Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Regelverk og refusjon for sjukehus og poliklinikk

Finansieringsordninga av poliklinisk verksemd er tredelt og kjem frå rammetilskot, refusjon frå Helfo og betaling av eigendelar frå pasientane.

Kva takst det kan krevjast refusjon for går fram av dette regelverket:

Sjukehus/poliklinikk pliktar å sette seg inn i forskrifta og følgje gjeldande regelverk.

Les meir på sida med spørsmål og svar om ny finansieringsordning for polikliniske laboratorier.

 

Dei regionale helseforetaka har fått ny refusjonsordning for poliklinisk patologi. Berre Helse Sør-Øst står att. Ordninga kan du lese meir om på sida "Ny refusjonsordning for poliklinisk patologi". 

Om Norsk laboratoriekodeverk (NLK)

Norsk laboratoriekodeverk er eit felles kodeverk med analyse- og undersøkingskodar for seks laboratoriefagområder (patologi, immunologi og transfusjonsmedisin, medisinsk mikrobiologi, klinisk farmakologi, medisinsk genetikk og medisinsk biokjemi).

Les meir om Norsk laboratoriekodeverk her. 

Laboratoriekodeverk som gir rett til refusjon - statlige helseinstitusjoner 01.01.2024 (Exel)

Innhaldet i eit gyldig refusjonskrav

Kvar kode i NLK er plassert i ein refusjonskategori innanfor eit laboratoriefagområde. Laboratoriet kan krevje refusjon for analysar som er medisinsk nødvendige. Det er ein føresetnad at NLK-koden i refusjonskravet er i samsvar med rekvisisjonen, og at relevant NLK-kode ligg til grunn for svar til rekvirenten.

Ein kode i same refusjonskrav kan repeterast, men det er ikkje tillate å gjenta same NLK-kode fleire gonger for å få høgare refusjon for eventuelt kompliserte prosesser bak same resultat.

Først publisert: 31.03.2019 Sist fagleg oppdatert: 29.04.2024 Sjå tidlegare versjonar