Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Takst A4a og A4b - Gruppebehandling hos logoped og audiopedagog

Forskrift
 

A4a: Behandling i grupper på inntil 8 personer – 90 minutter

Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt A4b
 

A4b: Tillegg per pasient i gruppen

Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt A4a
 

Merknader til takstene

M3

Utgifter til undersøkelse og behandling via video dekkes på følgende vilkår:

1. Pasienten har vært til fysisk undersøkelse hos logopeden/audiopedagogen, og avtalt oppfølging via video skjer som ledd i et behandlings- eller rehabiliteringsopplegg.

2. Videokonsultasjon foregår i henhold til krav til informasjonssikkerhet, jf. norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgstjenesten.

Utgifter til behandling i grupper dekkes på følgende vilkår:Det kan gjøres unntak fra krav til fysisk undersøkelse ved oppstart av behandling når særskilte forhold gjør dette nødvendig, og behovet er dokumentert i journal.

M5

1. Pasienten må ha vært til individuell undersøkelse og/eller behandling.

2. Lokaler og utstyr må være tilpasset antall personer i gruppen.

Gruppebehandling kan gis via video forutsatt at vilkårene i merknad M3 er oppfylt.

Rundskriv

Ved bruk av takst A4a kan det være maksimalt 5 personer i gruppen. Logopeden og audiopedagogen må dokumentere behandlingen for hver enkelt deltaker.

Takst A4a gjelder for hele gruppen uavhengig av antall deltakere, og i tillegg utløses A4b én gang for hver deltaker i gruppen.

Først publisert: 02.05.2022 Siste faglige endring: 30.06.2022 Se tidligere versjoner