Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Ozempic på blå resept

Fra 1. juli 2024 må du som lege søke om individuell stønad til Ozempic til pasienter med diabetes type 2. Du kan fra samme dato også søke om Rybelsus. Begge legemidlene inneholder virkestoffet semaglutid.

Direktoratet for medisinske produkter (DMP) har besluttet å fjerne Ozempic fra forhåndsgodkjent refusjon (blåreseptforskriften § 2). Leger kan i stedet søke om individuell stønad (blåreseptforskriften § 3) til dette legemiddelet. 

  • Frem til 1. juli 2024 har du som lege kunnet rekvirere Ozempic injeksjonsvæske direkte på blå resept til behandling av diabetes type 2. 
  • Fra 1. juli 2024 må du sende søknad om individuell stønad til Helfo for at pasienten skal kunne få Ozempic på blå resept. Fra samme dato kan du søke om individuell stønad på Rybelsus tabletter. Vilkårene er de samme som for Ozempic. 
  • I en overgangsperiode til og med 22. september 2024 vil pasienten kunne benytte gyldige blå resepter som er skrevet ut før 1. juli 2024. Etter overgangsperioden må pasienten både ha et gyldig vedtak om individuell stønad fra Helfo og gyldig blå resept for å kunne få Ozempic for folketrygdens regning.
  • Gyldige, blå resepter som er skrevet ut før 1. juli 2024, vil kunne benyttes for utlevering i apoteket også etter overgangsperioden dersom kunden får et gyldig vedtak fra Helfo. 

Bakgrunnen for endringene

Dette er bakgrunnen for endringene:

  • Utgiftene knyttet til rekvirering av Ozempic på blå resept har vært langt høyere enn forventet. Dette er på grunn av svært høy rekvirering, og at det i stor grad er solgt utenlandske pakninger som har en mye høyere pris enn de norske pakningene.
  • Det har i lang tid vært mangel på Ozempic, og Stortinget vil sikre at de som har diabetes type 2, får tilgang til legemiddelet.

Vilkår 

Vilkårene for å få Ozempic på blå resept er de samme som tidligere:

  • Pasienten må ha diabetes type 2.
  • Pasienten må ha forsøkt metformin eller sulfonylurea eller insulin uten å ha oppnådd tilstrekkelig glykemisk kontroll.
  • Pasienten må bruke Ozempic sammen med metformin eller sulfonylurea eller insulin.

Dersom disse vilkårene ikke er oppfylt, vil det ikke bli innvilget individuell stønad.

De samme vilkårene gjelder for individuell stønad til Rybelsus tabletter.

Fra 1. juli 2024 gis det ikke refusjon for utenlandske pakninger av Ozempic. 

Monoterapi og annen kombinasjonsbehandling

Helfo kan bare vurdere individuell stønad til den bruken som er metodevurdert av DMP. 

Helfo kan derfor ikke vurdere individuell stønad til behandling med Ozempic i monoterapi, eller i kombinasjon med andre diabeteslegemidler enn metformin, sulfonylurea eller insulin.

Helfo kan vurdere individuell stønad til monoterapi med følgende GLP-1-analoger: Trulicity (dulaglutid) eller Victoza (liraglutid). Dette må du som lege søke om.


Allmennlege kan søke

Du kan allerede nå søke om individuell stønad til Ozempic på vegne av din pasient. Innvilget vedtak vil få virkning fra 1. juli. Du søker i tjenesteportalen for helseaktører. Dette er det eneste gyldige søknadsformatet. Søknadsprosessen er enkel, med god veiledning og umiddelbart svar på om søknaden er innvilget, avslått eller sendt til manuell behandling hos Helfo.

Her kan du lese mer om søknadsløsningen.

Detaljerte vilkår for individuell stønad til Ozempic/Rybelsus 

Ozempic – vedlegg 1 til § 5-14 (legemiddellisten)

Rybelsus – vedlegg 1 til § 5-14 (legemiddellisten)

Ozempic i fedmebehandling

Mange pasienter har effekt av å bruke Ozempic i behandling av fedme. Folketrygden gir ikke stønad til slik behandling med Ozempic. 

Les mer om fedmelegemidler på blå resept her.

Les mer

Fjerning av refusjon for utenlandske pakninger av Ozempic (dmp.no)

Kostbar mangel på Ozempic (dmp.no)

Styrker tilgangen til diabetesmedisinar og reduserer folketrygda sine utgifter (regjeringen.no)

Mangel på Ozempic (dmp.no)

 

Først publisert: 05.06.2024 Siste faglige endring: 24.06.2024 Se tidligere versjoner