Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Ny som lege i møte med Helfo

Skal du starte som lege i kommunen eller som avtalespesialist? Da vil du snart erfare at det er mye å sette seg inn i. Derfor har vi samlet informasjon som er spesielt viktig og relevant for deg som ny behandler.

Denne siden gir deg en oversikt over viktig informasjon du trenger for å komme i gang.

Avtale om direkte oppgjør med Helfo

Du må ha avtale om direkte oppgjør for å få stønad fra Helfo. Dette betyr at du som behandler kan kreve stønad for behandlinger som er utført fra og med den dagen du signerer avtalen om direkte oppgjør med Helfo.

 

Vikar

Er du ny som lege, kan det hende det blir aktuelt for deg å vikariere for andre leger. Da er det nyttig å vite hva slags krav som gjelder.

 

Utdanningskandidat

Begrepet utdanningskandidat innebærer at du er under videreutdanning ved bestemte undervisningsinstitusjoner.

Som utdanningskandidat eller lærer ved disse undervisningsinstitusjonene kan du ha rett til trygderefusjon uten krav til driftsavtale, jf. forskrift om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter (lovdata.no)

Denne refusjonsretten er begrenset i tid og omfang, i samsvar med godkjenningen fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Du må registrere en egen praksis som utdanningskandidat og legge ved nødvendig dokumentasjon i Altinn. Dette må du gjøre selv om du har registrert en annen praksis fra før. 

 

Utbetaling fra Helfo

Når du skal sende refusjonskrav til Helfo, er det flere ting du må tenke på. Nedenfor finner du lenker til informasjon om hva regningene dine må inneholde, hvordan refusjonskravet dokumenteres og sendes, og hvordan du kan sjekke eller korrigere regninger, eller klage til Helfo. 

 

Regelverk og takster

Det er viktig at du har nødvendig kunnskap om regelverket før du starter med pasientbehandling som du krever refusjon for. Direkteoppgjørsavtalen bygger på gjensidig tillit mellom deg som behandler og Helfo. Det betyr blant annet at Helfo har tillit til at du har satt deg inn i relevant regelverk, og at du praktiserer etter dette. Du krever refusjon i form av takster for utført aktivitet. Helfo vil gi nødvendig veiledning og peke på hva som er relevant regelverk. Refusjonskravene dine blir behandlet med hjemmel i folketrygdlovens kapittel 5.

 

Blåresept-ordningen

Noen ganger må du som er lege skrive ut legemiddel eller medisinsk forbruksmateriell direkte på blå resept. Andre ganger må du søke om individuell stønad på vegne av pasienten.

 

Yrkesskade og andre stønadsordninger for pasient

Noen ganger må du som er lege, skrive henvisninger og erklæringer til pasienten. 

Annet relevant regelverk

Først publisert: 27.06.2023 Siste faglige endring: 12.06.2024 Se tidligere versjoner