Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Takst A2a og A2b - individuell behandling hos logoped og audiopedagog

Forskrift
 

Takst A2a: Behandling

Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt, A2b, B10, B1

Takst A2b: Tillegg for behandling ut over 30 minutter per påbegynte 15 minutter

Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt, A2a, B10, B1

Merknader fra forskriften
 

M1

Hver av takstene A1a, A2a, A3a, A4a, og A7a teller som én behandling. Disse takstene kan ikke kombineres i samme behandling/på samme regning. Overlapping i tid mellom pasientbehandlinger godtas ikke.

Inkludert i takstene ligger for- og etterarbeid, men tidsangivelsen angir den tiden pasienten er til stede ved undersøkelsen eller behandlingen.

M2

Vurdering av behov for kommunikasjonshjelpemidler og nødvendig veiledning og opplæring kan inngå i taksten når dette er et ledd i pasientens behandlings- eller rehabiliteringsopplegg. Opplæring i alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) kan også inngå i taksten.

Rundskriv

Takst A2a honorerer tidsbruk, og logopeden og audiopedagogen kan velge behandlingstiltak innenfor rammene av tidsbruken på den enkelte pasient.

Taksten kan ikke repeteres. Ved tidsbruk utover 30 minutter på samme pasient skal takst A2b benyttes. Det kan ikke registreres flere regninger med takst A2a rett etter hverandre i tid for samme pasient.

Takst A2b: Tillegg for behandling ut over 30 minutter per påbegynte 15 minutter

Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt A2a, B10, B1

Merknader

Ved bruk av takstene A2a og A2b kan det maksimalt kreves refusjon for individuell behandling i inntil 120 minutter.

Først publisert: 02.05.2022 Siste faglige endring: 30.06.2022 Se tidligere versjoner