Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Påminnelse om krav til avtale om direkte oppgjør

Først publisert: 16.01.2023 Siste faglige endring: 21.03.2024

Helfo erfarer at det fortsatt er behandlere som starter med behandling før de har inngått avtale, og dermed går glipp av refusjon fra Helfo.

Behandlere i privat praksis som skal kreve trygderefusjon for pasientbehandling, må ha avtale om direkte oppgjør med Helfo før behandlingen utføres.    

Behandling som er utført før en behandler har inngått avtale om direkte oppgjør, er ikke refusjonsberettiget. Det innebærer at behandleren ikke får utbetalt refusjon for behandling som er gitt før datoen hen har inngått avtale med Helfo. 

Kravet til direkte oppgjør trådte i kraft 1. januar 2021. 

Krav om avtale om direkte oppgjør følger av folketrygdloven § 5-1 fjerde ledd. Denne bestemmelsen slår fast at det bare gis stønad når behandleren har direkte oppgjør etter § 22-2 i samme lov.   

Relatert innhold

Endringer i folketrygdloven - plikt til direkte oppgjør

Forskrift om direkte oppgjør for stønad etter folketrygdloven kap. 5