usentral, det er da innbyggere bosatt i kommuner som står som "usentral" som utløser tillegg for indikatoren "sentralitet":

Som alternativ til tabellen under kan du se tilsvarende informasjon i denne Excel-oversikten.

 

Fylke

Kommune

Kommunenummer

Sentralitet

Oslo

Oslo

0301

Sentralt

Rogaland

Eigersund

1101

Sentralt

Rogaland

Stavanger

1103

Sentralt

Rogaland

Haugesund

1106

Sentralt

Rogaland

Sandnes

1108

Sentralt

Rogaland

Sokndal

1111

Usentralt

Rogaland

Lund

1112

Usentralt

Rogaland

Bjerkreim

1114

Sentralt

Rogaland

1119

Sentralt

Rogaland

Klepp

1120

Sentralt

Rogaland

Time

1121

Sentralt

Rogaland

Gjesdal

1122

Sentralt

Rogaland

Sola

1124

Sentralt

Rogaland

Randaberg

1127

Sentralt

Rogaland

Strand

1130

Sentralt

Rogaland

Hjelmeland

1133

Usentralt

Rogaland

Suldal

1134

Usentralt

Rogaland

Sauda

1135

Usentralt

Rogaland

Kvitsøy

1144

Usentralt

Rogaland

Bokn

1145

Usentralt

Rogaland

Tysvær

1146

Sentralt

Rogaland

Karmøy

1149

Sentralt

Rogaland

Utsira

1151

Usentralt

Rogaland

Vindafjord

1160

Usentralt

Møre og Romsdal

Kristiansund

1505

Sentralt

Møre og Romsdal

Molde

1506

Sentralt

Møre og Romsdal

Ålesund

1507

Sentralt

Møre og Romsdal

Vanylven

1511

Usentralt

Møre og Romsdal

Sande

1514

Usentralt

Møre og Romsdal

Herøy

1515

Usentralt

Møre og Romsdal

Ulstein

1516

Sentralt

Møre og Romsdal

Hareid

1517

Sentralt

Møre og Romsdal

Ørsta

1520

Sentralt

Møre og Romsdal

Stranda

1525

Usentralt

Møre og Romsdal

Sykkylven

1528

Sentralt

Møre og Romsdal

Sula

1531

Sentralt

Møre og Romsdal

Giske

1532

Sentralt

Møre og Romsdal

Vestnes

1535

Usentralt

Møre og Romsdal

Rauma

1539

Usentralt

Møre og Romsdal

Aukra

1547

Usentralt

Møre og Romsdal

Averøy

1554

Usentralt

Møre og Romsdal

Gjemnes

1557

Usentralt

Møre og Romsdal

Tingvoll

1560

Usentralt

Møre og Romsdal

Sunndal

1563

Usentralt

Møre og Romsdal

Surnadal

1566

Usentralt

Møre og Romsdal

Smøla

1573

Usentralt

Møre og Romsdal

Aure

1576

Usentralt

Møre og Romsdal

Volda

1577

Sentralt

Møre og Romsdal

Fjord

1578

Usentralt

Møre og Romsdal

Hustadvika

1579

Usentralt

Nordland

Bodø

1804

Sentralt

Nordland

Narvik

1806

Sentralt

Nordland

Bindal

1811

Usentralt

Nordland

Sømna

1812

Usentralt

Nordland

Brønnøy

1813

Usentralt

Nordland

Vega

1815

Usentralt

Nordland

Vevelstad

1816

Usentralt

Nordland

Herøy

1818

Usentralt

Nordland

Alstahaug

1820

Usentralt

Nordland

Leirfjord

1822

Usentralt

Nordland

Vefsn

1824

Sentralt

Nordland

Grane

1825

Usentralt

Nordland

Hattfjelldal

1826

Usentralt

Nordland

Dønna

1827

Usentralt

Nordland

Nesna

1828

Usentralt

Nordland

Hemnes

1832

Usentralt

Nordland

Rana

1833

Sentralt

Nordland

Lurøy

1834

Usentralt

Nordland

Træna

1835

Usentralt

Nordland

Rødøy

