Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Individuell stønad til kolesterolsenkende legemidler (PCSK9-hemmere)

Fra 1. januar kan PCSK9-hemmeren Praluent rekvireres direkte på blå resept. De to andre PCSK9-hemmerne, Repatha og Leqvio, vil fortsatt være tilgjengelige via individuell stønad.

Hvem kan få stønad?

Fra 1. januar 2023 kan Praluent rekvireres direkte på blå resept. Lavere pris som følge av anbudskontrakter for Praluent, Leqvio og Repatha gjør at flere pasienter enn før kan få tilbud om behandling med disse legemidlene.

Pasienter som har fått innvilget vedtak om individuell stønad til behandling med en PCSK9-hemmer før 1. januar 2023 kan fortsette å bruke samme legemiddel som før. 

Helfo kan innvilge stønad på blå resept til Leqvio og Repatha til pasienter som ikke kan benytte Praluent og som har
 

  • familiær hyperkolesterolemi (krav om utført gentest) eller
  • hyperkolesterolemi ved aterosklerotisk kardiovaskulær sykdom (sekundærprevensjon) 

Kravene til LDL-kolesterol for Leqvio er de samme som for Praluent, mens kravene til LDL-kolesterol for Repatha er strengere.

Se vilkårene nederst på siden.

Det er et krav at Leqvio/Repatha brukes som tillegg til statin og/eller ezetimib hos pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig kolesterolreduksjon med statiner og/eller ezetimib i henhold til nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdom.

Vilkårene finner du nederst på siden. 

Hvem kan søke?

Det er kun spesialist i indremedisin, hjertemedisin, endokrinologi, geriatri, nevrologi, barnesykdommer eller en lege fra et offentlig sykehus som kan søke.

Hvordan søker du?

Du søker om individuell stønad til legemidler og næringsmidler på blå resept i tjenesteportalen for helseaktører. Dette er det eneste gyldige søknadsformatet. Søknadsprosessen er enkel, med god veiledning og umiddelbart svar på om søknaden er innvilget, avslått eller sendt til manuell behandling hos Helfo.

Her kan du lese mer om søknadsløsningen.

Relatert informasjon og regelverk

Les mer om dette på Direktoratet for medisinske produkter.

Først publisert: 24.06.2020 Siste faglige endring: 11.01.2024 Se tidligere versjoner