Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Regelverk for ridefysioterapi

Refusjon til ridefysioterapi gis etter reglene om bidrag, og går frem av forskrift og rundskriv til folketrygdlovens § 5-22.

Regelverksendringer for ridefysioterapi fra 1. juli 2021

Det er innført følgende endringer i retningslinjene for bidrag til ridefysioterapi med virkning fra 1. juli 2021:

Den enkelte ridefysioterapeut får selv ansvar for å sørge for at ridestedet er egnet for å gi et ridetilbud til personer med fysiske og psykiske funksjonshemminger. Det vil derfor ikke lenger være krav om skriftlig godkjenning av ridestedet fra kommunen.

Det er ikke lenger krav til henvisning fra lege, kiropraktor eller manuellterapeut for å få bidrag. Ridefysioterapeuten må ved oppstart av behandling vurdere om vilkårene for bidrag er oppfylt og kontinuerlig vurdere effekt av behandlingen og pasientens behov for ytterligere ridefysioterapi.

Takst T99 kan nå også benyttes for undersøkelse før behandlingsstart. Undersøkelsen inngår da som en av de maksimalt 30 behandlingene som kan gis per kalenderår. Bidragssatsen er nå 329 kroner.

For å kunne yte refusjonsberettiget behandling som ridefysioterapeut, er det et krav at du som ridefysioterapeut har direkteoppgjør med Helfo. Refusjonskravet må sendes digitalt til Helfo. Dette gjelder for behandling utført fra 1. juli 2021.

Les om hvordan du som ridefysioterapeut sender refusjonskrav til Helfo.

Les alt om endringene i oppdatert rundskriv til paragraf 5-22 på helsedirektoratet.no.

 

Fysioterapeut som skal utføre ridefysioterapi med refusjon fra Helfo må ha gjennomgått og bestått kurs i terapiridning i regi av Norsk Fysioterapiforbund (NFF), trinn 1 og 2 á 40 timer, eller godkjenning av NFF på tilsvarende kompetanse.

Du som fysioterapeut må selv sørge for at ridestedet er egnet for å gi et ridetilbud til personer med fysiske og psykiske funksjonshemminger. 

Du finner mer informasjon i følgende regelverk:

forskrift om bidrag til visse helsetjenester

rundskriv til § 5-22 - bidrag til spesielle formål

Vilkår for behandling med ridefysioterapi

For å utløse refusjon til ridefysioterapi må din pasient ha

  • en medfødt eller ervervet sykdom/funksjonshemming som gir bevegelse, balanse- og/eller koordineringsvansker
  • en fysisk eller psykisk funksjonshemming som medfører at vanlige aktiviteter ikke fører fram til en rimelig grad av fysisk utfoldelse

Ridefysioterapien må være av betydning som en erstatning for, eller supplement til tradisjonell fysioterapi.

Informasjon om takst for ridefysioterapi finner du her.

 

Først publisert: 21.03.2019 Sist faglig oppdatert: 01.07.2021 Se tidligere versjoner