Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Egenandelstak for helsetjenester

Pasienter som har betalt egenandeler opp til egenandelstaket, slipper å betale egenandeler resten av kalenderåret. Behandlere og tjenesteytere må rapportere alle godkjente egenandeler minst hver 14. dag.

​Hensikten med frikortordningen er å sette et tak for hvor mye hver enkelt skal betale i egenandeler i løpet av ett år.

Digitalt frikort

Pasienten finner frikortet digitalt, kan sjekke registrerte egenandeler og administrere eget kontonummer ved å logge seg på tjenesten «Frikort og egenandeler» på helsenorge.no.

Utgiftstakene som gir rett til frikort for helsetjenester, blir omtalt i folketrygdloven § 5-3 (lovdata.no).

Stortinget bestemmer for hvert år hvilket beløp som skal utgjøre egenandelstaket.

Rapporter egenandeler innen 14 dager

Frikortordningen er automatisert. For at alle pasienter skal få frikortet innen tre uker fra egenandelstaket er nådd, er de avhengige at du som er behandler og tjenesteyter husker på dette:

 • Du må rapportere egenandelene elektronisk til Helfo senest innen 14 dager med 11-sifret fødselsnummer eller D-nummer til den pasienten egenandelen skal registreres på.
 • Du rapporterer egenandelene sammen med refusjonskravet du sender Helfo.
 • Dersom du som er behandler/tjenesteyter, rapporterer ofte, får pasienten raskere tilbake penger de har lagt ut over egenandelstaket.
 • Husk at du kan sende refusjonskrav og rapportere egenandeler så ofte du vil/fortløpende. Da får du også refusjonen din raskere fra Helfo.

Dette er bestemt i forskrift om behandling av helseopplysninger i Egenandelsregisteret (egenandelsregisterforskriften) (lovdata.no).

Dersom innbygger har betalt egenandeler utover egenandelstaket, blir overskytende beløp automatisk refundert. 

Egenandelstak for 2024: 3165 kroner

Det som teller med i grunnlaget for frikort, er godkjente egenandeler fra

 • apotek/bandasjist
 • lege
 • behandling hos fysioterapeut
 • psykolog
 • sykehus/poliklinikk
 • laboratorier og røntgeninstitutt
 • enkelte former for tannsykdommer
 • pasientreiser
 • opphold ved opptreningsinstitusjoner og andre private rehabiliteringsinstitusjoner som har driftsavtale med regionalt helseforetak (RHF)
 • behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssykehus - Rikshospitalet HF

Egenandelstaket er 3165 kroner for 2024 (3040 kroner i 2023​).

 

Vilkår for at egenandelen skal telle med

For at en egenandel skal telle med i frikortopptjeningen, må visse vilkår være oppfylt:

 • Behandleren må ha nødvendig kompetanse/autorisasjon for behandlingen.
 • Egenandelen må følge av fastsatt takst for behandlingen.
 • For privatpraktiserende fysioterapeuter, leger, psykologer og rehabiliteringsinstitusjoner må det foreligge avtale med kommune eller helseforetak.

Frikort gir egenandelsfritak

Når du har kontrollert at innbyggeren har gyldig frikort, kan du kreve egenandelen refundert av Helfo dersom du har avtale om direkte oppgjør.

Flere varianter er gyldige i tillegg til papirfrikortet som kommer i posten: Brukeren kan hente frem frikortet sitt og vise det frem med mobilen, ta en skjermdump av frikortet og vise det frem eller skrive ut vedtaksbrevet på papir.

Betalt / ikke betalt egenandel

Helfo har lagt til rette for at du som behandler kan innrapportere en egenandel med status «ikke betalt». Da vil egenandelen bli registrert i Egenandelsregisteret, men ikke telle med i opptjeningen til frikort eller bli utbetalt. Først når du som er behandler, har rapportert inn til Helfo at egenandelen er betalt, vil den telle med i grunnlaget for frikort.

Vær oppmerksom på at selv om egenandelen ikke er betalt, er du likevel forpliktet til å rapportere denne inn i løpet av 14 dager fra egenandelene er utløst.

Når egenandelen blir betalt, har du nye 14 dager til å rapportere dette til Helfo.

Kvittering for betalt egenandel

Selv om informasjon om betalt egenandel er innrapportert til Egenandelsregisteret, har pasientene/kundene krav på en spesifisert kvittering fra deg som behandler.

Kvitteringen skal tydelig identifisere hvem som har mottatt betalingen (navn, organisasjonsnummer, dato), hvem som har mottatt behandling (navn), hvilken behandling som er gitt, og hvilken egenandel pasienten har betalt. 

 

Først publisert: 22.03.2019 Siste faglige endring: 30.12.2022 Se tidligere versjoner