Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Takst A1a og A1b - undersøkelse hos logoped og audiopedagog

Forskrift
 

A1a: Undersøkelse

Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt A1b, B10, B1

Takst A1b: Tillegg for undersøkelse  ut over 30 minutter per påbegynte 15 minutter

Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt, A1a, B10, B1

Merknader til takstene
 

M1

Hver av takstene A1a, A2a, A3a, A4a, og A7a teller som én behandling. Disse takstene kan ikke kombineres i samme behandling/på samme regning. Overlapping i tid mellom pasientbehandlinger godtas ikke.

Inkludert i takstene ligger for- og etterarbeid, men tidsangivelsen angir den tiden pasienten er til stede ved undersøkelsen eller behandlingen.

M2

Vurdering av behov for kommunikasjonshjelpemidler og nødvendig veiledning og opplæring kan inngå i taksten når dette er et ledd i pasientens behandlings- eller rehabiliteringsopplegg. Opplæring i alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) kan også inngå i taksten.

Rundskriv

Takst A1a gjelder undersøkelse og utløses normalt ved oppstart av behandling, men ved behov for en ny undersøkelse underveis i behandlingen kan undersøkelsestakst utløses på nytt.

Taksten kan ikke repeteres. Ved tidsbruk utover 30 minutter på samme pasient skal takst A1b benyttes. Det kan ikke registreres flere regninger med takst A1a rett etter hverandre i tid for samme pasient. 

Ved bruk av takstene A1a og A1b kan det maksimalt kreves refusjon for undersøkelser på inntil 2 timer, det vil si 120 minutter.

Først publisert: 02.05.2022 Siste faglige endring: 02.05.2022 Se tidligere versjoner