Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Gjesteinnbyggaroppgjer for fastlegeordninga

Helfo administrerer fastlegeordningen på vegne av kommunane. På denne sida vil Helfo publisere rapportar om gjesteinnbyggaroppgjeret.

Innbyggarane har høve til å velje fastlege på tvers av kommunegrensene. Det vil seie at ein innbyggar kan ha folkeregistrert adresse i ei kommune og velje fastlege i ei anna kommune. Dette blir kalla ein «gjesteinnbyggar».

Kommunen skal dekke basistilskotet for sine innbyggarar. Dette fører til at det vert eit oppgjer mellom kommunar, som må bereknast og gjerast opp. Dette kallar vi gjesteinnbyggaroppgjer. Helfo har ansvaret for gjennomføringa av dette oppgjeret.

Før årsskiftet publiserer Helfo både ein totalrapport for året og ein detaljrapport per desember.

Det er tala under «akkumulert frem til desember» i detaljrapporten som ligg til grunn for gjesteinnbyggaroppgjeret.

Sjølve oppgjeret vert gjennomført like over nyttår kvart år. Helfo sender då faktura til kommunar som skuldar pengar og utbetalar til kommunar som har pengar til gode.

Gjesteinnbyggaroppgjeret 2020

Gjesteinnbyggaroppgjer totalrapport 2020 (Excel)

Gjesteinnbyggaroppgjer detaljrapport per desember 2020 (Excel)

Gjesteinnbyggaroppgjeret 2019

Gjesteinnbyggaroppgjer totalrapport 2019 (Excel)

Gjesteinnbyggaroppgjer detaljrapport per desember 2019 (Excel)

Gjesteinnbyggaroppgjeret 2018

Gjesteinnbyggaroppgjer totalrapport 2018 (Excel)

Gjesteinnbyggeroppgjer detaljrapport per desember 2018 (Excel)

Gjesteinnbyggaroppgjeret 2017

Gjesteinnbyggeroppgjer totalrapport 2017 (Excel)

Gjesteinnbyggeroppgjer detaljrapport per desember 2017 (Excel)

Gjesteinnbyggaroppgjeret 2016

Gjesteinnbyggeroppgjer totalrapport 2016 (Excel)

Gjesteinnbyggeroppgjer detaljrapport per desember 2016 (Excel)

Først publisert: 25.01.2019 Sjå tidlegare versjonar