Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Jobb i Helfo

Organisasjonen

Helfo har 453 faste ansatte (tall fra april 2022).

Helfo har kontorer i Tønsberg, Fredrikstad, Sola, Ørsta, Mo i Rana og Kirkenes.

Les mer om Helfos tjenester og vår organisering

Ledige stillinger

Du finner våre ledige stillinger her.

Medarbeidere i Helfo

Hva tilbyr vi medarbeiderne våre?

Et av Helfos mål er å ta i bruk og utvikle kompetanse og medarbeidere riktig. Helfo tilbyr faglig utfordrende arbeidsoppgaver i spennende og utviklingsorienterte fagmiljøer. Vi tilbyr også ordninger og aktiviteter som bidrar til arbeidsglede og motivasjon i hverdagen. ​​

Helfo skal være en attraktiv arbeidsgiver med godt omdømme. Medarbeiderne er vår viktigste ressurs. Hvordan vi rekrutterer, utvikler og beholder rett kompetanse er avgjørende for at Helfo skal nå sine mål.

Fleksitidsordning

Arbeidstiden hos oss er fra kl. 08.00 til 15.30. Vi har fleksitidsordning med kjernetid fra kl. 09.00 til 14.30, og ansatte har anledning til å avspasere opparbeidet plusstid.

Arbeidsform

Som medarbeider i Helfo har du mulighet til å benytte deg av hjemmekontor i kombinasjon med arbeid på kontorstedet.

Velferdsgoder

Helfo har en rekke velferdsgoder for medarbeidere. Alle våre medarbeidere kan utføre fysisk aktivitet i arbeidstiden hver uke. Medarbeiderne får gratis frukt på arbeidsstedet, og det arrangeres sosiale sammenkomster på det enkelte arbeidssted. Formålet med velferdsgodene er å bidra til økt trivsel på arbeidsplassen og bedre helse for den enkelte medarbeider.

Pensjon, lån og forsikring

Alle våre medarbeidere er medlemmer av Statens pensjonskasse, som tilbyr en av Norges beste pensjonsordninger. Som ansatt trekkes du to prosent av brutto lønn til obligatorisk premieinnskudd. Via medlemskapet i Statens pensjonskasse får du blant annet tilgang til et av markedets beste boliglån.

Personalpolitikk

Helfos personalpolitikk er livsfaseorientert. Hver livsfase har ulike muligheter og begrensninger som kan gi behov for ulike tilpasninger i arbeidslivet. Vi er opptatt av inkludering og jobber for å sikre nærvær og forebygge fravær, blant annet gjennom tett oppfølging og tilretteleggingstiltak.

Seniorordninger

Våre seniorer har viktig kompetanse og erfaring som vi verdsetter og har behov for. Fra fylte 60 år har medarbeidere i Helfo en ekstra ferieuke. I tillegg har man fra fylte 62 år rett til permisjon med lønn i 14 dager per kalenderår (seniorpolitiske dager).

Permisjon

I staten har vi gode avtaler og fleksible ordninger for omsorgs- og velferdspermisjoner med og uten lønn. Det er også mulig å få permisjon til studier og videreutvikling.

Rekrutteringsprosessen

Vår viktigste investering er  rekruttering av nye medarbeidere. Derfor stiller vi store krav til oss selv i rekrutteringsprosessene, som skal være godt dokumenterte og etterprøvbare.

Slik søker du jobb i Helfo

Alle våre ledige stillinger kunngjøres offentlig, og vi kan derfor ikke ta imot en åpen søknad fra deg.
Når du skal søke på en ledig stilling i Helfo, anbefaler vi deg å ha med dette i søknadsteksten:

  • din motivasjon for å søke stillingen
  • relevant utdanning og erfaring
  • hva du særlig kan bidra med i den aktuelle stillingen

Dette ser vi etter

Vi utlyser et bredt spekter av stillinger hvert år og har både behov for nyutdannede og søkere med lang erfaring innenfor våre fagfelt.

I Helfo mener vi at mangfold gir oss bredere perspektiver, og at medarbeidere med ulik kompetanse og livserfaring bidrar til at vi løser samfunnsoppdraget på en bedre måte. Vi oppfordrer derfor alle til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Våre lokaler er universelt utformet, og vi legger forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. Du er også velkommen til å søke selv om du ikke kan vise til en sammenhengende yrkeskarriere.

Vi ønsker deg velkommen som jobbsøker i Helfo!

Vedlegg til søknad

Vi ønsker at du laster opp relevante attester, vitnemål og eventuelt din egen CV. I tillegg ønsker  vi at du sender oss en lenke til din side i vitnemalsportalen.no .

Når du søker på en stilling i Helfo, får du umiddelbart en e-post som bekrefter at vi har mottatt søknaden din.

Valg av kandidater og intervjuprosess

Når søknadsfristen er utløpt, vurderer vi søknadene i forhold til kvalifikasjonskravene i kunngjøringsteksten. Senest 14 dager fra søknadsfristens utløp blir aktuelle kandidater til stillingen invitert til førstegangsintervju.

Som statlig virksomhet følger vi kvalifikasjonsprinsippet i utvelgelsesprosessen, for å sikre en likeverdig vurdering av alle søkere. I de tilfeller hvor vi har mange kvalifiserte søkere, vil de beste av disse innkalles til intervju. Dersom du ikke fyller de angitte minimumskrav til stillingen, kan vi dessverre ikke vurdere deg som aktuell videre i rekrutteringsprosessen.

Rekrutteringsprosesser i Helfo består normalt av to intervjurunder. Grundig referansesjekk og verifisering av attester og vitnemål er også en viktig del av prosessen.

Beslutning om ansettelse

Etter at vi har gjennomført intervjuer og referansesjekker sender lederen som rekrutterer en innstilling til vårt ansettelsesråd, med en begrunnet rangering av de aktuelle søkerne. Ansettelsesrådet fatter vedtak om ansettelser, og her er både arbeidstakerne og arbeidsgiveren representert.

Skriftlig tilbud

Etter behandling i ansettelsesrådet sender vi et skriftlig jobbtilbud til søkeren som er innstilt som nummer én. Dersom søkeren tar imot tilbudet, undertegner begge parter en arbeidsavtale.

Når stillingen er besatt

Alle søkere får beskjed når stillingen er besatt, med informasjon om hvem som er ansatt i stillingen.

Utvidet søkerliste

Som søker kan du få tilgang til den utvidede søkerlisten med opplysninger om alle søkernes navn, alder, stilling/yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune. Du henter selv søkerlisten i din profil i Webcruiter.

Som søker kan du be om å unnta dine opplysninger (som f.eks. navn) fra den offentlige søkerlisten. Du må begrunne ditt ønske om unntak. Vi vurderer begrunnelsen og kontakter deg dersom ønsket ditt ikke blir innvilget.

Først publisert: 01.05.2019 Siste faglige endring: 09.05.2022 Se tidligere versjoner