Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Helfos fristbruddavtaler med helsetjenesteleverandører

Helfo har avtaler med private leverandører for å kunne tilby fristbruddpasienter et annet behandlingssted.

Hvis spesialisthelsetjenesten ikke er i stand til å oppfylle den juridiske fristen for når helsehjelp senest skal gis, vil Helfo pasientformidling forsøke å finne et annet behandlingstilbud til pasienten.

Ofte finner Helfo et tilbud hos en av de private helsetjenesteleverandørene Helfo har avtale med. På denne siden finner du en oversikt over hvilke helsetjenesteleverandører dette for tiden gjelder.

Det er flere ting pasienten må være klar over:

 • Pasienten kan ikke kontakte en behandler selv. Pasienten kan heller ikke velge hvilken behandler pasienten ønsker å benytte. Hvor pasienten eventuelt får et annet tilbud, avhenger av medisinskfaglige vurderinger og Helfos rammeavtaler. Hvis pasienten likevel kontakter en av helsetjenesteleverandørene på listen og inngår avtale på egen hånd, må pasienten betale helsehjelpen selv.
 • Pasienten kan ikke selv velge behandlingsnivå. Den helsehjelpen pasienten får tilbud om, skal tilsvare den helsehjelpen pasienten skulle ha mottatt i den offentlige helsetjenesten. 
 • Spesialisthelsetjenesten har mulighet til å finne et nytt tilbud til pasienten. Pasienten kan i så fall velge mellom tilbudet fra Helfo og tilbudet fra spesialisthelsetjenesten.
 • Pasienten vil kunne få tilbud om helsehjelp hos en helsetjenesteleverandør som ikke står på denne listen.
 • I noen tilfeller klarer ikke Helfo å finne et behandlingstilbud. Da må pasienten fortsette å stå på venteliste hos spesialisthelsetjenesten.

Disse helsetjenesteleverandørene tilbyr helsetjenester innenfor somatikk:

 • Aleris Helse AS 
 • A-Medi AS 
 • C-Medical AS 
 • IbsenSykehusene AS 
 • Kristina Klinikken AS (tidligere LHL-Sykehuset Vestfold AS) 
 • Moloklinikken AS 
 • Vikersund Bad Rehabiliteringssenter AS

Disse helsetjenesteleverandørene tilbyr helsetjenester innen psykisk helsevern:  

 • Psykologsenteret AS
 • Speare AS
 • Spesialistlege AS

Først publisert: 25.02.2019 Siste faglige endring: 08.01.2024 Se tidligere versjoner