Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Gjesteinnbyggaroppgjer for fastlegeordninga

Helfo administrerer fastlegeordningen på vegne av kommunane. På denne sida vil Helfo publisere rapportar om gjesteinnbyggaroppgjeret.

Innbyggarane har høve til å velje fastlege på tvers av kommunegrensene. Det vil seie at ein innbyggar kan ha folkeregistrert adresse i ei kommune og velje fastlege i ei anna kommune. Dette blir kalla ein «gjesteinnbyggar».

Kommunen skal dekke basistilskotet for sine innbyggarar. Dette fører til at det vert eit oppgjer mellom kommunar, som må bereknast og gjerast opp. Dette kallar vi gjesteinnbyggaroppgjer. Helfo har ansvaret for gjennomføringa av dette oppgjeret.

Ved berekning av gjesteinnbyggaroppgjeret for 2023 er det lagt til grunn satsane som er brukt ved berekning av basistilskotet. Som følgje av endra berekningsmåte for basistilskotet, vil ein for fleire kommunar sjå at beløpa i oppgjeret kan avvike samanlikna med tidlegare år.

Før årsskiftet publiserer Helfo både ein totalrapport og ein detaljrapport for året.

Det er tala under «Til og med desember» i detaljrapporten som ligg til grunn for gjesteinnbyggaroppgjeret.

Sjølve oppgjeret vert gjennomført like over nyttår kvart år. Helfo sender då faktura til kommunar som skuldar pengar og utbetalar til kommunar som har pengar til gode.

Gjesteinnbyggaroppgjeret 2023

Gjesteinnbyggaroppgjer totalrapport 2023 (Excel)

Gjesteinnbyggaroppgjer detaljrapport per desember 2023 (Excel)

Gjesteinnbyggaroppgjeret 2022

Gjesteinnbyggaroppgjer totalrapport 2022 (Excel)

Gjesteinnbyggaroppgjer detaljrapport per desember 2022 (Excel)

Gjesteinnbyggaroppgjeret 2021

Gjesteinnbyggaroppgjer totalrapport 2021 (Excel)

Gjesteinnbyggaroppgjer detaljrapport per desember 2021 (Excel)

Gjesteinnbyggaroppgjeret 2020

Gjesteinnbyggaroppgjer totalrapport 2020 (Excel)

Gjesteinnbyggaroppgjer detaljrapport per desember 2020 (Excel)

Gjesteinnbyggaroppgjeret 2019

Gjesteinnbyggaroppgjer totalrapport 2019 (Excel)

Gjesteinnbyggaroppgjer detaljrapport per desember 2019 (Excel)

Gjesteinnbyggaroppgjeret 2018

Gjesteinnbyggaroppgjer totalrapport 2018 (Excel)

Gjesteinnbyggaroppgjer detaljrapport per desember 2018 (Excel)

Gjesteinnbyggaroppgjeret 2017

Gjesteinnbyggaroppgjer totalrapport 2017 (Excel)

Gjesteinnbyggaroppgjer detaljrapport per desember 2017 (Excel)

Gjesteinnbyggaroppgjeret 2016

Gjesteinnbyggaroppgjer totalrapport 2016 (Excel)

Gjesteinnbyggaroppgjer detaljrapport per desember 2016 (Excel)

Først publisert: 18.12.2023 Sist fagleg oppdatert: 08.05.2023 Sjå tidlegare versjonar