Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Slik sender rehabiliteringsinstitusjoner inn refusjonskrav og rapporterer egenandeler til Helfo

Egenandelsregisterforskriften sier at rehabiliteringsinstitusjoner skal rapportere egenandeler til Helfo hver 14. dag.

Rehabiliteringsinstitusjoner som har inngått avtale med Helfo om direkte oppgjør, kan sende refusjonskrav for egenandeler til Helfo.

Refusjonskravet må sendes inn på samme organisasjonsnummer som avtalen er inngått på. Innrapportering av betalte egenandeler skjer i samme prosess som innsending av refusjonskrav.

Innrapportering via EPJ-system

Rehabiliteringsinstitusjonen sender refusjonskravet direkte fra sitt EPJ-system til Helfo via Helsenettet

Innrapportering/refusjonskrav skal inneholde pasientens fødselsnummer (11 siffer).

For at pasienten skal få frikortet innen tre uker, må dere rapportere egenandeler til Helfo senest 14 dager etter at pasienten har fått behandling. Dette kravet er nedfelt i følgende forskrift:

forskrift om behandling av helseopplysninger i Egenandelsregisteret (egenandelsregisterforskriften) (lovdata.no)

Slik rapporterer dere egenandeler

For at pasienten skal slippe store utlegg, er det viktig at behandler krever inn egenandeler løpende, og rapporterer inn til Helfo minst hver 14. dag.

Pasienten betaler en egenandel på 163 kroner per dag eller døgn for opphold i rehabiliteringsinstitusjon (2024). (156 kroner i 2023). Egenandelen teller med i opptjeningen til frikort for helsetjenester.

Dere må kreve inn egenandel frem til den dagen dere får dokumentert at pasienten har fått innvilget frikort. Gyldig dokumentasjon får dere gjennom

Dere kan kreve egenandeler i tråd med det som er bestemt av Helse- og omsorgsdepartementet.

Først når pasienten har fått frikort, kan Helfo godkjenne refusjonskrav for egenandeler.

Vedtak om frikort fattes raskt etter at innrapportert beløp har oversteget beløpsgrensen for frikort. Hvis pasienten har rett på utbetaling, vil det kunne ta inntil 10 dager fra vi mottar egenandelen til pasienten har beløpet på konto.

Mer informasjon 

Har dere spørsmål, ta kontakt med Helfo på post@helfo.no eller telefon 23 32 70 40.

Kontakt journalleverandøren for å få nærmere informasjon om hvordan dere skal gå fram for å sende inn egenandeler og oppgjørskrav, om frikortspørringen, og om journalsystemet skiller mellom betalte og ikke betalte egenandeler.

Pasienter finner informasjon om ordningen på helsenorge.no/frikort.

Frist for innsending av refusjonskrav

Frist for å søke refusjon for egenandeler er seks måneder regnet fra utgangen av den måneden behandlingen fant sted.

Innrapportering av egenandeler skal skje minimum hver 14. dag.

Først publisert: 26.04.2019 Siste faglige endring: 27.12.2023 Se tidligere versjoner