Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Individuell stønad til næringsmidler

For at pasienten skal få dekket utgifter til næringsmidler på blå resept, må du som lege søke om individuell stønad.

Målet er at flest mulig skal få søknaden automatisk behandlet og vedtak med en gang. Det er derfor viktig at du fyller ut søknaden korrekt ut fra spørsmålene og informasjonen du får underveis.

For personer som ikke har personnummer eller d-nummer, må du fortsatt sende papirsøknad. Du finner Helfos søknadsskjemaer nederst på denne siden. 

Her finner du vilkårene som gjelder for individuell stønad til næringsmidler:

Hvem kan søke om stønad til næringsmidler?

Søknad om individuell stønad til næringsmidler på blå resept skal komme fra en lege. 

Som hovedregel dekkes næringsmidler som er oppført i Helfos produkt- og prislister. Hvis pasienten har behov for andre næringsmidler, må søknaden komme fra en spesialist i sykdommens fagfelt eller fra en lege ved  et offentlig sykehus.

Kronisk sykdom og langvarig bruk

Det kan gis stønad til næringsmidler hvis pasienten har problemer med å opprettholde en tilstrekkelig god ernæringsstatus som følge av kronisk/langvarig sykdom.

For at pasienten skal få stønad til næringsmidler, må

 • sykdommen ha gått inn i en langvarig fase (livet ut eller mer enn to år)
 • det være behov for langvarig bruk (minst tre måneder i løpet av ett år)

Hvis behovet for næringsmidler skyldes svangerskapsrelatert sykdom/lidelse, gjelder ikke disse kravene.

Krav om resept

Utgifter til næringsmidler kan bare dekkes når næringsmidlet er kjøpt etter resept. 

Hvis søknaden blir innvilget, må du skrive næringsmidlet på blå resept (blåreseptforskriften § 6) for at vedtaket skal kunne benyttes. Hvis pasienten har behov for næringsmidler mens Helfo behandler søknaden eller hvis pasienten er under utredning, kan apoteket/bandasjisten ekspedere næringsmidler på hvit resept.

Hvis søknaden blir innvilget, kan pasienten søke om å få refundert tidligere kjøp på resept.

Retningslinjer og tilstander der det kan gis stønad

Blåreseptforskriften § 6 punkt 1 og 4  

Vurderingen av pasientens ernæringsbehov skal ligge til grunn for søknad om individuell stønad til næringsmidler. 

Det gis stønad etter blåreseptforskriften § 6 punkt 1 og 4 til pasienter som

a) har begrenset, nedsatt eller forstyrret evne til å innta, fordøye, oppta, omdanne eller utskille enten vanlige næringsmidler, enkeltnæringsstoffer eller visse stoffskifteprodukter,

eller

b) har andre medisinsk diagnostiserte ernæringsbehov som ikke kan dekkes ved endring av pasientens normale kosthold

I søknaden må du oppgi den tilstanden som er aktuell for din pasient

Tilstander der det kan gis stønad:

 • moderat eller alvorlig underernæring
 • risiko for underernæring
 • barn under 18 år uten tilfredsstillende vekst og utvikling
 • laktoseintoleranse eller melkeproteinallergi/-intoleranse hos barn under 10 år
 • medfødt metabolsk sykdom
 • cytostatika- eller strålebehandling
 • prematurt eller dysmaturt barn
 • svangerskapsrelatert sykdom/lidelse
 • medikamentresistent epilepsi (ketogen diett)
 • skal gjennomgå planlagt større kirurgi
 • sondeernæring
 • palliativ behandling i livets sluttfase
 • annet

Ernæringstrappen

For at pasienten skal få stønad til næringsmidler, skal tiltak i tråd med de fire første trinnene i ernæringstrappen være forsøkt uten tilstrekkelig effekt.

Det er viktig at du setter deg inn i tiltakene i ernæringstrappen og vurderer hvert enkelt trinn før du søker om stønad til næringsmidler.

Ernæringstrappen finner du i Helsedirektoratets nasjonale faglige råd for kosthold ved underernæring.

Hvis de fire første trinnene i ernæringstrappen ikke er forsøkt, må du oppgi en medisinsk begrunnelse for hvorfor dette ikke er gjort. For enkelte tilstander er det gjort unntak fra dette kravet.

