Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Ny brukerundersøkelse fra Helfo ut til helseaktørene

Først publisert: 08.02.2024 Siste faglige endring: 08.03.2024

Undersøkelsen sendes ut 8. mars fra Rambøll til privatpraktiserende og kommunalt ansatte behandlere som Helfo har avtale med.

Artikkelen er 127 dager gammel, informasjonen kan være utdatert.

Formålet med undersøkelsen er å finne ut hvilken tillit helseaktørenes har til Helfos forvaltning av refusjonsordningen og hvor lett eller vanskelig det er for helseaktørene å etterleve den. Resultatene fra undersøkelsen skal brukes til å gjøre forbedringer og utvikling av Helfos tjenester. 

Undersøkelsen sendes fra Rambøll

Undersøkelsen sendes på e-post fra Rambøll Management Consulting, på vegne av Helfo:

 • 8. mars første utsendelse 
 • 15. mars første purring til de som ikke har svart
 • 21. mars andre purring til de som fortsatt ikke har svart
 • 2. april tredje og siste purring
 • 7. april undersøkelsen lukkes

Under ser du hvordan e-posten fra Rambøll så ut i fjor. Det er trygt å klikke på lenken til undersøkelsen. 

E-post fra Rambøll.png
TRYGG LENKE: Det er trygt å klikke på lenken i e-posten fra Rambøll Management Consulting, som gjennomfører undersøkelsen på vegne av Helfo.

Benytt muligheten!

Helfo håper alle som mottar brukerundersøkelsen vil benytte muligheten til å gi oss tilbakemelding på hvordan det oppleves for deg som behandler å være i kontakt med og sende inn refusjonskrav. Målet med undersøkelsen er å få et godt kunnskapsgrunnlag til å kunne forbedre og utvikle oppgjørsordningen vår.

Kortere undersøkelse i år

Brukerundersøkelsen gjennomføres årlig i perioden 2023 til og med 2026. Helfo ønsker at så mange som mulig svarer på undersøkelsen hvert år. Svarte du ikke på undersøkelsen i fjor? Benytt muligheten til å delta i år! Undersøkelsen tar bare 5-10 minutter.

Alle svar behandles konfidensielt og i henhold til personvernreglene, så her oppfordrer vi alle til å gi oss ærlige tilbakemeldinger. Resultatene fra undersøkelsen blir publisert på helfo.no og sendes til alle profesjonsforeningene i løpet av juni 2024.

Resultatene fra fjorårets undersøkelse finner du på helfo.no: https://www.helfo.no/nyheter/hoy-tillit-til-helfos-oppgjorsordning

Har du ikke fått tilsendt brukerundersøkelsen eller har du spørsmål til oss?

Send en e-post, med «brukerundersøkelse» i emnefeltet, til post@helfo.no eller ring Helfo veiledning på telefon 23 32 70 40.

Disse behandlerne er invitert til å delta i spørreundersøkelsen: 

 • Legespesialister innen 
  • Anestesiologi 
  • Barnesykdommer 
  • Fysikalsk medisin 
  • Fødselshjelp og kvinnesykdommer 
  • Hudsykdommer 
  • Indremedisin (inkludert spesialist innen lungesykdommer, hjertesykdommer/kardiologi eller fordøyelsessykdommer/gastroenterologi) 
  • Kirurgi (inkludert plastikk, ortopedi og urologi) 
  • Nevrologi 
  • Psykiatri (inkludert barne- og ungdomspsykiatri) 
  • Reumatologi 
  • Øyesykdommer 
  • Øre-nese-halssykdommer 
 • Psykologspesialister innen
  • Barne- og ungdomspsykologi
  • Voksenpsykologi
  • Psykoterapi
  • Nevropsykologi
 • Fastleger 
 • Legevaktleger 
 • Fysioterapeuter (inkludert manuellterapeuter) 
 • Tannleger 
 • Tannpleiere 
 • Kiropraktorer 
 • Jordmødre 
 • Ortoptister