Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Påminnelse om krav til avtale om direkte oppgjør

Først publisert: 16.01.2023 Sist faglig oppdatert: 22.06.2023

Behandlere som skal kreve trygderefusjon for pasientbehandling, må ha avtale om direkte oppgjør med Helfo før behandlingen utføres. Kravet til direkte oppgjør trådte i kraft 1. januar 2021, men Helfo erfarer at det fortsatt er behandlere som starter med behandling før de har inngått avtale.

Behandling som er utført før en behandler har inngått avtale om direkte oppgjør, er ikke refusjonsberettiget. Det innebærer at behandleren ikke får utbetalt refusjon for behandling som er gitt før hen har inngått avtale med Helfo. Pasienten risikerer å gå glipp av rettigheter hvis behandleren ikke har avtale.  

I en overgangsperiode kan det likevel utbetales refusjon for behandling som er utført inntil 21 dager før direkteoppgjørsavtale med Helfo er inngått. Dette forutsetter at alle øvrige vilkår er oppfylt. 

Hvem skal inngå avtalen med Helfo? 

Alle behandlere som skal behandle pasienter med refusjon fra folketrygden, må inngå avtale om direkte oppgjør med Helfo før de starter behandling. 

For fastlønnede behandlere er det kommunen som inngår avtale om direkte oppgjør. Kommunen må sørge for at det foreligger en gyldig avtale om direkte oppgjør og fortløpende melde inn fastlønte behandleres praksis og eventuelle endringer i disse.   

Privatpraktiserende behandlere må selv inngå avtale om direkte oppgjør med Helfo. Vær oppmerksom på at dette også gjelder for dem som har en fastlønnet praksis i tillegg til den privatpraktiserende praksisen (for eksempel fastlønnet lege/LIS1 på dagtid, og privat legevakt på kveldstid).  

Krav om avtale om direkte oppgjør følger av folketrygdloven § 5-1 fjerde ledd. Denne bestemmelsen slår fast at det bare gis stønad når behandleren har direkte oppgjør etter § 22-2 i samme lov.   

Relatert innhold

Endringer i folketrygdloven - plikt til direkte oppgjør

Inngå eller endre avtale om direkte oppgjør

Forskrift om direkte oppgjør for stønad etter folketrygdloven kap. 5