Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Elektronisk frikortspørring

Du kan få tilgang til elektronisk frikortspørring.

Den som har fått frikort for helsetjenester har selv ansvaret for å vise frem frikortet. Det er imidlertid utviklet elektroniske spørretjenester som kan gi deg som er behandler svar på om pasienten din har frikort for inneværende kalenderår. Du kan benytte spørretjenesten når du som behandler har behov for denne informasjonen, for eksempel når det er avtalt time for konsultasjon.

Spørretjenesten «Har borger frikort?»

Denne tjenesten er utviklet til behandlere som utløser egenandeler som teller med i grunnlaget for frikort for helsetjenester. Tjenesten vil svare «ja» på søk dersom din pasient har frikortvedtak.

Tilsvarende søk benyttes i kontroll av refusjonskravene hos Helfo.

Kontakt din EPJ-leverandør

Dersom du ønsker å ta i bruk spørretjenester, eller annen funksjonalitet Helfo tilbyr, må du ta kontakt med din EPJ-leverandør for å sjekke om du kan koble deg opp via EPJ-systemet ditt.

Alle oppslag via spørretjenestene blir loggført og kan leveres ut til pasienten dersom vedkommende ber om innsyn.

Egen spørretjeneste for apotek og bandasjist

Det er laget en egen spørretjeneste for apotek/bandasjist. Denne tjenesten er integrert i apotekenes og bandasjistenes egne datasystem (Farmapro for apotek).

Oppslag gjøres automatisk underveis i reseptekspedisjonen, og spørretjenesten bekrefter egenandelsfritak både dersom pasienten har frikort for helsetjenester, og om pasienten har minste pensjonsnivå, og av den grunn fritak for egenandel for blå resept.

Først publisert: 27.03.2019 Siste faglige endring: 25.02.2020 Se tidligere versjoner