Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Pasienten varsler fristbrudd selv

Det er det opprinnelige behandlingsstedet som skal varsle Helfo pasientformidling ved fristbrudd, men pasienten kan også selv kontakte Helfo på telefon 23 32 70 03 hvis hen mener å ha opplevd et fristbrudd som ikke har blitt varslet.

Det opprinnelige behandlingsstedet skal allerede i sitt svar på henvisningen informere om at de vil varsle Helfo ved fristbrudd.

Helfo pasientformidlings rolle

Når en pasient tar kontakt med Helfo pasientformidling, kontakter Helfo pasientens opprinnelige behandlingssted per telefon.

Hvis det foreligger et fristbrudd, skal det opprinnelige behandlingsstedet varsle det inn i Fristbruddportalen.

Hvis det opprinnelige behandlingsstedet ikke innen kort tid klarer å fremskaffe et behandlingstilbud som pasienten godtar, vil Helfo forsøke å finne et annet behandlingssted. Normalt tilbys pasienten behandling hos en av helsetjenesteleverandørene Helfo har avtale med. Helfo kan også gjøre direktekjøp hos andre helsetjenesteleverandører hvis det er nødvendig. 

Dokumentasjon og skjema

Det opprinnelige behandlingsstedet kan laste opp henvisning og eventuell annen nødvendig medisinsk dokumentasjon som en PDF-fil direkte i pasientens sak i Fristbruddportalen. All dokumentasjon må ligge i samme fil.

Hvis det opprinnelige behandlingsstedet ikke kan laste opp dokumentene i Fristbruddportalen, kan de også sendes i posten. Da må følgende skjema benyttes:

Bekreftelse på kjøp av helsetjenester til fristbruddpasient (02-01.01), bokmål (PDF)

Stadfesting på kjøp av helsetenester til fristbrotpasient (02-01.01), nynorsk (PDF)

  • Fyll ut alle felter i skjemaet.
  • Skjemaet signeres/stemples av bemyndiget person.
  • Benytt skjemaet som forside for henvisningspapirer og eventuell annen relevant medisinsk dokumentasjon og send det med A-post til: Helfo pasientformidling, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

Skjemaet blir arkivert hos Helfo.

Helfo formidler deretter pasienten til en annen behandler, og kontakter pasienten med tilbudet.

Plass på venteliste

Det er svært viktig at det opprinnelige behandlingsstedet IKKE fjerner pasienten fra sine ventelister før hen har takket ja til et annet tilbud fra Helfo. Hvis pasienten velger å takke nei til behandlingstilbudet Helfo har fremskaffet, skal pasienten beholde plassen sin på ventelisten på det opprinnelige behandlingsstedet.

I dette tilfellet vil helseforetaket som har brutt fristen, motta e-post fra Helfo om at pasient skal bli stående på venteliste. Pasientens saksnummer fra Fristbruddportalen brukes som identifikator.

Fjerningen fra ventelisten kan først skje når det opprinnelige behandlingsstedet har mottatt e-post fra Helfo om at pasient har takket ja til et annet behandlingstilbud. Pasientens saksnummer fra Fristbruddportalen brukes som identifikator.

Betaling for annen behandling

Faktura for utført behandling sendes til opprinnelig behandlingssted som beskrevet i feltet for fakturainformasjon i Fristbruddportalen.

Når annet tilbud ikke finnes

I noen tilfeller klarer ikke Helfo å finne et annet behandlingstilbud. Da blir pasienten tilbakeført til det opprinnelige behandlingsstedet som har brutt fristen og beholder plassen sin på ventelisten.

Det opprinnelige behandlingsstedet og pasienten vil bli kontaktet av Helfo på telefon, og vil i tillegg få e-post fra Helfo. Pasientens saksnummer fra Fristbruddportalen brukes som identifikator.

Mer om fristbrudd

Har du lest hovedsiden om varsling av fristbrudd

Er du pasient og vil ha informasjon om fristbrudd? Les mer på helsenorge.no.​

Først publisert: 25.02.2019 Siste faglige endring: 24.01.2024 Se tidligere versjoner