Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Informasjon til deg som kan henvise, om pasientens rett til valg av behandlingssted

Retten til å velge behandlingssted innebærer at en pasient som skal til behandling i spesialisthelsetjenesten, har mulighet til å velge mellom offentlige behandlingssteder og private behandlingssteder som har avtale med det offentlige.

Godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg ble avviklet 1. januar 2023.
Her finner du informasjon om konsekvenser av avviklingen.

Denne pasientrettigheten har blitt kalt fritt behandlingsvalg. Fra og med 1. januar 2023 heter den rett til valg av behandlingssted. På samme tidspunkt ble godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg, der pasienter kan velge seg til leverandører godkjent av Helfo, avviklet.

Du som henviser, skal gi informasjon om valgmulighetene og anbefale det som er mest hensiktsmessig for pasienten din

Velg behandlingssted

Velg behandlingssted på helsenorge.no kan du få oversikt over de behandlingsstedene pasienten kan velge mellom. Her finner du blant annet ventetider for en rekke undersøkelser og behandlinger, både ved offentlige behandlingssteder og private behandlingssteder med avtale. 

Det er bare enkelte private som har avtale med de regionale helseforetakene, som også har fått fullmakt til å vurdere pasientenes henvisninger (foreta rettighetsvurderinger).

Kontakt pasientrådgiverne på et eget, prioritert telefonnummer

Ventetider for undersøkelse og behandling hos ulike behandlingssteder vil ofte variere mye. For råd og veiledning kan du som henviser ta kontakt med pasientrådgivere på et eget, prioritert telefonnummer 24 24 05 00.

Pasientrådgiverne er utdannede sykepleiere, som blant annet kan svare på spørsmål om rettigheter, behandlingstilbud, behandlingssteder, ventetider, avtalespesialister og ordningen raskere tilbake.

Ulike faser av helsehjelpen

Pasienten kan benytte seg av retten til å velge behandlingssted i ulike faser av helsehjelpen. Det vil for eksempel si at vurdering av helsetilstanden kan skje på ett behandlingssted, operasjon kan bli utført ved et annet, og kontroll/oppfølging kan mottas ved et tredje. Helsepersonellet må imidlertid ha mulighet til å vurdere om det er medisinsk forsvarlig å bytte behandlingssted underveis i behandlingsforløpet.

De offentlige behandlingsstedene er forpliktet til å prioritere pasienter fra sin egen helseregion. Velger pasienten et offentlig behandlingssted utenfor egen helseregion, og dette behandlingsstedet mangler kapasitet, kan pasienten bli avvist.

Reiseutgifter

Egenandel for reiser i forbindelse med fritt behandlingsvalg kan bli noe høyere hvis pasienten reiser utenfor sin egen region. Les mer på helsenorge.no om reiseutgifter

Lenker

Helsedirektoratet har en egen informasjonsside om fastlegers ansvar for å veilede pasienten ved valg av behandlingssted.

Først publisert: 29.01.2019 Siste faglige endring: 11.05.2023 Se tidligere versjoner