Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Tjenesten «Praksisinformasjon»

Nå kan du som behandler inngå avtale om direkte oppgjør i tjenesteportalen for helseaktør. I tjenesten «Praksisinformasjon» kan du registrere eller endre opplysninger om deg og din praksis, i tillegg til å inngå avtale om direkte oppgjør med Helfo.

Alle behandlere i privat praksis kan nå benytte tjenesten «Praksisinformasjon». Legene har full tilgang til tjenesten fra 15. november.

Altinn-løsningen for avtaleinngåelse er faset ut parallelt med innføring av «Praksisinformasjon».

Innhold i tjenesten «Praksisinformasjon»

For å kunne kreve refusjon fra folketrygden må du som behandler ha inngått avtale om direkte oppgjør med Helfo. I tillegg må du registrere en praksis. I tjenesten «Praksisinformasjon» får du tilgang til og ansvar for registrering og vedlikehold av egen informasjon. Her 

  • inngår du avtale om direkte oppgjør med Helfo, eventuelt signerer på ny versjon av avtalen når det er aktuelt
  • ser, registrerer og endrer du nødvendig informasjon om deg og din praksis (for eksempel bankkonto og e-postadresser) 
  • samtykker du til bruk av personlig e-post

Informasjonen du registrerer eller endrer blir direkte oppdatert i Helfos system. 

Avtale om direkte oppgjør med Helfo

Hvis du skal inngå avtale om direkte oppgjør for første gang, bør du lese veiledningen for dette her (velg målgruppe, deretter «inngå eller endre avtale»). 

Har du allerede inngått avtale om direkte oppgjør med Helfo, vil du i fanen «Avtaler og samtykker» se når den ble inngått. Du vil også se om det finnes en nyere versjon av avtalen som skal signeres. 

Helsedirektoratet har i samarbeid med profesjonsforeningene jobbet for å få på plass en ny og forenklet direkteoppgjørsavtale som skal være lik for samtlige behandlergrupper. Den nye avtalen er nå vedtatt og gjort tilgjengelig på de ulike fagområdene. 

Personlig informasjon og samtykke til bruk av personlig e-postadresse

I fanen «Helseaktør» ser du om du er registrert hos Helfo med personlig e-postadresse og telefonnummer. 

Helfo vil alltid bruke den personlige e-postadressen du oppgir for utsending av utbetalingsvedtak, og forhold som berører din avtale om direkte oppgjør med Helfo. Det er derfor viktig at du sjekker at denne informasjonen er korrekt, og eventuelt oppdaterer med e-postadresse og telefonnummer som vi kan nå deg på, på tvers av praksiser.

Med bakgrunn i krav i GDPR-regelverket må du også ta stilling til Helfos eller Helsedirektoratets bruk av din personlige e-postadresse for andre formål. 

Informasjon om praksis

I praksisfanen ser du hvilke opplysninger som er registrert om praksisen din i Helfos systemer. Du kan endre bankkontonummer, e-postadresser for utbetalingsvedtak og informasjon om praksissted for en registrert praksis. I tillegg kan du registrere en helt ny praksis. 

På sikt vil vi vise en oversikt over alle behandlere med avtale om direkte oppgjør for innbyggerne på helsenorge.no. Oversikten vil inneholde navn på behandler, navn på praksis og besøksadresse. Praksisstedet du oppgir i «Praksisinformasjon», vil være det som vises på helsenorge.no. Vi vil derfor be deg om å registrere organisasjonsnummeret for praksisen din slik at vi får vist riktig informasjon.  

For praksissteder som er oppført i Adresseregisteret (AR) vil du få god støtte i løsningen for å velge riktig organisasjon. Med praksissted mener vi det stedet der pasienten får behandling av deg.

For andre er det enklest om du i forkant finner frem organisasjonsnummeret til underenheten der pasientbehandlingen skjer. Det er normalt organisasjonsnummeret til underenheten som skal benyttes i denne tjenesten. 

For deg som bare har ambulerende tjeneste, vil det komme en funksjon slik at du kan unngå visning av besøksadresse på helsenorge.no. 

Veiledningsvideoer

Vi har laget to enkle veiledningsvideoer som gir et innblikk i hvordan du bruker tjenesten. Videoene er laget i vårt testmiljø, og testpersonen er tannlege. 

Den første videoen tar utgangspunkt i en behandler som skal inn i «Praksisinformasjon» for å sjekke og eventuelt oppdatere opplysningene som er registrert på hen selv.

Visning av tjenesten «Praksisinformasjon».

Den andre videoen tar utgangspunkt i en behandler som skal registrere en ny praksis i tjenesten.

Registrere ny praksis i «Praksisinformasjon»

Innlogging

Tjenesten «Praksisinformasjon» finner du under flisen «Oppgjør med Helfo» i tjenesteportalen for helseaktører. 

 

Pålogging gjennom HelseID

Tilgang til tjenester i portalen krever at du logger deg på gjennom HelseID, hvor du kan velge å logge deg på med Buypass, Commfides eller BankID med sikkerhetsnivå 4. Tjenester med lavere sikkerhetsnivå enn 4, eksempelvis MinID, vil ikke kunne benyttes.

Nyere nettlesere

Tjenestene i portalen er tilrettelagt for nyere nettlesere, og kan brukes med Internet Explorer 11, Safari 10.1, Microsoft Edge 15, Google Chrome 37, Firefox 31 og Opera 54 eller nyere. Dersom du benytter en eldre nettleser, ber vi om at du av sikkerhetshensyn oppgraderer til en nyere versjon for bruk av tjenestene.

Først publisert: 06.12.2023 Siste faglige endring: 05.06.2023 Se tidligere versjoner