Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Priser for tjenester i fritt behandlingsvalg (FBV)

Ordningen fritt behandlingsvalg ga FBV-leverandører muligheten til å levere definerte spesialisthelsetjenester til en fastsatt pris. Ordningen er nå avviklet, men priser for tjenester gjelder også i overgangsperioden i 2023.

Godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg ble avviklet 1. januar 2023.
Her finner du informasjon om konsekvenser av avviklingen.

Prisene for spesialisthelsetjenestene er fastsatt av Helsedirektoratet.

Det er viktig å merke seg at prisen omfatter alle deler av helsehjelpen, herunder undersøkelser, behandling og oppfølging, som for eksempel etterkontroller og oppfølging av infeksjoner eller andre komplikasjoner.

FBV-leverandører kan ikke kreve høyere egenandeler enn det som fremgår av offentlige satser.

Her finner du oversikt over priser og prisregler i fritt behandlingsvalg (gjelder fra 1. januar 2023): prisfastsettelse og prisregler for ordningen fritt behandlingsvalg (PDF)

Siden godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg avvikles fra 1. januar 2023, men med en overgangsordning på 12 måneder for behandlingsforløp som er påbegynt, men ikke fullført, er prisene for tjenester innenfor ordningen prisjustert med prisdeflator lagt til grunn i statsbudsjettet for 2023 på 3,8 prosent.

Først publisert: 29.01.2019 Sist faglig oppdatert: 01.01.2023 Se tidligere versjoner