Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Takst A3a og A3b - Gruppebehandling hos logoped og audiopedagog

Regelverk og veiledning for bruk av takst A3a og A3b.

Forskrift
 

A3a: Behandling i grupper på inntil 8 personer – 60 minutter

Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt A3b

A3b: Tillegg per pasient i gruppen

Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt A3a

Merknader til takstene

M3

Utgifter til undersøkelse og behandling via video dekkes på følgende vilkår:

1. Pasienten har vært til fysisk undersøkelse hos logopeden/audiopedagogen, og avtalt oppfølging via video skjer som ledd i et behandlings- eller rehabiliteringsopplegg.

2. Videokonsultasjon foregår i henhold til krav til informasjonssikkerhet, jf. norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgstjenesten.

Utgifter til behandling i grupper dekkes på følgende vilkår: Det kan gjøres unntak fra krav til fysisk undersøkelse ved oppstart av behandling når særskilte forhold gjør dette nødvendig, og behovet er dokumentert i journal.

M5

1. Pasienten må ha vært til individuell undersøkelse og/eller behandling.

2. Lokaler og utstyr må være tilpasset antall personer i gruppen.

Gruppebehandling kan gis via video forutsatt at vilkårene i merknad M3 er oppfylt.

Rundskriv

Ved bruk av takst A3a kan det maksimalt være 8 personer i gruppen. Logopeden og audiopedagogen må dokumentere behandlingen for hver enkelt deltaker.

Takst A3a gjelder for hele gruppen uavhengig av hvor mange deltakere det er, og i tillegg utløses takst A3b én gang for hver deltaker i gruppen.

Eksempel

Logoped Olsen har fire pasienter inne til gruppebehandling. Behandlingen starter kl. 13.00 og avsluttes kl. 14.00. For behandlingen krever han takst A3a og A3b for Jensen i én regning. Han skriver også én regning med takst A3b for Pedersen, én regning med takst A3b for Svensen og til slutt én regning med takst A3b for Davidsen. På denne måten får Olsen den refusjonen han har krav på, samtidig som han synliggjør hvilke pasienter som har vært med på gruppebehandlingen.

Først publisert: 02.05.2022 Siste faglige endring: 30.06.2022 Se tidligere versjoner