1836

Usentralt

Nordland

Meløy

1837

Usentralt

Nordland

Gildeskål

1838

Usentralt

Nordland

Beiarn

1839

Usentralt

Nordland

Saltdal

1840

Usentralt

Nordland

Fauske

1841

Sentralt

Nordland

Sørfold

1845

Usentralt

Nordland

Steigen

1848

Usentralt

Nordland

Lødingen

1851

Usentralt

Nordland

Evenes

1853

Usentralt

Nordland

Røst

1856

Usentralt

Nordland

Værøy

1857

Usentralt

Nordland

Flakstad

1859

Usentralt

Nordland

Vestvågøy

1860

Usentralt

Nordland

Vågan

1865

Usentralt

Nordland

Hadsel

1866

Usentralt

Nordland

1867

Usentralt

Nordland

Øksnes

1868

Usentralt

Nordland

Sortland

1870

Sentralt

Nordland

Andøy

1871

Usentralt

Nordland

Moskenes

1874

Usentralt

Nordland

Hamarøy

1875

Usentralt

Viken

Halden

3001

Sentralt

Viken

Moss

3002

Sentralt

Viken

Sarpsborg

3003

Sentralt

Viken

Fredrikstad

3004

Sentralt

Viken

Drammen

3005

Sentralt

Viken

Kongsberg

3006

Sentralt

Viken

Ringerike

3007

Sentralt

Viken

Hvaler

3011

Sentralt

Viken

Aremark

3012

Usentralt

Viken

Marker

3013

Sentralt

Viken

Indre Østfold

3014

Sentralt

Viken

Skiptvet

3015

Sentralt

Viken

Rakkestad

3016

Sentralt

Viken

Råde

3017

Sentralt

Viken

Våler

3018

Sentralt

Viken

Vestby

3019

Sentralt

Viken

Nordre Follo

3020

Sentralt

Viken

Ås

3021

Sentralt

Viken

Frogn

3022

Sentralt

Viken

Nesodden

3023

Sentralt

Viken

Bærum

3024

Sentralt

Viken

Asker

3025

Sentralt

Viken

Aurskog-Høland

3026

Sentralt

Viken

Rælingen

3027

Sentralt

Viken

Enebakk

3028

Sentralt

Viken

Lørenskog

3029

Sentralt

Viken

Lillestrøm

3030

Sentralt

Viken

Nittedal

3031

Sentralt

Viken

Gjerdrum

3032

Sentralt

Viken

Ullensaker

3033

Sentralt

Viken

Nes

3034

Sentralt

Viken

Eidsvoll

3035

Sentralt

Viken

Nannestad

3036

Sentralt

Viken

Hurdal

3037

Sentralt

Viken

Hole

3038

Sentralt

Viken

Flå

3039

Usentralt

Viken

Nesbyen

3040

Usentralt

Viken

Gol

3041

Sentralt

Viken

Hemsedal

3042

Usentralt

Viken

Ål

3043

Usentralt

Viken

Hol

3044

Usentralt

Viken

Sigdal

3045

Usentralt

Viken

Krødsherad

3046

Usentralt

Viken

Modum

3047

Sentralt

Viken

Øvre Eiker

3048

Sentralt

Viken

Lier

3049

Sentralt

Viken

Flesberg

3050

Sentralt

Viken

Rollag

3051

Usentralt

Viken

Nore Og Uvdal

3052

Usentralt

Viken

Jevnaker

3053

Sentralt

Viken

Lunner

3054

Sentralt

Innlandet

Kongsvinger

3401

Sentralt

Innlandet

Hamar

3403

Sentralt

Innlandet

Lillehammer

3405

Sentralt

Innlandet

Gjøvik

3407

Sentralt

Innlandet

Ringsaker

3411

Sentralt

Innlandet

Løten

3412

Sentralt

Innlandet

Stange

3413

Sentralt

Innlandet

Nord-Odal

3414

Sentralt

Innlandet

Sør-Odal

3415

Sentralt

Innlandet

Eidskog

3416

Sentralt

Innlandet

Grue

3417

Usentralt

Innlandet

Åsnes

3418

Usentralt

Innlandet

Våler

3419

