Endring av kodeverk for forskrivning av legemidler på blå resept

Når du som er lege skal fornye en blå resept på §§ 2 eller 3, må du kanskje benytte funksjonen «forny med endring» i EPJ-systemet. Kun refusjonskoder basert på ICD-10 kodeverket vil bli berørt av denne endringen. ICPC-kodeverket kan benyttes som før.

Fra 15. januar 2018 er det endringer i hvilket kodeverk som benyttes til forskrivning av resepter i EPJ-systemene. Det er nå kodeverk 7435 som benyttes, i stedet for kodeverk 7110.

Ved fornying av en blå resept §§ 2 eller 3 er det mulig at du må benytte funksjonen «forny med endring» for å få forskrevet resepten. Du legger inn refusjonskoden på nytt.

Bakgrunn for endringen

Som følge av endringer i blåreseptforskriften fra 1. januar 2018 skal Helfo angi refusjonskoder basert på ICD-10 kodeverket i alle vedtak om individuell stønad til legemidler.

Det har derfor vært behov for å ta i bruk flere refusjonskoder på tre-tegnsnivå (en bokstav og to siffer) enn de som allerede finnes for forhåndsgodkjent refusjon etter § 2.

Brukes av flere aktører

Det offisielle ICD-10 kodeverket (7110) benyttes av flere aktører i e-reseptkjeden. Dette kodeverket er i utgangspunktet ikke laget for refusjon.

Endringsrådet for e-resept har derfor vedtatt å utvide kodeverk 7435, slik at det nå er ett samlet refusjonskodeverk basert på ICD-10.

Først publisert: 24.06.2020