Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Individuell stønad til kolesterolsenkende legemidler (PCSK9-hemmere)

Helfo kan gi individuell stønad på blå resept til PCSK9-hemmere ved utvalgte tilstander dersom opplysningene i søknaden fyller vilkår i retningslinjene fra Helsedirektoratet.

Hvem kan få stønad?

Helfo kan innvilge stønad på blå resept til PCSK9-hemmere, for eksempel Repatha, Praulent og Leqvio, til pasienter som har en av følgende  tilstander:

  • familiær hyperkolesterolemi (krav om utført gentest) og  som har LDL-kolesterol 5 mmol/L eller høyere under pågående behandling
  • hyperkolesterolemi ved etablert aterosklerotisk sykdom (sekundærprevensjon) og som har LDL-kolesterol 4 mmol/L eller høyere under pågående behandling
  • hyperkolesterolemi som får eller er aktuelle for LDL-aferesebehandling

Du må kunne vise til at pasienten har forsøkt maksimalt tolererbare doser av statin og/eller ezetimib.

Fra 1. januar 2023 er PCSK9-hemmeren Praluent innvilget forhåndsgodkjent refusjon, og kan forskrives direkte på blå resept for en ny og større pasientgruppe enn i dag. Repatha og Leqvio vil fortsatt være tilgjengelig via individuell stønad, men kun for de som har forsøkt Praluent først.

Pasienter som allerede har fått innvilget vedtak om individuell stønad til behandling med en PCSK9-hemmer kan fortsette å bruke samme legemiddel som før. 

Vilkårene som gjelder fra 1. januar 2023 finner du nederst på siden. 

Les mer om dette på legemiddelverket.no
 

Hvem kan søke?

Det er kun spesialist i indremedisin, hjertemedisin, endokrinologi, geriatri, nevrologi, barnesykdommer eller en lege fra et offentlig sykehus som kan søke.

Hvordan søker du? 

Du søker om individuell stønad til legemidler og næringsmidler på blå resept i tjenesteportalen for helseaktører. Fra 1. mai 2021 er dette det eneste gyldige søknadsformatet. Søknadsprosessen er enkel, med god veiledning og umiddelbart svar på om søknaden er innvilget, avslått eller sendt til manuell behandling hos Helfo.

Her kan du lese mer om søknadsløsningen.

Du logger deg inn i tjenesteportalen ved hjelp av elektronisk legitimasjon, som for eksempel Commfides, BuyPass, BankID eller BankID på mobil. Velg tjenesten Blåreseptsøknad for å komme inn i søknadsløsningen.

Er du tilknyttet Helsenettet? Da får du vite om pasienten allerede har et vedtak, og du får vite utfallet av søknaden umiddelbart. Logg på tjenesteportalen via Helsenettet: https://portal.helsedirektoratet.no.

Er du ikke tilknyttet Helsenettet? Da får du i de fleste tilfeller like god veiledning, men du får ikke vite om pasienten har vedtak fra før. Logg på tjenesteportalen utenfor Helsenettet: https://internett-portal.helsedirektoratet.no

For personer uten norsk fødselsnummer eller d-nummer kan du ikke benytte søknadsløsningen som er beskrevet over. For disse må du bruke eget søknadsskjema på papir.

Hvordan får du vite utfallet av søknaden?

Hvis søknaden er innvilget eller avslått automatisk i den nye søknadsløsningen, vil du se svaret umiddelbart. Du kan bruke funksjonen for pdf eller utklipp for å lagre informasjonen i journalen, eller lage et kort journalnotat om utfallet. Dersom søknaden er sendt til manuell behandling, kan du bruke søknadsløsningen for å se om pasienten har fått et vedtak. 

Pasienten får vedtaket på helsenorge.no, i elektronisk postkasse eller i posten. 

Apoteket har tilgang til en spørretjeneste som gjør at de kan se gyldige vedtak på aktuelt legemiddel så snart det foreligger. 

Relatert informasjon og regelverk

 

Først publisert: 24.06.2020 Sist faglig oppdatert: 21.11.2022 Se tidligere versjoner