Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Ny brukerundersøkelse fra Helfo ut til helseaktørene

Først publisert: 08.02.2024 Siste faglige endring: 08.03.2024

Undersøkelsen sendes ut 8. mars fra Rambøll til privatpraktiserende og kommunalt ansatte behandlere som Helfo har avtale med.

Formålet med undersøkelsen er å finne ut hvilken tillit helseaktørenes har til Helfos forvaltning av refusjonsordningen og hvor lett eller vanskelig det er for helseaktørene å etterleve den. Resultatene fra undersøkelsen skal brukes til å gjøre forbedringer og utvikling av Helfos tjenester. 

Undersøkelsen sendes fra Rambøll

Undersøkelsen sendes på e-post fra Rambøll Management Consulting, på vegne av Helfo:

 • 8. mars første utsendelse 
 • 15. mars første purring til de som ikke har svart
 • 21. mars andre purring til de som fortsatt ikke har svart
 • 2. april tredje og siste purring
 • 7. april undersøkelsen lukkes

Under ser du hvordan e-posten fra Rambøll så ut i fjor. Det er trygt å klikke på lenken til undersøkelsen. 

E-post fra Rambøll.png
TRYGG LENKE: Det er trygt å klikke på lenken i e-posten fra Rambøll Management Consulting, som gjennomfører undersøkelsen på vegne av Helfo.

Benytt muligheten!

Helfo håper alle som mottar brukerundersøkelsen vil benytte muligheten til å gi oss tilbakemelding på hvordan det oppleves for deg som behandler å være i kontakt med og sende inn refusjonskrav. Målet med undersøkelsen er å få et godt kunnskapsgrunnlag til å kunne forbedre og utvikle oppgjørsordningen vår.

Kortere undersøkelse i år

Brukerundersøkelsen gjennomføres årlig i perioden 2023 til og med 2026. Helfo ønsker at så mange som mulig svarer på undersøkelsen hvert år. Svarte du ikke på undersøkelsen i fjor? Benytt muligheten til å delta i år! Undersøkelsen tar bare 5-10 minutter.

Alle svar behandles konfidensielt og i henhold til personvernreglene, så her oppfordrer vi alle til å gi oss ærlige tilbakemeldinger. Resultatene fra undersøkelsen blir publisert på helfo.no og sendes til alle profesjonsforeningene i løpet av juni 2024.

Resultatene fra fjorårets undersøkelse finner du på helfo.no: https://www.helfo.no/nyheter/hoy-tillit-til-helfos-oppgjorsordning

Har du ikke fått tilsendt brukerundersøkelsen eller har du spørsmål til oss?

Send en e-post, med «brukerundersøkelse» i emnefeltet, til post@helfo.no eller ring Helfo veiledning på telefon 23 32 70 40.

Disse behandlerne er invitert til å delta i spørreundersøkelsen: 

 • Legespesialister innen 
  • Anestesiologi 
  • Barnesykdommer 
  • Fysikalsk medisin 
  • Fødselshjelp og kvinnesykdommer 
  • Hudsykdommer 
  • Indremedisin (inkludert spesialist innen lungesykdommer, hjertesykdommer/kardiologi eller fordøyelsessykdommer/gastroenterologi) 
  • Kirurgi (inkludert plastikk, ortopedi og urologi) 
  • Nevrologi 
  • Psykiatri (inkludert barne- og ungdomspsykiatri) 
  • Reumatologi 
  • Øyesykdommer 
  • Øre-nese-halssykdommer 
 • Psykologspesialister innen
  • Barne- og ungdomspsykologi
  • Voksenpsykologi
  • Psykoterapi
  • Nevropsykologi
 • Fastleger 
 • Legevaktleger 
 • Fysioterapeuter (inkludert manuellterapeuter) 
 • Tannleger 
 • Tannpleiere 
 • Kiropraktorer 
 • Jordmødre 
 • Ortoptister