Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Takster for tannpleier

På denne siden finner du en oversikt over takstene som kan være aktuelle for tannpleiere.

Hos tannpleiere ytes det primært stønad til undersøkelse og behandling av marginal periodontitt/periimplantitt ved tilstand 1, 6a og 14. I tillegg gis det stønad for forebyggende behandling (takst 101) ved tilstand 1, 4, 10 og 14. Stønad til fjerning av sutur (takst 4) og taking av spyttprøve (takst 801) gis ved alle aktuelle tilstander. 

Det er viktig at du som tannpleier vurderer og dokumenterer at vilkårene både under de aktuelle tilstandene og i takstmerknadene er oppfylt.

Oversikt over de 15 tilstandene finner du på siden Regelverk for tannpleier

A. Generelle tjenester

B. Forebyggende behandling

F. Periodontal behandling og rehabilitering etter periodontitt

H. Øvrige behandlinger

I. Laboratorieprøver og røntgenundersøkelse

Aktuelt regelverk

Oversikt over regelverk og takster for tannpleiere finner du i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom, rundskriv til folketrygdloven § 5-6, § 5-6 a og i Takster for tannbehandling.

forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom

rundskriv til folketrygdloven § 5-6, § 5-6 a og § 5-25

takster for tannbehandling

Automatisk tidskontroll av refusjonskrav

Etter gjeldende regelverk skal innsendte regninger inneholde blant annet dato og klokkeslett for oppstart av behandlingen. Les mer på siden «Dette skal rekning frå tannpleiar innehalde».

Det elektroniske oppgjørssystemet vil som hovedregel avvise regninger for behandling av mer enn en pasient på samme tidspunkt. Videre kan regninger med takster som har minimum behandlingstid i regelverket, bli avvist automatisk om ikke tidsangivelsen er korrekt i forhold til forutgående og etterfølgende regninger.  

 

Først publisert: 22.03.2019 Sist faglig oppdatert: 22.10.2021 Se tidligere versjoner