Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Regelverk for opphold ved kurssenter

Helfo gir bidrag i forbindelse med opphold på noen kurssenter. Ordningen gjelder blant annet for ektefeller av krigspensjonister, blinde, svaksynte og kreftpasienter.

Per i dag inngår disse sentrene i bidragsordningen:

Forsvarets veteransenter på Bæreia

For å få innvilget kursopphold ved Forsvarets veteransenter er det et krav at kursdeltageren har en somatisk eller psykisk sykdom, og at oppholdet er nødvendig av den grunn. Ordningen gjelder for de som har krigsenkepensjon, eller er ektefelle av en krigspensjonist fra andre verdenskrig.

Søknad om opphold og reiseutgifter

Kursdeltageren sender søknad om opphold og legeerklæring til Forsvarets veteransenter. Forsvarets veteransenter vurderer søknaden og gir tilbud om kursopphold direkte til kursdeltageren.

Kursdeltageren kan få dekket utgifter til opphold i inntil fire uker. I særlige tilfeller kan pasienten få dekket utgifter til fire nye uker.

Forsvarets veteransenter har avtale om direkte oppgjør med Helfo.

Døgnsatsen på 606 kroner for 2024 utbetales derfor direkte til Forsvarets veteransenter på Bæreia. Kursdeltageren slipper dermed å legge ut for disse utgiftene selv. Les om hvordan Forsvarets veteransenter sender refusjonskrav til Helfo.

Helfo dekker også reiseutgiftene til og fra Bæreia, etter søknad fra kursdeltageren til Helfo. Du kan lese om bidragsreiser på helsenorge.no.

Behov for drosjerekvisisjon

Kursdeltageren kan få drosjerekvisisjon dersom det er behov for det.

Er det medisinske årsaker til behovet for drosje kan lege fylle ut Helfos rekvisisjonsblankett for bruk av drosje:

«Rekvisisjon for bruk av drosje ved bidragsreiser (05-22.05)» Bokmål | Nynorsk

Helfo kan også skrive rekvisisjon for bruk av drosje ved medisinske årsaker, men da må det stå i legeerklæringen at det er behov for transport. Forsvarets veteransenter vil videreformidle dette til Helfo.

Dersom kursdeltageren ikke har egen bil, og det heller ikke fins tilbud om rutegående transportmiddel, kan Helfo skrive rekvisisjon for bruk av drosje. Kursdeltageren kan ringe Helfo på 23 32 70 00 (Veiledning helsenorge.no) for å få rekvisisjon.

Slik sender Forsvarets veteransenter bekreftelse til Helfo på transportbehov

For at kursdeltagere skal få drosjerekvisisjon eller dekket reiseutgifter fra Helfo, må Helfo ha noen opplysninger fra Forsvarets veteransenter.

Disse opplysningene kan dere fylle ut i skjemaet «Liste over kursdeltagere med transportbehov», laste det opp og sende til Helfo via Altinn:

Kurssentre for blinde og svaksynte

Helfo dekker utgifter til opphold ved følgende kurssteder:

  • Evenes syn- og mestringssenter
  • Hurdal syn- og mestringssenter
  • Solvik syn- og mestringssenter

Kurssentrene drives av Norges Blindeforbund. Mer informasjon om kursstedene finner du på nettsiden deres.

Pasienten kan få dekket utgifter til opphold i inntil fire uker. Det kan gis dekning til nytt opphold selv om Helfo tidligere har dekket opphold for pasienten og eventuell ledsager.

Søknad om opphold og reiseutgifter

Kursdeltagere søker om kursopphold direkte til et av kurssentrene. Det aktuelle kurssenteret vurderer søknaden og gir tilbud om kursopphold til pasienten.

Helfo dekker 2 002 kroner per døgn.

Helfo dekker også reiseutgiftene til og fra kurssentrene. Fra 1. desember 2022 organiserer og forskotterer kurssentrene reiseutgifter for kursdeltagerne.

