Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Veileder i bruk av takst 501 for tannleger og tannpleiere

I denne veilederen vil vi peke på vilkårene som gjelder spesielt for bruk av takst 501 ved behandling av periodontitt og periimplantitt.

Når skal du ikke bruke takst 501?

Illustrasjon av når du ikke skal bruke

Selv om pasienten har marginal periodontitt eller periimplantitt ytes det ikke stønad for

  • forebyggende tiltak som rutinemessig tannrens eller
  • behandling av gingivitt

Du skal heller ikke bruke takst 501 dersom pasienten ikke oppfyller de grunnleggende vilkårene for stønad ved helsetjenester etter folketrygdloven kapittel 5.
 
Se lenke til generell veileder om navigering i regelverket på neste side
 

Først publisert: 06.05.2022 Siste faglige endring: 27.02.2024 Se tidligere versjoner