Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Individuell stønad til legemidler ved behandling av skabb

Ved andrelinjebehandling av pasienter med skabb kan du søke om individuell stønad til Scatol tabletter. Førstelinjebehandling dekkes ikke. Du må sende en søknad for hvert familiemedlem.

Førstevalget ved behandling av skabb er reseptfri permetrin krem eller benzylbenzoat liniment. Det gis ikke stønad til slik kortvarig, reseptfri behandling.

For å få stønad til Scatol tabletter må pasienten ha gjennomført minst én kur med lokalbehandling, og ved kontroll hos lege etter fire uker fremdeles ha skabb.

De reseptfrie legemidlene dekkes kun dersom det er medisinsk nødvendig at pasienten bruker lokalbehandling i kombinasjon med Scatol tabletter i andrelinjebehandling.

Det er bare pasienter som har påvist skabb eller symptomer på skabb som kan få individuell stønad til legemiddelbehandlingen. Symptomfrie nærkontakter har ikke rett til stønad på blå resept.

De markedsførte legemidlene Scatol tabletter, Benzylbenzoat NAF liniment, Nix krem og Permetrin krem må være forsøkt før Helfo kan gi stønad til det ikke-markedsførte legemidlet Tenutex. Søknad på Tenutex må sendes fra hudlege.

Hvordan søker du? 

Du søker om individuell stønad til legemidler og næringsmidler på blå resept i tjenesteportalen for helseaktører. Fra 1. mai 2021 er dette det eneste gyldige søknadsformatet. Søknadsprosessen er enkel, med god veiledning og umiddelbart svar på om søknaden er innvilget, avslått eller sendt til manuell behandling hos Helfo.

Her kan du lese mer om søknadsløsningen.

Du logger deg inn i tjenesteportalen ved hjelp av elektronisk legitimasjon, som for eksempel Commfides, BuyPass, BankID eller BankID på mobil. Velg tjenesten Blåreseptsøknad for å komme inn i søknadsløsningen.

Er du tilknyttet Helsenettet? Da får du vite om pasienten allerede har et vedtak, og du får vite utfallet av søknaden umiddelbart. Logg på tjenesteportalen via Helsenettet: https://portal.helsedirektoratet.no.

Er du ikke tilknyttet Helsenettet? Da får du i de fleste tilfeller like god veiledning, men du får ikke vite om pasienten har vedtak fra før. Logg på tjenesteportalen utenfor Helsenettet: https://internett-portal.helsedirektoratet.no

For personer uten norsk fødselsnummer eller d-nummer kan du ikke benytte søknadsløsningen som er beskrevet over. For disse må du bruke eget søknadsskjema på papir.

Hvordan får du vite utfallet av søknaden? 

Hvis søknaden er innvilget eller avslått automatisk i den nye søknadsløsningen, vil du se svaret umiddelbart. Du kan bruke funksjonen for PDF eller utklipp for å lagre informasjonen i journalen, eller lage et kort journalnotat om utfallet. Dersom søknaden har gått til manuell behandling, kan du bruke søknadsløsningen for å se om pasienten har fått et vedtak. 

Pasienten får vedtaket på helsenorge.no, i elektronisk postkasse eller i posten. 

Apoteket har tilgang til en spørretjeneste som gjør at de kan se gyldige vedtak på næringsmidler så snart det foreligger. 

 

Les mer om behandling av skabb på legemiddelverket.no.

Her finner du FHIs anbefalinger ved behandling av skabb.


 

 

 

Først publisert: 10.12.2020 Sist faglig oppdatert: 31.05.2021 Se tidligere versjoner