Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Veileder i bruk av takst 501 for tannleger og tannpleiere

I denne veilederen vil vi peke på vilkårene som gjelder spesielt for bruk av takst 501 ved behandling av periodontitt og periimplantitt.

Illustrasjon av krav

Krav til behandlingen - takst 501

For å utløse stønadsrett må disse kravene til behandlingen være oppfylt:

  • Stønad ytes ved systematisk behandling av marginal periodontitt/periimplantitt.
  • Behandlingen må være rettet mot årsaken til marginal periodontitt og ta sikte på å oppnå infeksjonskontroll.
  • Behandlingen må være målrettet og faglig strukturert.

Først publisert: 06.05.2022 Siste faglige endring: 27.02.2024 Se tidligere versjoner