Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Takstveiledning for privat logoped og audiopedagog

Her finner du veiledning i bruk av utvalgte takster for logoped/audiopedagog.

Innledning

Takstene beskriver de undersøkelser og behandlinger som det kan gis stønad til etter folketrygdloven § 5-10. 

Folketrygdens stønad gis i form av takster for utført aktivitet. Takstene er fastsatt i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos logoped og audiopedagog (lovdata.no).

Vilkårene for bruk av takstene framgår av den enkelte takst og av merknad til taksten (se forskriften). Det kan ikke gis stønad utover de fastsatte takstene.

Du finner Helsedirektoratets merknader til takstene i rundskriv til folketrygdloven § 5-10 – logoped og audiopedagog (helsedirektoratet.no).

Først publisert: 02.05.2022 Siste faglige endring: 02.05.2022 Se tidligere versjoner