Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Takster for kiropraktor

Du kan bruke fem takster når du krever refusjon fra Helfo. Takstene går frem av forskrift om stønad til dekning av utgifter til behandling hos kiropraktor.

Helfo forvalter refusjonsordningen på vegne av staten. Husk å sette deg inn i regelverket som blant annet sier noe om hvilke takster du kan benytte 

forskrift om stønad til dekning av utgifter til behandling hos kiropraktor

 

Førstegangsundersøkelse og behandlingstakst (K1 og K2)

Takst K1 brukes ved førstegangsundersøkelse. Takst K2 er behandlingstakst. Takst K1 og K2 kan ikke kombineres i samme konsultasjon.

Dersom kiropraktoren foretar en førstegangsundersøkelse, og deretter gir en behandling, er honoraret for behandlingen inkludert i honoraret for førstegangsundersøkelsen. 

Du kan bare bruke takst K1 én gang per behandlingsserie. Med behandlingsserie menes det antall behandlinger som er nødvendig for samme sykdom/skade/lyte.

Møtegodtgjørelse (K3a og K3b)

Takst K3a gjelder møtegodtgjørelse med reisetid når du deltar i samarbeid med annet helse- og sosialfaglig personell som ledd i et behandlings- eller rehabiliteringsopplegg for enkeltpasienter, herunder i basisteam. Taksten gjelder per påbegynte halvtime. Dersom opplegget går utover en halvtime, kan du kreve takst K3b for senere påbegynte halvtime.

Taksten dekker også praksisutgifter.

Taksten kan ikke benyttes 

  • i forbindelse med samarbeid internt i tverrfaglig medisinske sentra og lignende
  • som godtgjørelse for fast oppsatte samarbeidsmøter, med mindre det gjelder samarbeid om konkrete pasienter. Samarbeidet kan omfatte diagnostisering, kartlegging av rehabiliteringsbehov, utarbeiding og oppfølging av rehabiliteringsplan, vurdering av funksjonsnivå, tilrettelegging av miljø og så videre.

Taksten beregnes for den samlede møte-/reisetid, ikke per pasient. Du kan i tillegg kreve skyssgodtgjørelse etter forskrift om dekning av utgifter til transport av helsepersonell m.m. i forbindelse med reise for å foreta undersøkelse eller behandling.

Taksten kan også brukes når møtet foregår over telefon.

Møtet må være planlagt.

Telefonsamtaler og skriftlig kommunikasjon (K4)

Taksten K4 kan du kreve for telefonsamtale/skriftlig kommunikasjon om enkeltpasient med lege, fysioterapeut i spesialisthelsetjenesten, kiropraktor i spesialisthelsetjenesten, kommunal helse- og sosialtjeneste og bedriftshelsetjeneste.

Du kan ikke bruke taksten for kommunikasjon med henvisende behandler ved oppstart av behandlingsserien.

Les om regelverk utenom takst

Først publisert: 06.12.2018