Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

12 Tannskader ved godkjent yrkesskade

Du må ta stilling til om vilkårene for denne tilstanden er oppfylt før du kan vurdere om behandlingen gir rett til stønad.

Rundskriv til folketrygdloven § 5-6, § 5-6 a og § 5-25

12 Tannskader ved godkjent yrkesskade

Stønadsberettiget behandling skal gjenopprette tilstanden før ulykken fant sted. Tidligere skader og defekter som ikke har sammenheng med yrkesskaden er ikke stønadsberettiget etter denne bestemmelsen.

Tannlegen skal dokumentere at yrkesskaden er godkjent av NAV.

Det ytes stønad til kjeveortopedisk behandling når slik behandling alene eller i kombinasjon med protetisk behandling gir et tilfredsstillende resultat.

Med full godtgjørelse ved yrkesskade/yrkessykdom forstås stønad etter honorartakster fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet.

Refusjon før godkjent yrkesskade

Dersom du starter opp behandlingen av skaden før yrkesskaden er godkjent hos NAV, kan du vurdere om pasienten oppfyller vilkårene for stønad etter punkt 13 a) Omfattende tannskade ved ulykke.

Dersom det er gitt refusjon etter punkt 13 a), og pasienten senere fremlegger vedtak om godkjent yrkesskade, kan pasienten få refundert differansen mellom refusjonstakstene og honorartakstene. Dette ordnes enklest ved at du som tannlege sender korrigert regning til Helfo og utbetaler differansen til pasienten.

Takster

For fullstendig oversikt over takster med merknader se:

takster for tannbehandling

takster som er omtalt på helfo.no

Først publisert: 10.11.2020 Sist faglig oppdatert: 10.11.2020 Se tidligere versjoner