Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Her kan du lese utvalgte kontrollvedtak

Åpenhet rundt Helfos etterkontroller og kontrollresultater kan bidra til at flere sender inn riktige krav. Her kan du lese utvalgte vedtak på ulike refusjonsområder. Vedtakene viser eksempler på feil, alvorlighet, omfang og saksgang i Helfos etterkontroller.

Helseaktører forvalter samfunnets midler når de gir pasientene nødvendige helsetjenester, og sender inn refusjonskrav for undersøkelser og behandling. I 2022 utbetalte Helfo over 42 milliarder kroner i helserefusjoner. 

De aller fleste helseaktører bruker helserefusjonsordningen riktig, men noen gjør også feil – med eller uten overlegg. Etterkontroll er et av Helfos virkemidler for å bidra til riktig bruk av folketrygden og for å opprettholde tilliten til refusjonsordningene. Helfo kontroll gjennomfører etterkontroller etter at refusjonen er betalt ut. Etterkontrollene opprettes hovedsakelig der det er størst risiko for at helseaktøren har sendt inn urettmessige krav. 

Under kan du lese utvalgte etterkontrollvedtak på legeområdet, tannhelseområdet og fysioterapiområdet. Vedtakene er anonymisert. 

Først publisert: 29.06.2023 Siste faglige endring: 29.06.2023 Se tidligere versjoner