Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg er avviklet

Godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg (FBV) ble avviklet 1. januar 2023.

Virksomheter som ble godkjent av Helfo (FBV-leverandører), kunne ikke lenger motta betaling fra staten for ytelse av spesialisthelsetjenester etter 1. januar 2023. Imidlertid gjaldt en ettårig overgangsperiode for pasienter som allerede før 1. januar 2023 hadde påbegynt helsehjelpen hos en FBV-leverandør.

Pasientene har ikke mistet retten til valg av behandlingssted: De kan velge mellom offentlige sykehus og private aktører som har avtale med et regionalt helseforetak. Oversikt over behandlingssteder finnes på Velg behandlingssted på helsenorge.no.

Hva innebar godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg?

I ordningen fritt behandlingsvalg var det etablert en godkjenningsordning, der private virksomheter som oppfylte visse krav, kunne levere definerte spesialisthelsetjenester til en pris fastsatt av staten.

For at et privat behandlingssted skulle bli en del av godkjenningsordningen fritt behandlingsvalg, måtte de gjennom en søknadsprosess og godkjennes av Helfo. Helfo var også ansvarlig for å følge opp virksomhetene som ønsket å bli FBV-leverandører (leverandører med godkjenning).

Pasienter kunne derfor i tillegg til å velge mellom offentlige behandlingssteder og private behandlingssteder som har avtale med det offentlige, også velg private behandlingssteder som var godkjent av Helfo.  

Mer informasjon

Stortingets behandling av saken: Avvikling av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg (stortinget.no).

Først publisert: 17.11.2022 Siste faglige endring: 02.01.2024 Se tidligere versjoner