Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Endring av kodeverk for forskrivning av legemidler på blå resept

Når du som er lege skal fornye en blå resept på §§ 2 eller 3, må du kanskje benytte funksjonen «forny med endring» i EPJ-systemet. Kun refusjonskoder basert på ICD-10 kodeverket vil bli berørt av denne endringen. ICPC-kodeverket kan benyttes som før.

Fra 15. januar 2018 er det endringer i hvilket kodeverk som benyttes til forskrivning av resepter i EPJ-systemene. Det er nå kodeverk 7435 som benyttes, i stedet for kodeverk 7110.

Ved fornying av en blå resept §§ 2 eller 3 er det mulig at du må benytte funksjonen «forny med endring» for å få forskrevet resepten. Du legger inn refusjonskoden på nytt.

Bakgrunn for endringen

Som følge av endringer i blåreseptforskriften fra 1. januar 2018 skal Helfo angi refusjonskoder basert på ICD-10 kodeverket i alle vedtak om individuell stønad til legemidler.

Det har derfor vært behov for å ta i bruk flere refusjonskoder på tre-tegnsnivå (en bokstav og to siffer) enn de som allerede finnes for forhåndsgodkjent refusjon etter § 2.

Brukes av flere aktører

Det offisielle ICD-10 kodeverket (7110) benyttes av flere aktører i e-reseptkjeden. Dette kodeverket er i utgangspunktet ikke laget for refusjon.

Endringsrådet for e-resept har derfor vedtatt å utvide kodeverk 7435, slik at det nå er ett samlet refusjonskodeverk basert på ICD-10.

Først publisert: 24.06.2020 Sist faglig oppdatert: 27.02.2020 Se tidligere versjoner