Usentralt

Innlandet

Elverum

3420

Sentralt

Innlandet

Trysil

3421

Usentralt

Innlandet

Åmot

3422

Usentralt

Innlandet

Stor-Elvdal

3423

Usentralt

Innlandet

Rendalen

3424

Usentralt

Innlandet

Engerdal

3425

Usentralt

Innlandet

Tolga

3426

Usentralt

Innlandet

Tynset

3427

Usentralt

Innlandet

Alvdal

3428

Usentralt

Innlandet

Folldal

3429

Usentralt

Innlandet

Os

3430

Usentralt

Innlandet

Dovre

3431

Usentralt

Innlandet

Lesja

3432

Usentralt

Innlandet

Skjåk

3433

Usentralt

Innlandet

Lom

3434

Usentralt

Innlandet

Vågå

3435

Usentralt

Innlandet

Nord-Fron

3436

Usentralt

Innlandet

Sel

3437

Usentralt

Innlandet

Sør-Fron

3438

Usentralt

Innlandet

Ringebu

3439

Usentralt

Innlandet

Øyer

3440

Sentralt

Innlandet

Gausdal

3441

Sentralt

Innlandet

Østre Toten

3442

Sentralt

Innlandet

Vestre Toten

3443

Sentralt

Innlandet

Gran

3446

Sentralt

Innlandet

Søndre Land

3447

Sentralt

Innlandet

Nordre Land

3448

Sentralt

Innlandet

Sør-Aurdal

3449

Usentralt

Innlandet

Etnedal

3450

Usentralt

Innlandet

Nord-Aurdal

3451

Sentralt

Innlandet

Vestre Slidre

3452

Usentralt

Innlandet

Øystre Slidre

3453

Usentralt

Innlandet

Vang

3454

Usentralt

Vestfold og Telemark

Horten

3801

Sentralt

Vestfold og Telemark

Holmestrand

3802

Sentralt

Vestfold og Telemark

Tønsberg

3803

Sentralt

Vestfold og Telemark

Sandefjord

3804

Sentralt

Vestfold og Telemark

Larvik

3805

Sentralt

Vestfold og Telemark

Porsgrunn

3806

Sentralt

Vestfold og Telemark

Skien

3807

Sentralt

Vestfold og Telemark

Notodden

3808

Sentralt

Vestfold og Telemark

Færder

3811

Sentralt

Vestfold og Telemark

Siljan

3812

Sentralt

Vestfold og Telemark

Bamble

3813

Sentralt

Vestfold og Telemark

Kragerø

3814

Sentralt

Vestfold og Telemark

Drangedal

3815

Usentralt

Vestfold og Telemark

Nome

3816

Sentralt

Vestfold og Telemark

Midt-Telemark

3817

Sentralt

Vestfold og Telemark

Tinn

3818

Usentralt

Vestfold og Telemark

Hjartdal

3819

Usentralt

Vestfold og Telemark

Seljord

3820

Usentralt

Vestfold og Telemark

Kviteseid

3821

Usentralt

Vestfold og Telemark

Nissedal

3822

Usentralt

Vestfold og Telemark

Fyresdal

3823

Usentralt

Vestfold og Telemark

Tokke

3824

Usentralt

Vestfold og Telemark

Vinje

3825

Usentralt

Agder

Risør

4201

Sentralt

Agder

Grimstad

4202

Sentralt

Agder

Arendal

4203

Sentralt

Agder

Kristiansand

4204

Sentralt

Agder

Lindesnes

4205

Sentralt

Agder

Farsund

4206

Sentralt

Agder

Flekkefjord

4207

Sentralt

Agder

Gjerstad

4211

Usentralt

Agder

Vegårshei

4212

Usentralt

Agder

Tvedestrand

4213

Sentralt

Agder

Froland

4214

Sentralt

Agder

Lillesand

4215

Sentralt

Agder

Birkenes

4216

Sentralt

Agder

Åmli

4217

Usentralt

Agder

Iveland

4218

Usentralt

Agder

Evje Og Hornnes

4219

Sentralt

