Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Priser for tjenester i tidligere fritt behandlingsvalg (FBV)

Ordningen fritt behandlingsvalg ga FBV-leverandører muligheten til å levere definerte spesialisthelsetjenester til en fastsatt pris. Ordningen er nå avviklet.

Godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg ble avviklet 1. januar 2023.
Her finner du informasjon om konsekvenser av avviklingen.

Prisene for spesialisthelsetjenestene er fastsatt av Helsedirektoratet.

Det er viktig å merke seg at prisen omfatter alle deler av helsehjelpen, herunder undersøkelser, behandling og oppfølging, som for eksempel etterkontroller og oppfølging av infeksjoner eller andre komplikasjoner.

Her finner du oversikt over priser og prisregler i fritt behandlingsvalg (gjelder fra 1. januar 2023): prisfastsettelse og prisregler for ordningen fritt behandlingsvalg (PDF)

FBV-leverandører som behandlet pasienter i overgangsperioden i 2023, kan fremdeles sende oppgjørskrav til Helfo for behandling utført før 1. januar 2024.

Først publisert: 29.01.2019 Siste faglige endring: 02.01.2024 Se tidligere versjoner