Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Medisinsk forbruksmateriell på blå resept

Du som lege kan forskrive medisinsk forbruksmateriell direkte på blå resept (§ 5). Hvilket medisinsk forbruksmateriell du kan forskrive, kommer fram av produkt- og prislistene.

Medisinsk forbruksmateriell forskrives direkte på blå resept

Pasientens tilstand må være omfattet av ett av forskriftspunktene og produktet må være oppført i tilhørende produkt- og prisliste, for å gi rett til stønad. 

Hvilke indikasjoner  du kan forskrive på blå resept, fremgår av § 5 i 

forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften) (lovdata.no)

og produkt- og prislisten, som viser hvilke produkter pasienten kan få på blå resept.

Dersom indikasjonen ikke er omfattet av et av forskriftspunktene i § 5, eller produktene ikke er oppført i produkt- og prislisten for indikasjonen, er det ikke hjemmel for å yte stønad. 

Hvordan forskrive medisinsk forbruksmateriell

Du som lege skal som hovedregel forskrive medisinsk forbruksmateriell på høyeste nivå, for eksempel «505 Forbruksmateriell ved stomi». Helfo krever imidlertid at du gjør en særskilt vurdering av pasientens behov for visse typer medisinsk forbruksmateriell.

Forbruksmateriell som må forskrives spesielt:

Forbruksmateriell ved inkontinens, forskriftspunkt 1:

 • 5010504 Analirrigasjonssystem

Forbruksmateriell ved urinretensjon, forskriftspunkt 2:

 • 5020105 Tappekateter - Fuktede hydrofile med urinpose
 • 5020116 Kateter ved særskilte kateteriseringsutfordringer
 • 5020305 Skyllevæsker til urologisk bruk ved kateterrelaterte infeksjoner

Forbruksmateriell ved diabetes, forskriftspunkt 4:

 • 5040704 Ketontester for blod

Forbruksmateriell ved stomi, forskriftspunkt 5:

 • 5050901 Belter til kompresjon
 • 5050902 Hudfilm
 • 5050907 Plateforlenger
 • 5051101 Utstyr til irrigasjon i stomi
 • 5052107 Inneliggende urinkateter med ballong

Forbruksmateriell ved epidermolysis bullosa, forskriftspunkt 13:

 • 5130203 Fikseringsplagg – trøyer, bukser

I praksis betyr dette at du i noen tilfeller skal forskrive flere e-resepter for samme diagnose ved rekvirering av medisinsk forbruksmateriell etter produkt- og prislisten. Et eksempel kan være én resept for «505 Forbruksmateriell ved stomi» og én resept for «5050902 Hudfilm».

Andre forskrivningskrav:

Det kan også være andre krav til forskrivning, for eksempel krav om å oppgi antall blodsukkerstrimler per døgn på blå resept til personer med diabetes.

Du kan lese mer om krav til forskrivning i rundskriv til folketrygden § 5-14 - medisinsk forbruksmateriell

 

Først publisert: 01.04.2022 Siste faglige endring: 12.12.2023 Se tidligere versjoner