Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Pasienten varsler fristbrudd selv

Det er det opprinnelige behandlingsstedet som skal varsle Helfo pasientformidling ved fristbrudd, men pasienten kan også selv kontakte Helfo på telefon 23 32 70 00 dersom han/hun mener å ha opplevd et fristbrudd som ikke har blitt varslet.

Det opprinnelige behandlingsstedet skal allerede i sitt svar på henvisning informere om at de vil varsle Helfo ved fristbrudd.

Dersom det opprinnelige behandlingsstedet ser at de ikke klarer å holde fristen, skal de på nytt informere pasienten om dette.

Helfo pasientformidlings rolle

Når en pasient tar kontakt med Helfo pasientformidling, registrerer Helfo det mulige fristbruddet i Fristbruddportalen. For at Helfo skal kunne fylle ut alle obligatoriske felter i varselet, må Helfo kontakte det opprinnelige behandlingsstedet på telefon for å få disse opplysningene.

Dersom det foreligger et fristbrudd, skal det opprinnelige behandlingsstedet melde fra til Helfo senest dagen etter om de klarer å tilby helsehjelp. Tilbakemelding kan gjøres per telefon på 960 96 533, eller på epost til pasientformidling@helfo.no. Pasientens saksnummer fra Fristbruddportalen brukes som identifikator.

Dersom det opprinnelige behandlingsstedet ikke klarer å fremskaffe et behandlingstilbud til pasienten innen kort tid, vil Helfo finne et annet behandlingstilbud. Normalt tilbys pasienten behandling hos en av helsetjenesteleverandørene Helfo har avtale med. Helfo kan også gjøre direktekjøp hos andre helsetjenesteleverandører dersom det er nødvendig. 

Dokumentasjon og skjema

Det opprinnelige behandlingsstedet kan laste opp henvisning og eventuell annen nødvendig medisinsk dokumentasjon som en PDF-fil direkte i pasientens sak i Fristbruddportalen. All dokumentasjon må ligge i samme fil.

Hvis det opprinnelige behandlingsstedet ikke kan laste opp dokumentene i Fristbruddportalen, kan de også sendes i posten. Da må følgende skjema benyttes:

Bekreftelse på kjøp av helsetjenester til fristbruddpasient (02-01.01), bokmål (PDF)

Stadfesting på kjøp av helsetenester til fristbrotpasient (02-01.01), nynorsk (PDF)

  • Fyll ut alle felter i skjemaet.
  • Skjemaet signeres/stemples av bemyndiget person.
  • Benytt skjemaet som forside for henvisningspapirer og eventuell annen relevant medisinsk dokumentasjon og send det med A-post til: Helfo pasientformidling, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

Skjemaet blir arkivert hos Helfo.

Helfo formidler deretter pasienten til en annen behandler, og kontakter pasienten med tilbudet.

Plass på venteliste

Det er svært viktig at det opprinnelige behandlingsstedet IKKE fjerner pasienten fra sine ventelister før vedkommende har takket ja til et annet tilbud fra Helfo. Dersom pasienten velger å takke nei til behandlingstilbudet Helfo har fremskaffet, skal pasienten beholde plassen sin på ventelisten på det opprinnelige behandlingsstedet.

I dette tilfellet vil helseforetaket som har brutt fristen, motta e-post fra Helfo om at pasient skal bli stående på venteliste. Pasientens saksnummer fra Fristbruddportalen brukes som identifikator.

Fjerningen fra ventelisten kan først skje når det opprinnelige behandlingsstedet har mottatt e-post fra Helfo om at pasient har takket ja til et annet behandlingstilbud. Pasientens saksnummer fra Fristbruddportalen brukes som identifikator.

Betaling for annen behandling

Faktura for utført behandling sendes til opprinnelig behandlingssted som beskrevet i feltet for fakturainformasjon i Fristbruddportalen.

Når annet tilbud ikke finnes

I noen tilfeller klarer ikke Helfo å finne et annet behandlingstilbud. Da blir pasienten tilbakeført til det opprinnelige behandlingsstedet som har brutt fristen og beholder plassen sin på ventelisten.

Det opprinnelige behandlingsstedet og pasienten vil bli kontaktet av Helfo på telefon, og vil i tillegg få e-post fra Helfo. Pasientens saksnummer fra Fristbruddportalen brukes som identifikator.

Mer om fristbrudd

Har du lest hovedsiden om varsling av fristbrudd

Er du pasient og vil ha informasjon om fristbrudd? Les mer på helsenorge.no.​

Først publisert: 25.02.2019 Sist faglig oppdatert: 20.04.2021 Se tidligere versjoner