Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Regelverk for kiropraktor

Regelverk for behandling hos kiropraktor.

Regelverksendringer for kiropraktorer fra 1. januar 2024

Fra og med 1. januar 2024 har Stortinget redusert folketrygdens stønad til kiropraktor-behandling med 100 millioner kroner. Det betyr at

  • takstene i forskrift om stønad til dekning av utgifter til behandling hos kiropraktor blir vesentlig redusert
  • takst K5, for enkel pasientkontakt ved brev, telefonsamtale eller elektronisk kommunikasjon, fjernes

Du finner endringene i forskrift om endring i forskrift om stønad til dekning av utgifter til behandling hos kiropraktor.

Du kan lese mer om endringene for kiropraktor-behandling på Helsedirektoratets nettsider.

Helfo forvalter refusjonsordningen på vegne av staten. Husk å sette deg inn i regelverket som går fram av

forskrift om stønad til dekning av utgifter til behandling hos kiropraktor (lovdata.no)

Du finner noe informasjon om regelverket på denne siden, men du kan også lese om aktuelle takster på denne siden.

Dokumentasjon av refusjonskrav for kiropraktor

Som kiropraktor skal du sette deg godt inn i kravene til dokumentasjon. Les om dokumentasjonskrav til helsepersonell her

Prissetting og egenbetaling

Helfo gir stønad etter fastsatte takster, men du som kiropraktor har fri prissetting og kan ta høyere pris enn det som dekkes av folketrygden. 

Behandling hos kiropraktor omfattes ikke av frikortordningen.

Vi minner om at pasientene ikke har rett til ytterligere refusjon fra Helfo.

Kurs i trygdefaglige emner og henvisninger

Dersom du har gjennomført kurs i trygdefaglige emner, har du anledning til

  • å henvise pasienter videre til legespesialist, røntgen eller fysioterapi
  • å sykmelde pasientene dine i opptil tolv uker

Du må selv dokumentere overfor Helsedirektoratet at du har gjennomført og fått godkjent kurset i trygdefaglige emner.

For å få registrert kurset i trygdefaglige emner må du sende dokumentasjonen til Helsedirektoratet godkjenning@helsedir.no, og godkjenningen vil bli registrert i Helsepersonellregisteret. 

Helfo kan ikke refundere takster for erklæringer (sykemelding) før kiropraktor er registrert med «retten til å dokumentere arbeidsuførhet» i helsepersonellregisteret.

Lisens for å gjennomføre tilleggskrav

Lisens for å gjennomføre tilleggskrav gir ikke refusjonsrett. For å kunne kreve refusjon, må behandleren ha autorisasjon som kiropraktor eller turnuslisens som kiropraktor.

Les mer om lisens for å gjennomføre tilleggskrav på helsedirektoratet.no.

 

Rundskriv til folketrygdloven § 5-9 - kiropraktor

Først publisert: 02.05.2019 Siste faglige endring: 02.11.2023 Se tidligere versjoner