Agder

Bygland

4220

Usentralt

Agder

Valle

4221

Usentralt

Agder

Bykle

4222

Usentralt

Agder

Vennesla

4223

Sentralt

Agder

Åseral

4224

Usentralt

Agder

Lyngdal

4225

Sentralt

Agder

Hægebostad

4226

Usentralt

Agder

Kvinesdal

4227

Usentralt

Agder

Sirdal

4228

Usentralt

Vestland

Bergen

4601

Sentralt

Vestland

Kinn

4602

Usentralt

Vestland

Etne

4611

Usentralt

Vestland

Sveio

4612

Sentralt

Vestland

Bømlo

4613

Usentralt

Vestland

Stord

4614

Sentralt

Vestland

Fitjar

4615

Usentralt

Vestland

Tysnes

4616

Usentralt

Vestland

Kvinnherad

4617

Usentralt

Vestland

Ullensvang

4618

Usentralt

Vestland

Eidfjord

4619

Usentralt

Vestland

Ulvik

4620

Usentralt

Vestland

Voss herad

4621

Sentralt

Vestland

Kvam

4622

Sentralt

Vestland

Samnanger

4623

Sentralt

Vestland

Bjørnafjorden

4624

Sentralt

Vestland

Austevoll

4625

Usentralt

Vestland

Øygarden

4626

Sentralt

Vestland

Askøy

4627

Sentralt

Vestland

Vaksdal

4628

Usentralt

Vestland

Modalen

4629

Usentralt

Vestland

Osterøy

4630

Sentralt

Vestland

Alver

4631

Sentralt

Vestland

Austrheim

4632

Usentralt

Vestland

Fedje

4633

Usentralt

Vestland

Masfjorden

4634

Usentralt

Vestland

Gulen

4635

Usentralt

Vestland

Solund

4636

Usentralt

Vestland

Hyllestad

4637

Usentralt

Vestland

Høyanger

4638

Usentralt

Vestland

Vik

4639

Usentralt

Vestland

Sogndal

4640

Usentralt

Vestland

Aurland

4641

Usentralt

Vestland

Lærdal

4642

Usentralt

Vestland

Årdal

4643

Usentralt

Vestland

Luster

4644

Usentralt

Vestland

Askvoll

4645

Usentralt

Vestland

Fjaler

4646

Usentralt

Vestland

Sunnfjord

4647

Sentralt

Vestland

Bremanger

4648

Usentralt

Vestland

Stad

4649

Usentralt

Vestland

Gloppen

4650

Usentralt

Vestland

Stryn

4651

Usentralt

Trøndelag

Trondheim

5001

Sentralt

Trøndelag

Steinkjer

5006

Sentralt

Trøndelag

Namsos

5007

Sentralt

Trøndelag

Frøya

5014

Usentralt

Trøndelag

Osen

5020

Usentralt

Trøndelag

Oppdal

5021

Usentralt

Trøndelag

Rennebu

5022

Usentralt

Trøndelag

Røros

5025

Usentralt

Trøndelag

Holtålen

5026

Usentralt

Trøndelag

Midtre Gauldal

5027

Usentralt

Trøndelag

Melhus

5028

Sentralt

Trøndelag

Skaun

5029

Sentralt

Trøndelag

Malvik

5031

Sentralt

Trøndelag

Selbu

5032

Usentralt

Trøndelag

Tydal

5033

Usentralt

Trøndelag

Meråker

5034

Usentralt

Trøndelag

Stjørdal

5035

Sentralt

Trøndelag

Frosta

5036

Sentralt

Trøndelag

Levanger

5037

Sentralt

Trøndelag

Verdal

5038

Sentralt

Trøndelag

Snåsa

5041

Usentralt

Trøndelag

Lierne

5042

Usentralt

Trøndelag

Røyrvik

5043

Usentralt

Trøndelag

Namsskogan

5044

Usentralt

Trøndelag

Grong

5045

Usentralt

Trøndelag

Høylandet

5046

Usentralt

Trøndelag

Overhalla

5047

Usentralt

Trøndelag

Flatanger

5049

Usentralt

Trøndelag

Leka

5052

