Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Ny som jordmor i møte med Helfo

Skal du starte som jordmor? Da vil du snart erfare at det er mye å sette seg inn i. Derfor har vi samlet informasjon som er spesielt viktig og relevant for deg som ny behandler.

Denne siden gir deg en oversikt over viktig informasjon du trenger for å komme i gang.

Avtale om direkte oppgjør med Helfo

Du må ha avtale om direkte oppgjør for å få stønad fra Helfo. Dette betyr at du som behandler kan kreve stønad for behandlinger som er utført fra og med den dagen du signerer avtalen om direkte oppgjør med Helfo.

 

 

 

Utbetaling fra Helfo

Når du skal sende refusjonskrav til Helfo, er det flere ting du må tenke på. Nedenfor finner du lenker til informasjon om hva regningene dine må inneholde, hvordan refusjonskravet dokumenteres og sendes, og hvordan du kan sjekke eller korrigere regninger, eller klage til Helfo. 

 

Regelverk og takster

Det er viktig at du har nødvendig kunnskap om regelverket før du starter med pasientbehandling som du krever refusjon for. Direkteoppgjørsavtalen bygger på gjensidig tillit mellom deg som behandler og Helfo. Det betyr blant annet at Helfo har tillit til at du har satt deg inn i relevant regelverk, og at du praktiserer etter dette. Du krever refusjon i form av takster for utført aktivitet. Helfo vil gi nødvendig veiledning og peke på hva som er relevant regelverk. Refusjonskravene dine blir behandlet med hjemmel i folketrygdlovens kapittel 5.

 

Annet relevant regelverk

forskrift om stønad til dekning av utgifter til jordmorhjelp (lovdata.no)

forskrift om direkte oppgjør for stønad etter folketrygdloven kapittel 5 (lovdata.no)

rundskriv til forskrift om direkte oppgjør for stønad etter folketrygdloven kapittel 5 (helsedirektoratet.no)

helsepersonelloven (lovdata.no)

forskrift om pasientjournal (lovdata.no)

 

Helfos kontrollvirksomhet

Helfo gjennomfører kontroller av helseaktører på flere ulike måter. Alle oppgjørskrav som blir sendt til Helfo, går gjennom en automatisk kontroll før utbetaling. Helfo utfører også etterkontroller av utbetalte krav. 

Først publisert: 07.12.2023 Siste faglige endring: 07.07.2024 Se tidligere versjoner