Individuell stønad til kolesterolsenkende legemidler (PCSK9-hemmere)

Helfo kan gi individuell stønad på blå resept til PCSK9-hemmere ved utvalgte tilstander dersom opplysningene i søknaden fyller vilkår i retningslinjene fra Helsedirektoratet.

Hvem kan få stønad?

Helfo kan innvilge stønad på blå resept til PCSK9-hemmere, for eksempel Repatha og Praulent, til pasienter som har en av følgende  tilstander:

  • familiær hyperkolesterolemi (krav om utført gentest) og  som har LDL-kolesterol 5 mmol/L eller høyere under pågående behandling
  • hyperkolesterolemi ved etablert aterosklerotisk sykdom (sekundærprevensjon) og som har LDL-kolesterol 4 mmol/L eller høyere under pågående behandling
  • hyperkolesterolemi som får eller er aktuelle for LDL-aferesebehandling

Du må kunne vise til at pasienten har forsøkt maksimalt tolererbare doser av statin og/eller ezetimib.

Hvem kan søke?

Det er kun spesialist i indremedisin, spesialist i nevrologi, spesialist i barnesykdommer eller lege fra tilsvarende sykehusavdelinger som kan søke.

Hvordan søker du? 

Du søker om individuell stønad til legemidler og næringsmidler på blå resept i tjenesteportalen for helseaktører. Søknadsprosessen er enkel, med god veiledning og umiddelbart svar på om søknaden er innvilget, avslått eller sendt til manuell behandling hos Helfo. Her kan du lese mer om søknadsløsningen.

Du logger deg inn i tjenesteportalen ved hjelp av elektronisk legitimasjon, som for eksempel Commfides, BuyPass, BankID eller BankID på mobil. Velg tjenesten Blåreseptsøknad for å komme inn i søknadsløsningen.

Er du tilknyttet Helsenettet? Da får du vite om pasienten allerede har et vedtak, og du får vite utfallet av søknaden umiddelbart. Logg på tjenesteportalen via Helsenettet: https://portal.helsedirektoratet.no.

Er du ikke tilknyttet Helsenettet? Da får du i de fleste tilfeller like god veiledning, men du får ikke vite om pasienten har vedtak fra før. Logg på tjenesteportalen utenfor Helsenettet: https://internett-portal.helsedirektoratet.no

For personer uten norsk fødselsnummer eller d-nummer kan du ikke benytte søknadsløsningen som er beskrevet over. For disse må du bruke eget søknadsskjema på papir, som du finner på denne siden. 

Hvordan får du vite utfallet av søknaden?

Dersom søknaden er innvilget eller avslått automatisk i den nye søknadsløsningen, vil du se svaret umiddelbart. Du kan bruke funksjonen for PDF eller utklipp for å lagre informasjonen i journalen, eller lage et kort journalnotat om utfallet. Dersom søknaden er sendt til manuell behandling, kan du bruke søknadsløsningen for å se om pasienten har fått et vedtak. 

Pasienten får vedtaket i elektronisk postkasse eller i posten, som før. 

Apoteket har tilgang til en spørretjeneste som gjør at de kan se gyldige vedtak på aktuelt legemiddel så snart det foreligger. 

Hva skal stå i søknaden?

Du må ha med følgende opplysninger i søknaden:

  • oppnådd LDL-kolesterolverdi under pågående behandling
  • hvilke navngitte forhåndsgodkjente legemidler som er forsøkt, og den høyeste dosen som er brukt av disse
  • begrunne hvorfor forhåndsgodkjent behandling ikke kan, eller ikke lenger kan benyttes
  • relevante kontraindikasjoner
  • ved sekundærprevensjon: hvilken aterosklerotisk sykdom pasienten har
  • ved søknad om Praluent: opplyse om pasientens familiære hyperkolesterolemi er heterozygot. Helfo kan bare gi stønad ved heterozygot tilstand, fordi Praulent kun har indikasjon ved denne genvarianten.

Relatert informasjon og regelverk

Først publisert: 24.06.2020 Sist faglig oppdatert: 19.02.2021 Se tidligere versjoner