Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Fedmelegemidler på blå resept

Fra og med 1. februar 2023 kan Helfo som hovedregel ikke lenger innvilge individuell stønad til legemidlet Saxenda (liraglutid) til behandling av fedme.

Bakgrunnen for endringen

Den 19. januar 2023 vedtok Legemiddelverket (Direktoratet for medisinske produkter fra 2024) at Wegovy (semaglutid) ikke blir innvilget på blå resept til behandling av fedme. Avslaget begrunnes med at behandlingen ikke er kostnadseffektiv, og at prioriteringskriteriene dermed ikke er oppfylt.
 
Saxenda og Wegovy er to legemidler med lignende virkningsmekanisme, og begge har markedsføringstillatelse for behandling av fedme. Prioriteringskriteriene gjelder også for individuell stønad på blå resept. Ettersom Saxenda har dårligere effekt enn Wegovy, men like høy pris, blir det derfor tydelig at behandling med Saxenda heller ikke er kostnadseffektiv.

Svært begrenset mulighet for individuell stønad på blå resept 

Fra og med 1. februar vil det generelt ikke bli innvilget individuell stønad for behandling av fedme til Saxenda. Dette gjelder både for nye pasienter og for pasienter som ønsker å fornye sitt vedtak om individuell stønad på blå resept. Kun i helt spesielle tilfeller hvor pasienten skiller seg vesentlig fra gruppen for øvrig, vil individuell stønad på blå resept bli vurdert. Tilsvarende kriterier gjelder for Wegovy.

Leger ved offentlige sykehus kan søke

Ifølge Helsedirektoratets nasjonale faglige retningslinjer for overvekt og fedme, bør personer med alvorlig fedme utredes og følges opp av spesialisthelsetjenesten. En søknad om individuell stønad til Wegovy og Saxenda må derfor komme fra en lege i et offentlig sykehus. For Saxenda gjaldt dette fra 24. januar 2023.

Pasienter med gyldig vedtak 

Pasienter som allerede har et innvilget vedtak om stønad til Saxenda fra Helfo kan fortsette å benytte dette så lenge det er gyldig. 

Andre legemidler til behandling av fedme

Vilkårene for stønad på blå resept til fedmelegemidlene Mysimba og Xenical er ikke endret. 

Vedlegg 1 - Xenical (Orlistat)

Vedlegg 1 - Mysimba (Naltrekson og bupropion)

Først publisert: 25.01.2023 Siste faglige endring: 11.01.2024 Se tidligere versjoner