Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Fristbruddordningen – generell informasjon

Spesialisthelsetjenesten skal varsle Helfo pasientformidling hvis de ikke er i stand til å oppfylle den juridiske fristen for når helsehjelp senest skal gis.

Ved varsel om fristbrudd vil Helfo vil forsøke å finne et annet behandlingssted til pasienten. Spesialisthelsetjenesten er ansvarlig for utgiftene.

Helfo pasientformidlings ansvarsområde er hjemlet i § 2-1 b i lov om pasient- og brukerrettigheter (lovdata.no).

Fristbrudd kan være forventet eller allerede ha inntruffet

Med et forventet fristbrudd menes et fristbrudd som ennå ikke har oppstått, men hvor spesialisthelsetjenesten ser at behandlingsstedet der pasienten står på venteliste ikke vil kunne gi pasienten et tilbud om helsehjelp innen fristen. I disse tilfellene skal spesialisthelsetjenesten forsøke å finne et annet tilbud til pasienten innen fristen.

Når pasienten tilbys oppstart av helsehjelp innen fristen, men velger å vente lenger for å få behandling ved et bestemt behandlingssted, forstås det som en pasientbestemt utsettelse. Utsettelsen skal registreres i det pasientadministrative systemet, og telles ikke som et fristbrudd i NPR (Norsk Pasientregister), selv om pasienten venter ut over frist.

Ved pasientbestemt utsettelse av behandlingsstart mister pasienten retten til et tilbud ved et annet behandlingsted via Helfo. Ved koding av pasientbestemt utsettelse skal spesialisthelsetjenesten dokumentere at pasienten har fått et tilbud som vedkommende har takket nei til.

Hvis spesialisthelsetjenesten ikke klarer å finne et tilbud til pasienten innen fristen, har spesialisthelsetjenesten plikt til å varsle Helfo.

Spesialisthelsetjenesten skal fortsatt forsøke å finne et tilbud til pasienten etter at fristbruddet er varslet og Helfo har begynt sitt arbeid. Spesialisthelsetjenesten må umiddelbart kontakte Helfo hvis de finner et tilbud for pasienten. Helfo vil opplyse pasienten om tilbudet fra spesialisthelsetjenesten, og pasienten får velge mellom tilbudet fra Helfo og tilbudet fra spesialisthelsetjenesten.

Hvis spesialisthelsetjenesten forventer et fristbrudd og pasienten av ulike årsaker ikke ønsker at Helfo skal varsles, skal dette respekteres. Dette forutsetter at pasienten har fått tilstrekkelig informasjon om konsekvensene av valget sitt, og at det er forsvarlig å vente til etter frist. Fristbruddet skal uansett registreres i NPR.

Varsling av fristbrudd

Spesialisthelsetjenesten skal varsle fristbrudd i Fristbruddportalen. Hvis dette ikke er mulig, kan spesialisthelsetjenesten kontakte Helfo pasientformidling på telefon 23 32 70 03. Pasienten kan også selv ta kontakt med Helfo om fristbrudd på telefon 23 32 70 03. 

Først publisert: 08.02.2019 Siste faglige endring: 24.01.2024 Se tidligere versjoner