Helfo

InngaEndreAvtale Avtale om direkteoppgjør


Når du som helseaktør har avtale med Helfo, får du direkte utbetalt den økonomiske stønaden pasienten har rett til. En avtale om direkte oppgjør er en personlig og gjensidig forpliktende avtale mellom deg og Helfo.

FastlegeOgFrikort Bytte fastlege, sjekke frikort og bestille Europeisk helsetrygdkort


Skal du finne eller bytte fastlege, se hvor mye du har betalt i egenandeler, eller bestille Europeisk helsetrygdkort? Da skal du til den offentlige helseportalen helsenorge.no.

RiktigTakstOgRegelverk Bruk riktig takst og regelverk


Når du som helseaktør utfører behandling med refusjon fra Helfo, må du sette deg inn i relevant regelverk. 
 

SendeInnRefusjonskrav Slik sender du refusjonskrav


Når du som helseaktør med avtale om direkteoppgjer skal sende refusjonskrav til Helfo, må du setje deg inn i kva for krav som gjeld for deg.

PaVegneAvPasienten På vegne av pasienten