Individuell stønad til legemidler ved behandling av skabb

Ved andrelinjebehandling av pasienter med skabb kan du søke om individuell stønad til Scatol tabletter. Førstelinjebehandling dekkes ikke. Du må sende en søknad for hvert familiemedlem. Søk i ny søknadsløsning for blå resept.

Førstevalget ved behandling av skabb er reseptfri permetrin krem eller benzylbenzoat liniment. Det gis ikke stønad til slik kortvarig, reseptfri behandling.

For å få stønad til Scatol tabletter må pasienten ha gjennomført minst én kur med lokalbehandling, og ved kontroll hos lege etter fire uker fremdeles ha skabb.

De reseptfrie legemidlene dekkes kun dersom det er medisinsk nødvendig at pasienten bruker lokalbehandling i kombinasjon med Scatol tabletter i andrelinjebehandling.

Det er bare pasienter som har påvist skabb eller symptomer på skabb som kan få individuell stønad til legemiddelbehandlingen. Symptomfrie nærkontakter har ikke rett til stønad på blå resept.

De markedsførte legemidlene Scatol tabletter, Benzylbenzoat NAF liniment, Nix krem og Permetrin krem må være forsøkt før Helfo kan gi stønad til det ikke-markedsførte legemidlet Tenutex. Søknad på Tenutex må sendes fra hudlege.

Søk i ny søknadsløsning

I ny søknadsløsning for blåresept får du vilkårene for individuell stønad til Scatol presentert. Hvis de er oppfylt blir søknaden innvilget umiddelbart. Da kan du forskrive legemidlet, og pasienten din kan hente det på apoteket med det samme. 

Les mer om ny søknadsløsning her.

Les mer om behandling av skabb på legemiddelverket.no.

Her finner du FHIs anbefalinger ved behandling av skabb.


 

 

 

Først publisert: 10.12.2020