Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Registrering av vedtak om individuell stønad på apoteket

Opplysninger fra vedtak om individuell stønad som registreres i FarmaPro og Eik.

Et vedtak om individuell stønad er gyldig for legemiddelet som står i vedtaket. I tillegg er det som hovedregel gyldig for andre legemidler med samme virkestoff og formulering, som er i samme reseptgruppe. 

Her kan du lese mer om individuell stønad.

Vedtaket fra Helfo kan ha begrensninger for enkelte legemidler eller legemiddelgrupper. 

Ved midlertidige mangelsituasjoner på legemidler oppført i vedtak fra Helfo, er vedtaket også gyldig for andre legemidler som Direktoratet for medisinske produkter (DMP) spesifikt har godkjent som alternativer. Dette gjelder bare for tidsperioden som DMP har oppgitt i sitt vedtak. Det er viktig at legemiddelet skal være spesifikt godkjent og at det er for en tidsperiode.

Apotekene kan oppleve at det ikke er mulig å registrere de nøyaktige vedtaksopplysningene fra Helfo i FarmaPro og Eik. I tabellen under ser du hvordan slike vedtak skal registreres.

Registrering av vedtak fattet av Helfo før 1. januar 2018

 

Informasjon på

vedtaket fra Helfo

FarmaPro og Eik

§ 3

§ 3 med refusjonskoden som er oppgitt på vedtaket
§ 3a

§ 3 med refusjonskoden som er oppgitt på vedtaket (ICD-10)

 

§ 3b

§ 3 med refusjonskode -96

§ 2§ 3 med refusjonskode -96
§ 10a (unntatt vedtak fattet på punkt 38)§ 3 med refusjonskode -96
§ 10a punkt 38§ 3 med refusjonskode D84

 

Først publisert: 10.05.2019 Siste faglige endring: 22.04.2024 Se tidligere versjoner