Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Slik inngår eller endrer lege avtale om direkte oppgjør

På denne siden finner du som er lege i en praksis med refusjonsrett og ikke får fast lønn, veiledning om å inngå eller endre avtale om direkte oppgjør med Helfo. Er du fastlønnet, er det arbeidsgiver som må inngå avtalen. Dette vil som oftest være kommunen.

1. Om avtalen

Du må ha avtale om direkte oppgjør med Helfo for at pasienten din skal ha rett til stønad, og for at du som behandler skal få utbetalt stønaden i oppgjøret ditt. Avtalen innebærer at du kan kreve stønad for behandlinger som er utført fra og med den dagen du signerer avtalen om direkte oppgjør med Helfo.

Du inngår avtale om direkte oppgjør og registrerer eller endrer praksisopplysninger i tjenesten Praksisinformasjon – se punkt 3.

En forutsetning for å kunne inngå avtale om direkte oppgjør med Helfo, er at du har norsk fødsels- eller d-nummer. Mangler du fødsels- eller d-nummer? Da må du inngå en midlertidig avtale om direkte oppgjør, se punkt 5.

Avtalen gir blant annet informasjon om

 • hvilke plikter du har overfor Helfo
 • hvilke plikter Helfo har overfor deg
 • frister for innsending og foreldelse av krav
 • Helfos virkemidler når kravet ikke er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter


Avtalen er personlig, og du er ansvarlig for at refusjonskravene dine er i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og rundskriv, samt avtalen om direkte oppgjør. Det medfører blant annet at du må benytte egen ID ved innsending av refusjonskrav.

Du må signere på at du har lest, forstått og akseptert avtalevilkårene når du inngår avtalen i Praksisinformasjon.
Du kan lese avtale om direkte oppgjør før du går til utfylling av skjemaet.

Relevant regelverk

Det er viktig at du leser og setter deg godt inn i hvilke rettigheter og plikter som følger av at du har inngått avtale om direkte oppgjør med Helfo. Her finner du lenker til det relevante regelverket:

For deg som er utenlandsk helseaktør

Helfo er ikke arbeidsgiver for deg selv om du mottar inntekter fra oss. Som helseaktør må du selv sørge for å innrapportere inntekt fra Norge på korrekt måte til det landet du skatter til. Du har selv ansvar for eventuelle påløpte skatter og avgifter til dette landet. Helfo vil kreve tilbakebetaling fra deg hvis dette landet retter et ubetalt krav mot Helfo.

2. Dokumentasjon

Helfo innhenter opplysninger om autorisasjon fra Helsepersonellregisteret (HPR), som et ledd i vurderingen av om du fyller vilkårene for avtale om direkte oppgjør.
Du må selv gjøre klar en del filer, og sikre at de er lesbare før du logger inn i Praksisinformasjon.

Lege i kommunehelsetjenesten

 • Er du fastlege eller delelege, må du legge ved fastlegeavtalen.
 • Er du vikar for fastlege, må du legge ved vikaravtalen.
 • Er du legevaktlege, må du legge ved fastlegeavtalen eller bekreftelse fra kommunen.​​​​​​
 • Er du under spesialisering for å bli spesialist i allmennmedisin, må du legge ved Bekreftelse lege i spesialisering i allmennmedisin (05-04.30), bokmål (PDF)

Har du allmennlegebevis fra et annet EØS-land eller Sveits og er godkjent allmennlege/allmennpraktiserende lege i Norge før 1. mars 2017? Da kan du omregistrere deg for å bli godkjent som spesialist i allmennmedisin i Helsepersonellregisteret (HPR). Du finner skjema og mer informasjon på Helsedirektoratets nettsider. Dersom du allerede er registrert i HPR som spesialist i allmennmedisin, trenger du ikke gjøre noe.

Lege i spesialisthelsetjenesten (avtalespesialist)

 • Er du avtalespesialist, må du legge vedavtale om driftstilskudd med det regionale helseforetaket.
 • Er du vikar for avtalespesialist, må du legge vedvikaravtale medgodkjenning av vikariatet fra det regionale helseforetaket.

Utdanningskandidat eller lærer ved utdanningsinstitusjon

Som utdanningskandidat eller lærer ved en utdanningsinstitusjon må du legge ved

 • bekreftelse fra utdanningsinstitusjon
 • bekreftelse fra Helse- og omsorgsdepartementet

3. Praksisinformasjon

Før du kan sende refusjonskrav til Helfo må du registrere praksisopplysninger og inngå avtale om direkte oppgjør. Dette gjør du i tjenesten Praksisinformasjon.

Hvis du har flere praksiser, må du registrere hver enkelt praksis.

Helfo vil på sikt vise oversikt over behandlere som har direkte oppgjør med Helfo på helsenorge.no for pasientene. Når du registrerer praksisen ber vi deg derfor om å søke opp og legge til organisasjonsnavn/-nummer for praksisstedet der pasienten skal få behandlingen.

Vi ber deg registrere personlig e-postadresse og gi samtykke til Helfo og eventuelt Helsedirektoratet sin bruk av denne.

Du må oppgi et norsk bankkontonummer.

Når du har fullført registreringen, vil du i praksisoversikten finne status for praksisen.

Tjenesten praksisinformasjon finner du under flisen «Oppgjør med Helfo» i

Du kan også lese mer om tjenesten i artikkelen «Tjenesten Praksisinformasjon».

Pålogging gjennom HelseID

Tilgang til tjenester i portalen krever at du logger deg på gjennom HelseID, hvor du kan velge å logge deg på med Buypass, Commfides eller BankID med sikkerhetsnivå 4. Tjenester med lavere sikkerhetsnivå enn 4, eksempelvis MinID, vil ikke kunne benyttes.

Nyere nettlesere

Tjenestene i portalen er tilrettelagt for nyere nettlesere, og kan brukes med Safari 10.1, Microsoft Edge 15, Google Chrome 37, Firefox 31 og Opera 54 eller nyere. Dersom du benytter en eldre nettleser, ber vi om at du av sikkerhetshensyn oppgraderer til en nyere versjon for bruk av tjenestene.

4. Veien videre

Etter at du har fullført registreringen og fått status «Du kan sende refusjonskrav til Helfo», kan dusette i gang med pasientbehandling og sende refusjonskrav for behandling som er stønadsberettiget til Helfo.

Det er viktig at du før innsending har satt deg inn i relevant regelverk og informasjon om hvordan dokumentere og sende refusjonskrav.

Les mer omoppgjørogregelverk og takster.

Meld deg på nyhetsbrev fra Helfo

Hold deg oppdatert på endringer og nyheter ved å abonnere på nyhetsbrev fra Helfo. Du kan velge å motta nyhetsbrev for flere målgrupper om du ønsker det.

5. Avtale for deg som mangler fødsels- eller d-nummer

Mangler du fødselsnummer eller d-nummer? Da må du inngå en midlertidig avtale om direkte oppgjør.

Avtale og vedlegg signeres og sendes til post@helfo.no eller postboks 2415, 3104 Tønsberg.

Avtalen gjelder fra den datoen den er signert av begge parter.
Når du har fått d-nummer eller fødselsnummer, må du inngå avtale om direkte oppgjør på ordinær måte via Praksisinformasjon.

 

Først publisert: 14.11.2023 Siste faglige endring: 18.06.2024 Se tidligere versjoner