Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Takster for tannpleier

Noen takster for tannbehandling er også aktuelle for tannpleiere.

Stønad til nødvendig undersøkelse og behandling hos tannpleiere gis bare ved

  • undersøkelse og behandling av marginal periodontitt / periimplantitt ved stønadspunkt 1, 6 a og 14 (takstene 1, 4, 6, 501, 704, 801, 802)
  • forebyggende behandling (takst 101) ved stønadspunkt 1, 4, 10 og 14
  • fjerning av sutur (takst 4) og taking av spyttprøve (takst 801) ved alle aktuelle stønadspunkter

Det er viktig at du som tannpleier vurderer og dokumenterer at vilkårene både under de aktuelle tilstandene og i takstmerknadene er oppfylt.

Aktuelt regelverk

Oversikt over regelverk og takster for tannpleiere finner du i forskrift om stønad til dekning av utgifter til tannbehandling, rundskriv til folketrygdloven §5-6, §5-6 a og §5-25 og i Takster for tannbehandling fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet.

forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom (lovdata.no)

rundskriv til folketrygdloven § 5-6, § 5-6 a og § 5-25 – undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom og skade (helsedirektoratet.no)

takster for tannbehandling (helsedirektoratet.no)

 

Aktuelt regelverk

Oversikt over regelverk og takster for tannpleiere finner du i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom, rundskriv til folketrygdloven § 5-6, § 5-6 a og i Takster for tannbehandling.

forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom (lovdata.no)

rundskriv til folketrygdloven § 5-6, § 5-6 a og § 5-25 – undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom og skade (helsedirektoratet.no)

takster for tannbehandling (helsedirektoratet.no)

Automatisk tidskontroll av refusjonskrav

Etter gjeldende regelverk skal innsendte regninger inneholde blant annet dato og klokkeslett for oppstart av behandlingen. Les mer på siden «Dette skal rekning frå tannpleiar innehalde».

Det elektroniske oppgjørssystemet vil som hovedregel avvise regninger for behandling av mer enn en pasient på samme tidspunkt. Videre kan regninger med takster som har minimum behandlingstid i regelverket, bli avvist automatisk om ikke tidsangivelsen er korrekt i forhold til forutgående og etterfølgende regninger.  

 

Først publisert: 22.03.2019 Siste faglige endring: 17.03.2023 Se tidligere versjoner