Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Basistilskot for fastlegeordninga i kommunane

Helfo administrerer fastlegeordninga på vegne av kommunane. Berekning av basistilskotet er ein del av denne oppgåva. På denne sida publiserer Helfo månadlege rapportar med berekna basistilskot.

Basistilskotet per pasient frå kommunen til legen er regulert i avtala mellom Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), Kommunenes sentralforbund (KS) og Regionalt helseføretak (RHF) og Den norske legeforening (DNLF) (Statsavtalen).

Kommunen betaler ut basistilskot til fastlegane per registrert person per år på legens liste. Utbetalingane er basert på rapportar frå fastlegeregisteret. Rapportane viser talet på innbyggarar på listene (listeinnbyggarar), og dannar grunnlaget for utbetalinga av basistilskotet til legane. 

Du kan lese meir om fastlegeordninga her.

Korleis vert tilskotet berekna?

Tilskotet vert berekna med årleg tilskot delt på 12 månader, gonga med talet på innbyggarar på lista i starten av månaden.

Basistilskot

Basistilskotet utgjer 642 kroner per listeinnbyggar inntil 1000 listeinnbyggarar. Frå listeinnbyggar 1001 og opptil 2500 utgjer basistilskotet 526 kroner per listeinnbyggar.

Grunntilskot

Fastlegar med avtalar der listetaket er 500 eller høgare, og faktisk listelengd (tal innbyggarar på lista) er mindre enn 500, får berekna grunntilskot i staden for basistilskot. Grunntilskotet utgjer basistilskotet svarande til ei fastlegeliste med 500 listeinnbyggarar (642 gongar 500 delt på 12).

Grunntilskotet er knytt til ein fastlegeavtale og vert gitt i inntil to år frå fastlegeavtalen er inngått. Dersom fastlegeavtalen i løpet av dei to åra får ei listelengd større enn 500 listepasientar, vert det berekna basistilskot i staden for grunntilskot.

Berekning i perioden 1. juli 2016 til 1. september 2019

I perioden frå 1. juli 2016 og fram til 1. september 2019 har tilskotet vore berekna med årleg tilskot delt på 365 dagar, gonga med talet på dagar i aktuell månad, gonga med talet på innbyggarar på lista i starten av månaden.

Tilskotet varierte då frå månad til månad både ut ifrå talet på dagar i månaden og talet på innbyggarar. I skotår delte ein på 366 (dagar) i staden for 365.

Basistilskotsrapportar for 2021

Basistilskot for desember 2021

Basistilskot for november 2021

Basistilskot for oktober 2021

Basistilskot for september 2021

Basistilskot for august 2021

Basistilskot for juli 2021

Basistilskot for juni 2021

Basistilskot for mai 2021

Basistilskot for april 2021

Basistilskot for mars 2021

Basistilskot for februar 2021

Basistilskot for januar 2021

Basistilskotsrapportar for 2020

 

Basistilskot for desember 2020

Basistilskot for november 2020

Basistilskot for oktober 2020

Basistilskot for september 2020

Basistilskot for august 2020

Basistilskot for juli 2020

Etterbetaling grunntilskot og knekkpunkt-tillegg for mai 2020.

Etterbetaling grunntilskot og knekkpunkt-tillegg for juni 2020.

Basistilskot for juni 2020

Basistilskot for mai 2020

Basistilskot for april 2020

Basistilskot for mars 2020

Basistilskot for februar 2020

Basistilskot for januar 2020

Basistilskotsrapportar for 2019

Basistilskot for desember 2019

Basistilskot for november 2019

Basistilskot for oktober 2019

Basistilskot for september 2019

Basistilskot for august 2019

Basistilskot for juli 2019

Basistilskot for juni 2019

Basistilskot for mai 2019

Basistilskot for april 2019

Basistilskot for mars 2019

Basistilskot for februar 2019

Basistilskot for januar 2019

Basistilskotsrapportar for 2014 - 2018

Basistilskotsrapportar for 2018

Basistilskot for desember 2018

Basistilskot for november 2018

Basistilskot for oktober 2018

Basistilskot for september 2018

Basistilskot for august 2018

Basistilskot for juli 2018

Basistilskot for juni 2018

Basistilskot for mai 2018

Basistilskot for april 2018

Basistilskot for mars 2018

Basistilskot for februar 2018

Basistilskot for januar 2018

Basistilskotsrapportar for 2017

Basistilskot for desember 2017

Basistilskot for november 2017

Basistilskot for oktober 2017

Basistilskot for september 2017

Basistilskot for august 2017

Basistilskot for juli 2017

Basistilskot for juni 2017

Basistilskot for mai 2017

Basistilskot for april 2017

Basistilskot for mars 2017

Basistilskot for februar 2017

Basistilskot for januar 2017

Basistilskotsrapportar for 2016

Basistilskot for desember 2016

Basistilskot for november 2016

Basistilskot for oktober 2016

Basistilskot for september 2016

Basistilskot for august 2016

Basistilskot for juli 2016

Basistilskot for juni 2016

Basistilskot for mai 2016

Basistilskot for april 2016

Basistilskot for mars 2016

Basistilskot for februar 2016

Basistilskot for januar 2016

Basistilskotsrapportar for 2015

Basistilskot for desember 2015

Basistilskot for november 2015

Basistilskot for oktober 2015

Basistilskot for september 2015

Basistilskot for august 2015

Basistilskot for juli 2015

Basistilskot for juni 2015

Basistilskot for mai 2015

Basistilskot for april 2015

Basistilskot for mars 2015

Basistilskot for februar 2015

Basistilskot for januar 2015

Basistilskotsrapportar for 2014

Basistilskot for desember 2014

Basistilskot for november 2014

Først publisert: 24.01.2019 Sist fagleg oppdatert: 01.07.2021 Sjå tidlegare versjonar