Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Slik inngår eller endrer ortoptist avtale om direkte oppgjør

På denne siden finner du som er ortoptist, veiledning om hvordan du inngår avtale om direkte oppgjør med Helfo og registrerer eller endrer praksisopplysninger.

1. Om avtalen

Du inngår avtale om direkte oppgjør og registrerer eller endrer praksisopplysninger i tjenesten Praksisinformasjon – se steg 3.  

Du må ha avtale om direkte oppgjør med Helfo for at pasienten din skal ha rett til stønad, og for at du som behandler skal få utbetalt stønaden i oppgjøret ditt.

En forutsetning for å kunne inngå avtale om direkte oppgjør med Helfo, er at du har norsk fødsels- eller d-nummer. Mangler du fødsels- eller d-nummer? Da må du inngå en midlertidig avtale om direkte oppgjør, se punkt 5. 

Avtalen innebærer at du kan kreve stønad for behandlinger som er utført fra og med den dagen du signerer avtalen om direkte oppgjør med Helfo. Behandling som er utført før avtalen er inngått, er ikke refusjonsberettiget.

Avtalen gir blant annet informasjon om

  • frister for innsending av refusjonskrav
  • frister for utbetaling fra Helfo
  • hvordan du sender inn kravet
  • hvilke plikter du har overfor Helfo
  • hvilke plikter Helfo har overfor deg
  • mulige konsekvenser ved feil i refusjonskrav og/eller dokumentasjon

Avtalen er personlig, og du er ansvarlig for at refusjonskravene dine er i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og rundskriv samt avtalen om direkte oppgjør. Det medfører blant annet at du må benytte egen ID, for eksempel Buypass, Bank-ID eller Commfides, ved innsending av refusjonskrav over Helsenettet. 

Du må signere på at du kjenner og aksepterer avtalevilkårene når du inngår avtalen i Praksisinformasjon.

Du kan lese avtale om direkte oppgjør (helsedirektoratet.no) før du går til utfylling av skjemaet.

Mangler du fødsels- eller D-nummer? Da må du inngå en midlertidig avtale om direkte oppgjør, se siste steg. 

Relevant regelverk

Det er viktig at du leser og setter deg godt inn i hvilke rettigheter og plikter som følger av at du har inngått avtale om direkte oppgjør med Helfo. Her finner du lenker til det relevante regelverket: 

2. Dokumentasjon

Helfo innhenter opplysninger om autorisasjon fra Helsepersonellregisteret (HPR), som et ledd i vurderingen av om du fyller vilkårene for avtale om direkte oppgjør.

3. Praksisinformasjon

Før du kan sende refusjonskrav til Helfo må du registrere praksisopplysninger og inngå avtale om direkte oppgjør. Dette gjør du i tjenesten Praksisinformasjon.

Hvis du har flere praksiser, må du registrere hver enkelt praksis.

Helfo vil på sikt vise oversikt over behandlere som har direkte oppgjør med Helfo på helsenorge.no for pasientene. Når du registrerer praksisen ber vi deg derfor om å søke opp og legge til organisasjonsnavn/-nummer for praksisstedet der pasienten skal få behandlingen.

Vi ber deg registrere personlig e-postadresse og gi samtykke til Helfo og eventuelt Helsedirektoratet sin bruk av denne.

Du må oppgi et norsk bankkontonummer.

Når du har fullført registreringen, vil du i praksisoversikten finne status for praksisen. Statusen blir oppdatert gjennom en automatisk prosess.

Tjenesten praksisinformasjon finner du under flisen «Oppgjør med Helfo» i 

 

Du kan også lese mer om tjenesten i artikkelen «Tjenesten Praksisinformasjon».

Pålogging gjennom HelseID

Tilgang til tjenester i portalen krever at du logger deg på gjennom HelseID, hvor du kan velge å logge deg på med Buypass, Commfides eller BankID med sikkerhetsnivå 4. Tjenester med lavere sikkerhetsnivå enn 4, eksempelvis MinID, vil ikke kunne benyttes.

Nyere nettlesere

Tjenestene i portalen er tilrettelagt for nyere nettlesere, og kan brukes med Safari 10.1, Microsoft Edge 15, Google Chrome 37, Firefox 31 og Opera 54 eller nyere. Dersom du benytter en eldre nettleser, ber vi om at du av sikkerhetshensyn oppgraderer til en nyere versjon for bruk av tjenestene.

Endre bankkontonummer eller kontaktinformasjon

Dersom du skal endre bankkontonummer eller kontaktinformasjon for en eksisterende avtale, gjør du det i tjenesten Praksisinformasjon.  

4. Veien videre

Etter at du har fullført registreringen og fått status «Du kan sende refusjonskrav til Helfo», kan du sette i gang med pasientbehandling og sende refusjonskrav for behandling som er stønadsberettiget  til Helfo.

Det er viktig at du før innsending har satt deg inn i relevant regelverk og informasjon om hvordan dokumentere og sende refusjonskrav. 

Les mer om oppgjør og regelverk og takster.

Meld deg på nyhetsbrev fra Helfo

Hold deg oppdatert på endringer og nyheter ved å abonnere på nyhetsbrev fra Helfo. Du kan velge å motta nyhetsbrev for flere målgrupper om du ønsker det.

5. Avtale for deg som mangler fødsels -eller d-nummer  

Mangler du fødselsnummer eller d-nummer? Da må du inngå en midlertidig avtale om direkte oppgjør.  

Avtale og vedlegg signeres og sendes til post@helfo.no eller postboks 2415, 3104 Tønsberg. 

Avtalen gjelder fra den datoen den er signert av begge parter. 

Når du har fått d-nummer eller fødselsnummer, må du inngå avtale om direkte oppgjør på ordinær måte. 

Først publisert: 05.12.2023 Siste faglige endring: 05.12.2023 Se tidligere versjoner