Usentralt

Trøndelag

Inderøy

5053

Sentralt

Trøndelag

Indre Fosen

5054

Usentralt

Trøndelag

Heim

5055

Usentralt

Trøndelag

Hitra

5056

Usentralt

Trøndelag

Ørland

5057

Usentralt

Trøndelag

Åfjord

5058

Usentralt

Trøndelag

Orkland

5059

Sentralt

Trøndelag

Nærøysund

5060

Usentralt

Trøndelag

Rindal

5061

Usentralt

Troms og Finnmark

Tromsø

5401

Sentralt

Troms og Finnmark

Harstad

5402

Sentralt

Troms og Finnmark

Alta

5403

Sentralt

Troms og Finnmark

Vardø

5404

Usentralt

Troms og Finnmark

Vadsø

5405

Usentralt

Troms og Finnmark

Hammerfest

5406

Sentralt

Troms og Finnmark

Kvæfjord

5411

Usentralt

Troms og Finnmark

Tjeldsund

5412

Usentralt

Troms og Finnmark

Ibestad

5413

Usentralt

Troms og Finnmark

Gratangen

5414

Usentralt

Troms og Finnmark

Lavangen

5415

Usentralt

Troms og Finnmark

Bardu

5416

Usentralt

Troms og Finnmark

Salangen

5417

Usentralt

Troms og Finnmark

Målselv

5418

Usentralt

Troms og Finnmark

Sørreisa

5419

Usentralt

Troms og Finnmark

Dyrøy

5420

Usentralt

Troms og Finnmark

Senja

5421

Usentralt

Troms og Finnmark

Balsfjord

5422

Usentralt

Troms og Finnmark

Karlsøy

5423

Usentralt

Troms og Finnmark

Lyngen

5424

Usentralt

Troms og Finnmark

Storfjord

5425

Usentralt

Troms og Finnmark

Kåfjord

5426

Usentralt

Troms og Finnmark

Skjervøy

5427

Usentralt

Troms og Finnmark

Nordreisa

5428

Usentralt

Troms og Finnmark

Kvænangen

5429

Usentralt

Troms og Finnmark

Kautokeino

5430

Usentralt

Troms og Finnmark

Loppa

5432

Usentralt

Troms og Finnmark

Hasvik

5433

Usentralt

Troms og Finnmark

Måsøy

5434

Usentralt

Troms og Finnmark

Nordkapp

5435

Usentralt

Troms og Finnmark

Porsanger

5436

Usentralt

Troms og Finnmark

Karasjok

5437

Usentralt

Troms og Finnmark

Lebesby

5438

Usentralt

Troms og Finnmark

Gamvik

5439

Usentralt

Troms og Finnmark

Berlevåg

5440

Usentralt

Troms og Finnmark

Tana

5441

Usentralt

Troms og Finnmark

Nesseby

5442

Usentralt

Troms og Finnmark

Båtsfjord

5443

Usentralt

Troms og Finnmark

Sør-Varanger

5444

Usentralt

Indikatorene vektes ulikt

De ulike indikatorene vektes på ulik måte. «Kjønn», «alder» og «bruk av fastlegetjenester» vil ha større innvirkning på en leges basistilskudd enn sosioøkonomi og sentralitet.

Denne tabellen viser vektingen av de ulike indikatorene.

 

Kvinne

Mann

Alder

Lav

Middels

Høy

Høy pluss

Lav

Middels

Høy

Høy pluss

0-15

0,54

0,68

0,92

1,15

0,53

0,68

0,91

1,15

16-19

0,73

0,88

1,11

1,35

0,57

0,71

0,95

1,19

20-44

0,91

1,06

1,29

1,53

0,62

0,77

1,00

1,24

45-66

0,97

1,11

1,35

1,58

0,78

0,93

1,16

1,40

67-79

1,08

1,22

1,46

1,70

1,01

1,15

1,39

1,63

80+

1,35

1,49

1,73

1,97

1,31

1,45

1,69

1,92

For innbyggere som er i sosioøkonomi-kategorien "Lav", kommer en tilleggsvekt på 0,13.

