Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Høy tillit til Helfos oppgjørsordning

Først publisert: 27.06.2023 Siste faglige endring: 27.06.2023

Helfo gjennomførte i mars i år en spørreundersøkelse for å kartlegge helseaktørenes opplevelse av Helfos tjenester. Resultatene er nå klare.

– Målet med undersøkelsen var å få kunnskap til å forbedre tjenestene våre. Resultatrapporten er nå klar og viser at Helfo har høy tillit hos helseaktørene vi har avtale med. Det er viktig for oss, sier direktør Jan Mathisen i Helfo.

God deltakelse 

Totalt var det nesten 21 000 helseaktører som fikk tilsendt undersøkelsen. 22 prosent har svart på hele undersøkelsen og fire prosent har svart på noen av spørsmålene. Alle svar inngår i datagrunnlaget som har blitt analysert.  

Ved undersøkelser av denne størrelsen og ved første gangs gjennomføring, anses en svarprosent på mellom 20 og 30 prosent som et godt resultat. 

Formålet med undersøkelsen var å finne ut hvilken tillit helseaktørene har til Helfos forvaltning av refusjonsordningen, og hvor lett eller vanskelig det er for helseaktørene å etterleve ordningen.  

Høy tillit 

Resultatene fra undersøkelsen viser blant annet at 

  • 89 prosent av helseaktørene har tillit til at Helfo har gode rutiner knyttet til utbetaling, og at vi oppdager eventuelle feil (helseaktører som registrerer feil takst, skriver en ufullstendig diagnose etc.) 
  • 93 prosent mener at Helfo håndterer refusjonskravene på en effektiv måte 

God etterlevelse 

På spørsmål om hvor enkelt eller vanskelig helseaktørene syns det er å etterleve refusjonsordningen, svarte 

  • 97 prosent at det er deres eget ansvar å holde seg oppdatert på hvilken takst de skal bruke, samtidig som mange også stoler på EPJ-systemet og at Helfo holder dem oppdatert  
  • 83 prosent at det er enkelt å sende inn regninger med riktige takster 

Anonyme svar 

Analyseselskapet Rambøll Management Consulting har bistått Helfo med gjennomføringen av undersøkelsen. Alle svar i undersøkelsen har blitt behandlet anonymt og i henhold til personvernreglene.

– Helfo ønsker å takke alle som har deltatt i årets undersøkelse. Det har vært viktig for oss at flest mulig helseaktører deltar og gir oss ærlige svar for at vi kan utvikle enda bedre tjenester.

Undersøkelsen skal gjentas årlig til og med 2026, så jeg oppfordrer alle som får tilsendt undersøkelsen på e-post fra Rambøll til å delta i de kommende undersøkelsene, sier Jan Mathisen, direktør i Helfo. 

Fakta om Helfo

Helfo er Helsedirektoratets ytre etat og forvalter årlig om lag 42 milliarder kroner. Dette omfatter oppgjør fra folketrygden til behandlere, leverandører og tjenesteytere, og individuell refusjon av innbyggernes utgifter til blant annet legemidler og helsetjenester i inn- og utland. Helfo mottar årlig om lag 1,1 millioner refusjonskrav fra helseaktører og utbetaler 28,8 milliarder kroner i behandlingsrefusjoner.