Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Slik dokumenterer helseaktører refusjonskrav

Når du sender refusjonskrav, må du dokumentere at refusjonsvilkåra er oppfylte.

Du må kunne dokumentere vurderingane dine, og pasientjournalen skal innehalde alle relevante og nødvendige vurderingar. Sjå følgande regelverk:

Du må dokumentere alle undersøkingar/behandlingar i pasientjournal for kvar pasient. Pasienten sin journal skal førast elektronisk. 

Tillitsbasert

Ordninga med direkte oppgjer er tillitsbasert, og det er ditt ansvar å sørgje for at refusjonskrava dine alltid er i samsvar med gjeldande lov, forskrift og avtale. Helfo gjennomfører kontrollar av helseaktørar på fleire nivå. Kontrollane skal bidra til at refusjonen utbetalt frå Helfo er korrekt. Dette er med på å sikre at folketrygda sine midlar blir forvalta rett. Les meir om kontroll av refusjonskrav.

Først publisert: 07.12.2023 Sist fagleg oppdatert: 06.07.2022 Sjå tidlegare versjonar