For innbyggere som er i sentralitets-kategorien "usentralt", kommer en tilleggsvekt på 0,13.

Tallene her er oppgitt med 2 desimaler. Det er brukt flere desimaler i beregningen, det er derfor ikke mulig for deg å gjøre en nøyaktig kontrollberegning på bakgrunn av denne.

 

Denne tabellen viser beløpsforskjellen som vektingen av indikatorene gir. Satsene i tabellen under er de som blir utbetalt per måned.

 

Kvinne

Mann

Alder

Lav

Middels

Høy

Høy pluss

Lav

Middels

Høy

Høy pluss

0-15

37,57

47,56

64,23

80,89

37,51

47,51

64,17

80,83

16-19

51,48

61,48

78,14

94,80

40,02

50,01

66,68

83,34

20-44

64,06

74,06

90,72

107,38

43,83

53,82

70,49

87,15

45-66

67,86

77,85

94,52

111,18

54,96

64,96

81,62

98,28

67-79

75,93

85,93

102,59

119,25

70,75

80,75

97,41

114,07

80+

94,58

104,58

121,24

137,90

91,66

101,66

118,32

134,98

For innbyggere som er i sosioøkonomi-kategorien "lav", kommer et tillegg på 8,82 kroner.

For innbyggere som er i sentralitets-kategorien "usentralt", kommer et tillegg på 8,82 kroner.

 

Du kan også velge å se vektingen i Excel-format: Satser og vekter.

På bakgrunn av beregninger Helsedirektoratet har gjort for de to årene 2021 og 2022, ser vi at svingningene i basistilskuddet fra måned til måned med ny beregningsmodell vil være svært små for de aller fleste fastlegene.  

Eksempler

Med pasienttilpasset basistilskudd vil leger med tilnærmet like lange lister kunne oppleve ulikheter i utbetalt basistilskudd. Her er noen eksempler på hvordan det kan ha seg:

Fire fastleger jobber på samme legekontor og har like lange pasientlister. Når de sammenligner basistilskuddene sine etter omleggingen, ser de at de mottar ulike beløp i pasienttilpasset basistilskudd. Årsaken til dette er ulik sammensetning av pasienter på listene.

Fastlege Aksel har 1200 pasienter på lista si. Pasientene på lista hans har høy utdanning og bor sentralt. Aksel har en gjennomsnittlig fordeling av kvinner og menn på lista si, og en gjennomsnittlig aldersfordeling. Pasientenes bruk av fastlegetjenester ligger også på gjennomsnittet (gjennomsnittlig helsetilstand målt i utløste egenandeler).

Fastlege Beate har 1200 pasienter på lista si. I likhet med kollegaen har pasientenes hennes høy utdanning og bor sentralt. Videre ligger pasientene hennes på gjennomsnittet i bruk av fastlegetjenester (gjennomsnittlig helsetilstand målt ved utløste egenandeler). Det spesielle med lista til Beate, er at den har høyere andel menn enn en gjennomsnittlig liste. Videre har hun en større andel yngre pasienter enn en gjennomsnittlig liste.

Eksempel 1 beregning basistilskudd.JPG

Fastlege Jelena har 1200 pasienter på lista si. Pasientene på lista hennes har høy utdanning og bor sentralt. Jelena har en gjennomsnittlig fordeling av kvinner og menn på lista si, og en større andel yngre pasienter. Pasientenes bruk av fastlegetjenester ligger i kategori lav (gjennomsnittlig helsetilstand målt i utløste egenandeler).

Fastlege Knut har 1200 pasienter på lista si. I likhet med kollegene har pasientenes hans høy utdanning og bor sentralt. Videre ligger pasientene hans i kategori høy pluss i bruk av fastlegetjenester (gjennomsnittlig helsetilstand målt ved utløste egenandeler). Det spesielle med lista til Knut, er at den har en høyere andel eldre enn en gjennomsnittlig liste. 