Kurssentrene har avtale om direkte oppgjør med Helfo og får derfor utgiftene til både kursopphold og reiseutgiftene utbetalt direkte. Pasienten slipper dermed å legge ut for disse utgiftene selv. Les om hvordan kurssentrene sender refusjonskrav til Helfo.

Kursopphold ved Montebellosenteret for kreftpasienter og nære pårørende

Helfo dekker utgiftene for kreftpasienter og nære pårørende, eller en annen person som står nær pasienten, ved opphold på Montebellosenteret i Ringsaker i Innlandet.

Også deltakere på familiekurs kan få dekket utgiftene til opphold.

Målgruppene på familiekursene er

  • familier til barn med kreftsykdom
  • familier der barn av kreftsyke foreldre er en del av målgruppen
  • familier der mor eller far er døde av kreft

Søknad om opphold og reiseutgifter

Ved søknad om opphold ved Montebellosenteret bruker pasienten et digitalt skjema som ligger på nettsiden til Montebellosenteret.

Pasienten må sende Montebellosenteret en legeerklæring om at kursopphold er nødvendig for pasienten, pårørende eller annen person som står pasienten nær. Erklæringen sendes i posten til:

Montebellosenteret
Kurstedvegen 5
2610 Mesnali

Legen kan sende søknaden på vegne av pasienten. Søknaden sendes til Montebellosenteret.

Montebellosenteret vurderer søknaden og gir tilbud om kursopphold direkte til pasienten. Helfo dekker vanligvis to ukers opphold. I særlige tilfeller kan Helfo vurdere om det kan gis godkjenning for ytterligere to eller flere ukers opphold.

Montebellosenteret har avtale om direkte oppgjør med Helfo. Døgnsatsen betales derfor direkte til Montebellosenteret. Pasienten slipper å legge ut for oppholdsutgiftene selv. 

Døgnsatsene er 2 672 kroner for

  • pasient
  • pårørende eller person som står pasienten nær
  • søsken eller barn som er pårørende til kreftsyke foreldre

Les om hvordan Montebellosenteret sender refusjonskrav til Helfo.

Helfo dekker også reiseutgiftene til og fra Montebellosenteret. Du kan lese om bidragsreiser på helsenorge.no.

Behov for drosjerekvisisjon

Kursdeltageren kan få drosjerekvisisjon dersom det er behov for det.

Er det medisinske årsaker til behovet for drosje kan lege fylle ut Helfos rekvisisjonsblankett for bruk av drosje:

«Rekvisisjon for bruk av drosje ved bidragsreiser (05-22.05)» Bokmål | Nynorsk

Helfo kan også skrive rekvisisjon for bruk av drosje ved medisinske årsaker, men da må det stå i legeerklæringen at det er behov for transport. Montebellosenteret vil videreformidle dette til Helfo.

Dersom kursdeltageren ikke har egen bil, og det heller ikke fins tilbud om rutegående transportmiddel, kan Helfo skrive rekvisisjon for bruk av drosje. Kursdeltageren kan ringe Helfo på 23 32 70 00 (Veiledning helsenorge.no) for å få rekvisisjon.

Slik sender Montebellosenteret bekreftelse til Helfo på transportbehov

For at kursdeltagere skal få drosjerekvisisjon eller dekket reiseutgifter fra Helfo, må Helfo ha noen opplysninger fra Montebellosenteret.

Disse opplysningene kan dere fylle ut i skjemaet «Liste over kursdeltagere med transportbehov», laste det opp og sende til Helfo via Altinn:

Regelverk

Stønad til opphold ved de ulike sentrene omtalt på denne siden er hjemlet i folketrygdloven § 5-22 og utdypet i rundskriv til § 5-22 - bidrag til spesielle formål (helsedirektoratet.no).

Først publisert: 02.02.2024 Siste faglige endring: 20.01.2024 Se tidligere versjoner