Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Informasjon til sykehus om varsling av fristbrudd

På denne siden finner sykehus informasjon om varsling av fristbrudd: Hvem varsler, og hva skjer etter varslingen?

Varsling av fristbrudd i Fristbruddportalen

Sykehuset eller en annen del av spesialisthelsetjenesten (heretter kalt sykehuset) skal varsle fristbrudd i Fristbruddportalen: Se brukerveiledning for Fristbruddportalen. De som skal benytte Fristbruddportalen, må være tilknyttet Norsk helsenett. En autorisert bestiller ved virksomheten skal bestille tilgang fra Norsk helsenett.

Hvis sykehuset ikke kan varsle fristbrudd i Fristbruddportalen, må dere kontakte Helfo pasientformidling på telefon 23 32 70 03 eller epost pasientformidling@helfo.no.

Hvis sykehuset etter å ha varslet om fristbrudd finner et tilbud til pasienten, må dere umiddelbart kontakte Helfo.

Dokumentasjon og skjema

Sykehuset kan laste opp henvisning og eventuell annen nødvendig medisinsk dokumentasjon som en PDF-fil direkte i pasientens sak i Fristbruddportalen. All dokumentasjon må ligge i samme fil.

Hvis sykehuset ikke kan laste opp dokumentene i Fristbruddportalen, kan dokumentasjonen også sendes i posten. Da må følgende skjema benyttes:

Bekreftelse på kjøp av helsetjenester til fristbruddpasient (02-01.01), bokmål (PDF)

Stadfesting på kjøp av helsetenester til fristbrotpasient (02-01.01), nynorsk (PDF)

  • Fyll ut alle felter i skjemaet.
  • Skjemaet signeres/stemples av bemyndiget person.
  • Benytt skjemaet som forside for henvisningspapirer og eventuell annen relevant medisinsk dokumentasjon og send det med A-post til Helfo pasientformidling, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

Skjemaet blir arkivert hos Helfo.

Helfo formidler deretter pasienten til en annen behandler, og kontakter pasienten med tilbudet.

Pasienten beholder plassen på ventelisten

Det er svært viktig at sykehuset ikke fjerner pasienten fra sin venteliste før hen har takket ja til et annet tilbud fra Helfo. Hvis pasienten velger å takke nei til behandlingstilbudet Helfo har fremskaffet, skal pasienten beholde plassen sin på ventelisten på sykehuset.

Fjerningen fra ventelisten kan først skje når dere har mottatt en e-post fra Helfo om at pasienten har takket ja til et annet behandlingstilbud.

Hvis pasienten ikke ønsker varsling av fristbrudd

Hvis spesialisthelsetjenesten forventer et fristbrudd og pasienten av ulike årsaker ikke ønsker at Helfo skal varsles, skal dette respekteres. Dette forutsetter at pasienten har fått tilstrekkelig informasjon om konsekvensene av valget sitt, og at det er forsvarlig å vente til etter fristen. Fristbruddet skal uansett registreres i NPR.

Pasienten kan varsle fristbrudd selv

Pasienten kan også selv kontakte Helfo hvis hen mener å ha opplevd et fristbrudd som ikke har blitt varslet.

Når en pasient tar kontakt med Helfo pasientformidling, kontakter Helfo pasientens sykehus per telefon. Hvis det foreligger et fristbrudd, skal sykehuset varsle det inn i Fristbruddportalen.

Hvis sykehuset ikke innen kort tid klarer å fremskaffe et behandlingstilbud som pasienten godtar, vil Helfo forsøke å finne et annet behandlingssted.

Pasientbestemt utsettelse

Hvis sykehuset finner et tilbud til pasienten ved et annet sykehus eller behandlingssted innen fristen, men pasienten velger å vente lenger for å få behandling ved sykehuset sitt, er det en pasientbestemt utsettelse.

Utsettelsen skal registreres i det pasientadministrative systemet, og det telles ikke som et fristbrudd i NPR (Norsk Pasientregister), selv om pasienten venter over fristen.

Ved pasientbestemt utsettelse av behandlingsstart mister pasienten retten til et tilbud ved et annet behandlingsted via Helfo, og pasienten skal ikke varsles til Helfo. Ved koding av pasientbestemt utsettelse skal sykehuset dokumentere at pasienten har fått et tilbud som hen har takket nei til.

Når Helfo ikke finner et annet tilbud

I noen tilfeller klarer ikke Helfo å finne et annet behandlingstilbud. Da blir pasienten tilbakeført til sykehuset som har brutt fristen, og hen beholder plassen sin på ventelisten.

 

Først publisert: 02.07.2024 Siste faglige endring: 02.07.2024 Se tidligere versjoner