Næringsmidler til barn

For å få stønad til næringsmidler til barn, er det barnets tilstand eller sykdom som må vurderes. Også her gjelder kravet om kronisk sykdom og langvarig behandling.

Premature og dysmature barn 

Det gis stønad til næringsmidler til barn med fødselsvekt under 1500 gram. Til barn med fødselsvekt over 1500 gram må legen begrunne hvorfor næringsmidler er medisinsk nødvendig.

Underernæring / risiko for underernæring hos barn 0-18 år

Det kan gis stønad til næringsmidler når

 • barnet har varig risiko for underernæring på grunn av alvorlig sykdom som påvirker inntak og opptak av ernæring. (ICD-10: E44) 
 • barnet er underernært i en slik grad at dette anses som sykdom. (ICD-10: E43, E45)

Søkende lege må bekrefte at

 • kostholdstiltak er forsøkt 
 • barnet ikke har hatt tilfredsstillende vekst og utvikling over tid (3 – 6 måneder)

Laktoseintoleranse, melkeproteinallergi eller melkeproteinintoleranse

Det kan gis stønad til næringsmidler ved laktoseintoleranse, melkeproteinallergi eller -intoleranse hos barn under 10 år.

Det stilles som hovedregel krav til at dette skal være påvist med eliminasjons- og provokasjonstest, eller andre relevante tester.

Det må foreligge tungtveiende medisinske hensyn til at en slik test ikke kan utføres.

§ 6 punkt 3 - Forhåndsgodkjent refusjon for næringsmidler ved fenylketonuri

Ved fenylketonuri (Føllings sykdom) kan næringsmidler som er oppført i produkt- og prislisten forskrives direkte på blå resept.

Søknad om individuell stønad ved denne diagnosen er bare nødvendig ved behov for andre produkter.

Vedtak og forskrivning

Pasienten får et vedtak på § 6 punkt 1 og 4 eller etter § 6 punkt 2. Vedtaket er tidsbegrenset til maksimalt to år.

Pasienten må ha gyldig blå resept, og skal vise vedtaket på apoteket eller hos bandasjisten ved kjøp av næringsmidler.

Apotekene og bandasjistene kan sjekke vedtak i en egen spørrefunksjon i tjenesteportalen for helseaktører.

Du forskriver næringsmidler på det aktuelle punktet i § 6 som er knyttet til tilstanden pasienten har. 

Du som lege skal som hovedregel forskrive næringsmidler på høyeste nivå, for eksempel «601 Næringsmidler ved diverse tilstander». Helfo krever imidlertid at du gjør en særskilt vurdering av pasientens behov for behandling med melkeerstatninger basert på frie aminosyrer eller andre proteinkilder:

Næringsmiddel, § 6 forskriftspunkt 1:

 • 6010702 Melkeerstatninger - frie aminosyrer, andre proteinkilder

Næringsmiddel, § 6 forskriftspunkt 2:

 • 6020602 Melkeerstatninger - frie aminosyrer, andre proteinkilder

Næringsmiddel, § 6 forskriftspunkt 4:

 • 6040702 Melkeerstatninger - frie aminosyrer, andre proteinkilder

I praksis betyr dette at du må skrive spesifisert blå resept hvis pasienten må behandles med melkeerstatninger basert på frie aminosyrer eller andre proteinkilder. Disse produktene kan ikke utleveres uten at artikkelgruppen er oppgitt på resepten.

For forskriftspunkt 3, Føllings sykdom, skal du ikke søke, men forskrive næringsmidler som står i produkt- og prislisten (hjemmel 603), direkte på blå resept.

Søknadsskjemaer for personer uten fødselsnummer eller d-nummer

Pasient uten fødselsnummer/d-nummer - Søknad om dekning av utgifter til næringsmiddel (05-14.28), bokmål (pdf)

Pasient utan fødselsnummer/d-nummer - Søknad om dekning av utgifter til næringsmiddel (05-14.28),nynorsk (pdf)

 

Først publisert: 06.07.2020 Siste faglige endring: 27.05.2024 Se tidligere versjoner