Eksempel 2 beregning basistilskudd.JPG

Test selv

Modellen nedenfor illustrerer hvordan de ulike indikatorene kan slå ut for en gitt fastlegeliste. Hvis du velger antallet listeinnbyggere, og justerer nivåene på de ulike indikatorene, vil du se hvordan det virker inn på beregningen av basistilskuddet.

Modellen er laget for å illustrere hvordan de ulike indikatorene virker inn på beregningen av pasienttilpasset basistilskudd. Den kan ikke brukes for å beregne/forutsi basistilskudd for den enkelte fastlege.

Grunntilskudd

Grunntilskudd er aktuelt for fastleger med avtaler der listetaket er 500 eller høyere, og faktisk listelengde (antall innbyggere på listen) er mindre enn 500. De får grunntilskudd dersom dette gir bedre uttelling enn pasienttilpasset basistilskudd for vedkommendes fastlegeliste.

Grunntilskuddet per måned blir beregnet med den nasjonale gjennomsnittssatsen - 841,80 kroner (fra og med 1. juli 2023) per listeinnbygger - ganger 500 delt på 12. Grunntilskuddet blir bare gitt de første to årene etter at fastlegeavtalen er inngått.

Min basistilskuddsberegning

Du som fastlege kan logge på "Min basistilskuddsberegning" og bestille beregningsgrunnlaget for den perioden du ønsker. Du må logge på med Buypass, Commfides eller BankID med sikkerhetsnivå 4.

Beregningsgrunnlaget viser hva som ligger til grunn for beregningen av basistilskuddet ditt. Rapporten får du tilsendt via Altinn i din personlige innboks. Den viser også basistilskuddet ditt etter satsen og beregningsmåten som gjaldt frem til 1. mai, slik at du kan sammenligne ny og gammel beregning.

Det kan ta to til tre døgn før du får rapporten tilsendt, men de fleste mottar rapporten i løpet av noen timer etter at de har bestilt.

Basistilskuddsrapporten

Basistilskuddsrapporten blir etter planen sendt kommunene i løpet av andre virkedag i måneden. 

Her er et eksempel på oppsett fra og med 1. mai 2023.

Utjamningstilskudd

Utjamningstilskudd er et tilskudd som utbetales til næringsdrivende fastleger i kommuner med mindre enn 5000 innbyggere, jf. forskrift om fastlegeordning i kommunene, § 9, 2. ledd.

Utjamningstilskuddet beregnes med en sats på 841,80 kroner per år (fra og med 1. juli 2023) og utbetales i tillegg til basistilskuddet.

Satsen ganges med differansen mellom avtalt referanseliste (1200) og 

Gjennomsnittlig listelengde beregnes ved å dividere befolkningstall etter folkeregisteret med antall fastlegehjemler i kommunen. Både fastlønnede og privatpraktiserende fastleger skal telle med.

for fastlegene i kommunen ((841,80 kroner x differanse)/12 måneder). Utjamningstilskuddet betales ut med samme beløp til alle fastlegene i kommunen, uavhengig av den enkelte leges listelengde.

Beregning av basistilskudd før 1. mai 2023

Frem til 1. mai 2023 ble basistilskuddet beregnet med et årlig tilskudd fordelt på 12 måneder, ganget med tallet på innbyggere på lista i starten av måneden.

Basistilskuddet utgjorde 675 kroner per listeinnbygger inntil 1000 listeinnbyggere. Fra listeinnbygger 1001 og opp til 2500 utgjorde basistilskuddet 544 kroner per listeinnbygger.

Fastleger med avtaler der listetaket var 500 eller høyere, og faktisk listelengde var mindre enn 500, fikk beregnet grunntilskudd i steder for basistilskudd. Grunntilskuddet utgjorde basistilskuddet tilsvarende en fastlegeliste med 500 listeinnbyggere (675 gangar 500 delt på 12) .
 

Relatert informasjon

Pasienttilpasset basistilskudd innføres fra 1. mai (regjeringen.no)

Pasienttilpassa basistilskot gjeld frå 1. mai (Helsedirektoratet)

Først publisert: 14.03.2023 Siste faglige endring: 17.01.2024 Se tidligere versjoner